Търсене за ACR

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1тръбопровод за високо налягане/вакуум, климатизация8433253007939119211версия, [=>]ACR
2разширителен клапан, климатизация8433253137032121125
3разширителен клапан, климатизация8433253135052121126
4разширителен клапан, климатизация8433253135076121127
5разширителен клапан, климатизация8433253144719121128
6разширителен клапан, климатизация8433253135229121133мярка на резбата 1, [=>]11.79 мярка на резбата 2, [=>]8.64 ID на компресор, [=>]EBH
7разширителен клапан, климатизация8433253135236121134
8разширителен клапан, климатизация8433253135243121135
9разширителен клапан, климатизация8433253135250121136
10разширителен клапан, климатизация8433253135267121137
11разширителен клапан, климатизация8433253135274121138
12разширителен клапан, климатизация8433253135281121139
13разширителен клапан, климатизация8433253135298121140
14разширителен клапан, климатизация8433253135304121141мярка на резбата 1, [=>]069505/0 мярка на резбата 1, [=>]17.7 мярка на резбата 2, [=>]8.6 ID на компресор, [=>]TXW
15разширителен клапан, климатизация8433253135199121149
16разширителен клапан, климатизация8433253142760121150
17разширителен клапан, климатизация8433253142753121153тегло, грам[=>]180
18разширителен клапан, климатизация8433253135380121157мярка на резбата 1, [=>]069505/0 мярка на резбата 1, [=>]17.75 мярка на резбата 2, [=>]8.6 ID на компресор, [=>]SHG EBH-15M120
19разширителен клапан, климатизация8433253135397121158мярка на резбата 1, [=>]069505/0 мярка на резбата 1, [=>]17.8 мярка на резбата 2, [=>]8.6
20разширителен клапан, климатизация8433253135403121159
21разширителен клапан, климатизация8433253135465121161
22разширителен клапан, климатизация8433253135564121163мярка на резбата 1, [=>]069505/0 мярка на резбата 1, [=>]17.72 мярка на резбата 2, [=>]8.6 ID на компресор, [=>]TCDF 2D
23разширителен клапан, климатизация8433253135618121164
24разширителен клапан, климатизация8433253135632121165
25разширителен клапан, климатизация8433253015491120003
26разширителен клапан, климатизация8433253015507120004
27разширителен клапан, климатизация8433253116327120007
28разширителен клапан, климатизация8433253140933120011
29разширителен клапан, климатизация8433253118338120013
30разширителен клапан, климатизация8433253135069120014