Търсене за AP

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачен диск802058414214114214за артикул ном., [=>]08.2557.40 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]264 дебелина на спир. диск, мм[=>]13 мин. дебелина, мм[=>]11,4 височина, мм[=>]25,5 центриращ диаметър, мм[=>]69,9 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]9
2спирачен диск802058414860014860за артикул ном., [=>]08.9859.80 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8,4 височина, мм[=>]75,2 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките, [=>]5 [=>]с винтове
3спирачен диск802058424148624148за артикул ном., [=>]09.3095.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]231 дебелина на спир. диск, мм[=>]17 мин. дебелина, мм[=>]15 височина, мм[=>]49,6 центриращ диаметър, мм[=>]61 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11 [=>]с винтове
4спирачен диск802058424588024588за артикул ном., [=>]09.6746.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]287 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]21 височина, мм[=>]51 центриращ диаметър, мм[=>]100 брой на дупките, [=>]6
5спирачен диск802058424886724886за артикул ном., [=>]09.9166.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]324 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]28,4 височина, мм[=>]81 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките, [=>]5 [=>]с винтове
6спирачен диск802058425109625109 Eза артикул ном., [=>]09.A296.14 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]20 височина, мм[=>]47 центриращ диаметър, мм[=>]62 брой на дупките, [=>]5 [=>]с винтове
7спирачен диск802058444034644034за артикул ном., [=>]09.7323.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]312 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]27 височина, мм[=>]137 центриращ диаметър, мм[=>]133 брой на дупките, [=>]12
8спирачен диск802058414215814215за артикул ном., [=>]08.2557.50 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]264 дебелина на спир. диск, мм[=>]13 мин. дебелина, мм[=>]11,4 височина, мм[=>]25,5 центриращ диаметър, мм[=>]69,9 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]9
9спирачен диск802058414861714861за артикул ном., [=>]08.9502.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]253 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]51,3 центриращ диаметър, мм[=>]65 брой на дупките, [=>]5 [=>]с винтове
10спирачен диск802058424149324149за артикул ном., [=>]09.3102.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]231 дебелина на спир. диск, мм[=>]17 мин. дебелина, мм[=>]15 височина, мм[=>]43,8 центриращ диаметър, мм[=>]61 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11 [=>]с винтове
11спирачен диск802058424589724589за артикул ном., [=>]09.6769.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]281 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]20,2 височина, мм[=>]47,5 центриращ диаметър, мм[=>]59 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]10
12спирачен диск24886 Vза артикул ном., [=>]09.9166.11 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]324 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]28,4 височина, мм[=>]81 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките, [=>]5 [=>]с покритие [=>]с винтове
13спирачен диск802058425110225110за артикул ном., [=>]09.A259.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]330 дебелина на спир. диск, мм[=>]24 мин. дебелина, мм[=>]22,4 височина, мм[=>]73,2 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките, [=>]5
14спирачен диск802058444035344035за артикул ном., [=>]09.7380.20 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]430 дебелина на спир. диск, мм[=>]45 мин. дебелина, мм[=>]37 височина, мм[=>]132,6 центриращ диаметър, мм[=>]211 брой на дупките, [=>]10
15спирачен диск802058414219614219за артикул ном., [=>]08.5112.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]227 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 мин. дебелина, мм[=>]9,6 височина, мм[=>]42 центриращ диаметър, мм[=>]57 брой на дупките, [=>]4
16спирачен диск802058402427014861 Vза артикул ном., [=>]08.9502.11 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]253 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]51,3 центриращ диаметър, мм[=>]65 брой на дупките, [=>]5 [=>]с покритие [=>]с винтове
17спирачен диск802058424150924150за артикул ном., [=>]09.3105.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]232 дебелина на спир. диск, мм[=>]18 мин. дебелина, мм[=>]16 височина, мм[=>]31,5 центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]10
18спирачен диск802058424590324590 Eза артикул ном., [=>]09.6767.14 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]281 дебелина на спир. диск, мм[=>]26 мин. дебелина, мм[=>]24,2 височина, мм[=>]47,5 центриращ диаметър, мм[=>]59 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]10
19спирачен диск802058424887424887за артикул ном., [=>]09.9164.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]324 дебелина на спир. диск, мм[=>]20 мин. дебелина, мм[=>]18,4 височина, мм[=>]65 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките, [=>]5 [=>]с винтове
20спирачен диск802058402625025110 Vза артикул ном., [=>]09.A259.11 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]330 дебелина на спир. диск, мм[=>]24 мин. дебелина, мм[=>]22,4 височина, мм[=>]73,2 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките, [=>]5 [=>]с покритие
21спирачен диск44036за артикул ном., [=>]09.7380.30 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]430 дебелина на спир. диск, мм[=>]45 мин. дебелина, мм[=>]37 височина, мм[=>]132,6 центриращ диаметър, мм[=>]203 брой на дупките, [=>]10
22спирачен диск802058414220214220за артикул ном., [=>]08.5131.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]214 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]11 височина, мм[=>]43,2 центриращ диаметър, мм[=>]59 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]10
23спирачен диск802058414862414862за артикул ном., [=>]08.9465.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]11 височина, мм[=>]45 центриращ диаметър, мм[=>]61 брой на дупките, [=>]4
24спирачен диск802058424152324152за артикул ном., [=>]09.3125.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]247 дебелина на спир. диск, мм[=>]20,5 мин. дебелина, мм[=>]18,5 височина, мм[=>]44,3 центриращ диаметър, мм[=>]66 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]8,5 [=>]с винтове
25спирачен диск802058424591024591за артикул ном., [=>]09.6904.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]282 дебелина на спир. диск, мм[=>]20 мин. дебелина, мм[=>]18 височина, мм[=>]57,4 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките, [=>]5
26спирачен диск24887 Vза артикул ном., [=>]09.9164.11 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]324 дебелина на спир. диск, мм[=>]20 мин. дебелина, мм[=>]18,4 височина, мм[=>]65 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките, [=>]5 [=>]с покритие [=>]с винтове
27спирачен диск802058425111925111за артикул ном., [=>]09.A270.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]336 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]20,4 височина, мм[=>]67,2 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките, [=>]5 [=>]с винтове
28спирачен диск802058444037744037за артикул ном., [=>]09.7381.20 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]432 дебелина на спир. диск, мм[=>]45 мин. дебелина, мм[=>]37 височина, мм[=>]135 центриращ диаметър, мм[=>]208 брой на дупките, [=>]10 [=>]с датчик-пръстен за ABS
29спирачен диск802058414221914221за артикул ном., [=>]08.5141.20 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]302 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]10,4 височина, мм[=>]76,1 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]8,5 [=>]с винтове
30спирачен диск802058414863114863за артикул ном., [=>]08.9751.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]255 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]53,8 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11