Търсене за AFA

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871203925351180306062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]3 вид на полюса, [=>]3 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]187 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227
2стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871204085351190306062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]3 вид на полюса, [=>]3 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]187 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227
3стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871204155354000336062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]330 ток за студен тест EN, А[=>]330 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
4стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871204225404060346062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]40 капацитет на батерия, Ач[=>]40 ток за студен тест EN, А[=>]340 ток за студен тест EN, А[=>]340 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]175 дължина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
5стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871204395414000366062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]41 капацитет на батерия, Ач[=>]41 ток за студен тест EN, А[=>]360 ток за студен тест EN, А[=>]360 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
6стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871203475444020446092напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]44 капацитет на батерия, Ач[=>]44 ток за студен тест EN, А[=>]440 ток за студен тест EN, А[=>]440 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
7стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871204465451060306062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]219 дължина, мм[=>]219 ширина, мм[=>]135 ширина, мм[=>]135 височина, мм[=>]225 височина, мм[=>]225
8стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871204535451070306062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]219 дължина, мм[=>]219 ширина, мм[=>]135 ширина, мм[=>]135 височина, мм[=>]225 височина, мм[=>]225
9стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871204605451550336062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]330 ток за студен тест EN, А[=>]330 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]3 вид на полюса, [=>]3 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]238 дължина, мм[=>]238 ширина, мм[=>]129 ширина, мм[=>]129 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227
10стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871204775451570336062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]330 ток за студен тест EN, А[=>]330 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]3 вид на полюса, [=>]3 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]238 дължина, мм[=>]238 ширина, мм[=>]129 ширина, мм[=>]129 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227
11стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871204845454120406062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]400 ток за студен тест EN, А[=>]400 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
12стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871204915454130406062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]400 ток за студен тест EN, А[=>]400 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
13стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871205075504030446062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]50 капацитет на батерия, Ач[=>]50 ток за студен тест EN, А[=>]440 ток за студен тест EN, А[=>]440 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
14стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871205145524000476062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]52 капацитет на батерия, Ач[=>]52 ток за студен тест EN, А[=>]470 ток за студен тест EN, А[=>]470 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
15стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871205215534000476062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]53 капацитет на батерия, Ач[=>]53 ток за студен тест EN, А[=>]470 ток за студен тест EN, А[=>]470 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
16стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871205385564000486062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]56 капацитет на батерия, Ач[=>]56 ток за студен тест EN, А[=>]480 ток за студен тест EN, А[=>]480 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
17стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871205455564010486062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]56 капацитет на батерия, Ач[=>]56 ток за студен тест EN, А[=>]480 ток за студен тест EN, А[=>]480 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
18стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871205525601270546062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]540 ток за студен тест EN, А[=>]540 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
19стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871224955604080546062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]540 ток за студен тест EN, А[=>]540 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
20стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871203545604090546092напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]540 ток за студен тест EN, А[=>]540 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
21стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871205695604120516062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]510 ток за студен тест EN, А[=>]510 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]232 дължина, мм[=>]232 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]225 височина, мм[=>]225
22стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871205765604130516062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]510 ток за студен тест EN, А[=>]510 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]232 дължина, мм[=>]232 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]225 височина, мм[=>]225
23стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871205835684030576062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]68 капацитет на батерия, Ач[=>]68 ток за студен тест EN, А[=>]570 ток за студен тест EN, А[=>]570 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
24стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871205905684040556062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]68 капацитет на батерия, Ач[=>]68 ток за студен тест EN, А[=>]550 ток за студен тест EN, А[=>]550 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]261 дължина, мм[=>]261 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]220 височина, мм[=>]220
25стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871206065684050556062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]68 капацитет на батерия, Ач[=>]68 ток за студен тест EN, А[=>]550 ток за студен тест EN, А[=>]550 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]261 дължина, мм[=>]261 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]220 височина, мм[=>]220
26стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871206135701440646062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]640 ток за студен тест EN, А[=>]640 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
27стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871206205704090646062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]640 ток за студен тест EN, А[=>]640 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
28стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871206375704100646062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]640 ток за студен тест EN, А[=>]640 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
29стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871203615724090686092напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]72 капацитет на батерия, Ач[=>]72 ток за студен тест EN, А[=>]680 ток за студен тест EN, А[=>]680 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
30стартов акумулатор| стартов акумулатор40169871206445741040686062напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]74 капацитет на батерия, Ач[=>]74 ток за студен тест EN, А[=>]680 ток за студен тест EN, А[=>]680 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190