Търсене за AE

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1цилиндрова риза, компресор за въздухSJ4253фланец-O, мм[=>]79.360 ширина, мм[=>]77.290 отвор-O, мм[=>]66.690 външен диаметър, мм[=>]72.900 дължина, мм[=>]88.900 стандартен размер [STD], [=>]
2цилиндрова риза, компресор за въздухSJ351065V1фланец-O, мм[=>]120.000 ширина, мм[=>]137.600 отвор-O, мм[=>]100.000 външен диаметър, мм[=>]110.000 дължина, мм[=>]222.600 стандартен размер [STD], [=>]
3цилиндрова ризаSJ351429височинен праг на огъня (мм), мм[=>]1.000 фланец-O, мм[=>]128.000 ширина, мм[=>]150.000 външен диаметър, мм[=>]116.000 дължина, мм[=>]243.000 стандартен размер [STD], [=>]
4цилиндрова ризаSJ351430височинен праг на огъня (мм), мм[=>]1.000 фланец-O, мм[=>]129.500 ширина, мм[=>]170.000 отвор-O, мм[=>]110.000 външен диаметър, мм[=>]118.000 дължина, мм[=>]236.000 стандартен размер [STD], [=>]
5цилиндрова ризаSJ351431фланец-O, мм[=>]129.700 ширина, мм[=>]167.000 отвор-O, мм[=>]115.000 външен диаметър, мм[=>]122.000 дължина, мм[=>]235.000 стандартен размер [STD], [=>]
6цилиндрова ризаSJ351432фланец-O, мм[=>]129.700 ширина, мм[=>]147.000 отвор-O, мм[=>]115.000 външен диаметър, мм[=>]122.000 дължина, мм[=>]215.000 стандартен размер [STD], [=>]
7цилиндрова ризаSJ351433фланец-O, мм[=>]129.700 ширина, мм[=>]147.000 отвор-O, мм[=>]115.000 външен диаметър, мм[=>]122.000 дължина, мм[=>]215.000 стандартен размер [STD], [=>]
8цилиндрова ризаSJ351434фланец-O, мм[=>]129.700 ширина, мм[=>]167.000 отвор-O, мм[=>]115.000 външен диаметър, мм[=>]122.000 дължина, мм[=>]235.000 стандартен размер [STD], [=>]
9цилиндрова ризаKT3600FPфланец-O, мм[=>]96.770 ширина, мм[=>]1.140 отвор-O, мм[=>]91.490 външен диаметър, мм[=>]93.680 дължина, мм[=>]215.900 стандартен размер [STD], [=>] [=>]суха бутална риза [=>]хонингован
10цилиндрова ризаSJ351443височинен праг на огъня (мм), мм[=>]3.500 фланец-O, мм[=>]122.000 ширина, мм[=>]158.000 отвор-O, мм[=>]105.000 външен диаметър, мм[=>]117.000 дължина, мм[=>]223.000 стандартен размер [STD], [=>]
11цилиндрова ризаKT3600FPX2фланец-O, мм[=>]96.770 ширина, мм[=>]1.140 отвор-O, мм[=>]91.490 външен диаметър, мм[=>]93.930 дължина, мм[=>]215.900 стандартен размер [STD], [=>] [=>]суха бутална риза [=>]хонингован
12цилиндрова ризаSJ351444височинен праг на огъня (мм), мм[=>]3.300 фланец-O, мм[=>]118.500 ширина, мм[=>]152.000 отвор-O, мм[=>]105.000 външен диаметър, мм[=>]114.000 дължина, мм[=>]217.500 стандартен размер [STD], [=>]
13цилиндрова ризаKT4062FVфланец-O, мм[=>]108.410 ширина, мм[=>]1.020 отвор-O, мм[=>]103.170 външен диаметър, мм[=>]105.270 дължина, мм[=>]216.150 стандартен размер [STD], [=>] [=>]суха бутална риза [=>]хонингован
14цилиндрова ризаSJ351445височинен праг на огъня (мм), мм[=>]1.000 фланец-O, мм[=>]123.000 ширина, мм[=>]7.000 отвор-O, мм[=>]103.000 външен диаметър, мм[=>]114.000 дължина, мм[=>]194.000 стандартен размер [STD], [=>]
15цилиндрова ризаKT4062FVXфланец-O, мм[=>]108.510 ширина, мм[=>]1.350 отвор-O, мм[=>]103.170 външен диаметър, мм[=>]105.780 дължина, мм[=>]216.410 стандартен размер [STD], [=>] [=>]суха бутална риза [=>]хонингован
16цилиндрова ризаSJ351450фланец-O, мм[=>]145.000 ширина, мм[=>]164.000 отвор-O, мм[=>]125.000 външен диаметър, мм[=>]133.500 дължина, мм[=>]241.000 стандартен размер [STD], [=>] [=>]азотиран
17цилиндрова ризаKT4125FFXHGAвисочинен праг на огъня (мм), мм[=>]0.640 фланец-O, мм[=>]112.590 ширина, мм[=>]4.760 отвор-O, мм[=>]104.770 външен диаметър, мм[=>]109.160 дължина, мм[=>]218.590 стандартен размер [STD], [=>] [=>]суха бутална риза [=>]хонингован
18цилиндрова ризаSJ351451фланец-O, мм[=>]145.500 ширина, мм[=>]164.000 отвор-O, мм[=>]125.000 външен диаметър, мм[=>]133.500 дължина, мм[=>]241.000 стандартен размер [STD], [=>]
19цилиндрова ризаSJ351452височинен праг на огъня (мм), мм[=>]1.200 фланец-O, мм[=>]110.000 ширина, мм[=>]8.900 отвор-O, мм[=>]88.000 външен диаметър, мм[=>]103.000 дължина, мм[=>]168.000 стандартен размер [STD], [=>]
20цилиндрова ризаSJ351453височинен праг на огъня (мм), мм[=>]1.200 фланец-O, мм[=>]110.000 ширина, мм[=>]8.900 отвор-O, мм[=>]92.000 външен диаметър, мм[=>]103.000 дължина, мм[=>]168.000 стандартен размер [STD], [=>]
21цилиндрова ризаSJ351454фланец-O, мм[=>]83.000 ширина, мм[=>]4.700 външен диаметър, мм[=>]80.030 дължина, мм[=>]142.000 стандартен размер [STD], [=>]
22цилиндрова ризаSJ351463фланец-O, мм[=>]147.000 ширина, мм[=>]7.000 отвор-O, мм[=>]135.000 външен диаметър, мм[=>]143.000 дължина, мм[=>]286.000 стандартен размер [STD], [=>] [=>]суха бутална риза [=>]хонингован
23цилиндрова ризаSJ351464фланец-O, мм[=>]100.000 ширина, мм[=>]5.000 отвор-O, мм[=>]93.000 външен диаметър, мм[=>]97.500 дължина, мм[=>]163.000 стандартен размер [STD], [=>]
24цилиндрова ризаSJ351465фланец-O, мм[=>]149.000 ширина, мм[=>]7.400 отвор-O, мм[=>]135.000 външен диаметър, мм[=>]143.000 дължина, мм[=>]286.000 стандартен размер [STD], [=>] [=>]суха бутална риза [=>]хонингован
25цилиндрова ризаSJ351466фланец-O, мм[=>]149.000 ширина, мм[=>]7.400 отвор-O, мм[=>]135.000 външен диаметър, мм[=>]143.250 дължина, мм[=>]286.000 стандартен размер [STD], [=>] [=>]суха бутална риза [=>]хонингован
26цилиндрова ризаSJ351467фланец-O, мм[=>]149.000 ширина, мм[=>]7.580 отвор-O, мм[=>]135.000 външен диаметър, мм[=>]143.000 дължина, мм[=>]287.600 стандартен размер [STD], [=>]
27цилиндрова ризаSJ351471фланец-O, мм[=>]106.200 ширина, мм[=>]129.000 външен диаметър, мм[=>]96.000 дължина, мм[=>]173.000 стандартен размер [STD], [=>]
28цилиндрова ризаSU351414 0.50mmдължина, мм[=>]198 завишение на размер, мм[=>]0,5 ширина, мм[=>]5 отвор-O, мм[=>]104 външен диаметър, мм[=>]106,94 фланец-O, мм[=>]109,87 [=>]суха бутална риза [=>]полу
29цилиндрова риза858131DL STDвисочинен праг на огъня (мм), мм[=>]1.200 фланец-O, мм[=>]110.000 ширина, мм[=>]8.900 отвор-O, мм[=>]92.000 външен диаметър, мм[=>]103.000 дължина, мм[=>]168.800 стандартен размер [STD], [=>]
30цилиндрова ризаSJ351473ширина, мм[=>]93.050 отвор-O, мм[=>]86.000 външен диаметър, мм[=>]93.600 дължина, мм[=>]166 стандартен размер [STD], [=>]