Търсене за ALANKO

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартер439722напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 брой зъби, [=>]8 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2 фланец-O, мм[=>]74 изп. на щекера-ID, [=>]B+ (M8), 50 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
2стартер440493напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,2 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2 фланец-O, мм[=>]62 изп. на щекера-ID, [=>]Plug [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
3стартер439723напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]82,5 изп. на щекера-ID, [=>]B+ (M8) [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка
4стартер440494напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 изп. на щекера-ID, [=>]Plug [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
5стартер439724напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]76 изп. на щекера-ID, [=>]B+ (M8), 50 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка
6стартер440496напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2 фланец-O, мм[=>]82,5 изп. на щекера-ID, [=>]M4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
7стартер439726напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]89 изп. на щекера-ID, [=>]B+ (M8), 50, 15 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
8стартер440498напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,2 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]1 фланец-O, мм[=>]82,5 изп. на щекера-ID, [=>]M5 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
9стартер439728напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]3 фланец-O, мм[=>]76 изп. на щекера-ID, [=>]B+ (M8), 50 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
10стартер440504напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 брой зъби, [=>]8 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2 фланец-O, мм[=>]77 изп. на щекера-ID, [=>]Plug [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
11стартер439729напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]3 фланец-O, мм[=>]74 изп. на щекера-ID, [=>]B+, 50 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка
12стартер440506напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой зъби, [=>]8 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]75 изп. на щекера-ID, [=>]Plug [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка
13стартер441229напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2 фланец-O, мм[=>]76 изп. на щекера-ID, [=>]M6 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
14стартер439733напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]89 изп. на щекера-ID, [=>]B+ (M8) [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
15стартер440507напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,5 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]88,5 изп. на щекера-ID, [=>]M4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
16стартер441238напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4,8 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]89 изп. на щекера-ID, [=>]Plug [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
17стартер439734напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]78 изп. на щекера-ID, [=>]B+ (M8), 50, 15 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
18стартер440510напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 брой зъби, [=>]10-11 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]1 фланец-O, мм[=>]82,5 изп. на щекера-ID, [=>]M5 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
19стартер441274напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]7,5 брой зъби, [=>]12 брой на дупките за закрепване, [=>]3 изп. на щекера-ID, [=>]-- [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
20стартер439735напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,1 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]4 брой на резбовите дупки, [=>]3 фланец-O, мм[=>]66 изп. на щекера-ID, [=>]B+(M8), 50(M5) [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
21стартер440517напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,6 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2 фланец-O, мм[=>]82 изп. на щекера-ID, [=>]Plug [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
22стартер441284
23стартер439737напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2 фланец-O, мм[=>]79 изп. на щекера-ID, [=>]B+ (M8), 50 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
24стартер440520напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]1 фланец-O, мм[=>]64 изп. на щекера-ID, [=>]Plug [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
25стартер441285напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой зъби, [=>]13 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]55 изп. на щекера-ID, [=>]SOL65 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
26стартер439739напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,7 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]2 фланец-O, мм[=>]76,2 изп. на щекера-ID, [=>]B+ (M8), 15, 50 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка за производител, [=>]Valeo
27стартер440521напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 брой зъби, [=>]9/10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]3 фланец-O, мм[=>]82,5 изп. на щекера-ID, [=>]Plug [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
28стартер441295напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,2 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]75 изп. на щекера-ID, [=>]PLUG [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка
29стартер439740напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]3 фланец-O, мм[=>]76 изп. на щекера-ID, [=>]B+ (M8), 50 (M6) [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
30стартер440523напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]2 фланец-O, мм[=>]82 изп. на щекера-ID, [=>]M5 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка