Търсене за AUTOKIT

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачен диск01.97416Dмасто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]280 O, мм[=>]280 ширина, мм[=>]49,5 ширина, мм[=>]49,5 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]12 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 мин. дебелина, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]10 вътрешен диаметър, мм[=>]35 вътрешен диаметър, мм[=>]35 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]35 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]35 ABS-пръстен-O, мм[=>]99 ABS-пръстен-O, мм[=>]99 [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
2спирачен диск01.97437масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]274 O, мм[=>]274 ширина, мм[=>]46,5 ширина, мм[=>]46,5 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 мин. дебелина, мм[=>]9,5 мин. дебелина, мм[=>]9,5 вътрешен диаметър, мм[=>]25 вътрешен диаметър, мм[=>]25 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 ABS-пръстен-O, мм[=>]92 ABS-пръстен-O, мм[=>]92 [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
3спирачен диск01.97850масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]274 O, мм[=>]274 ширина, мм[=>]47 ширина, мм[=>]47 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 мин. дебелина, мм[=>]9,5 мин. дебелина, мм[=>]9,5 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
4спирачен диск01.97851масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]260 O, мм[=>]260 ширина, мм[=>]47 ширина, мм[=>]47 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]8 дебелина на спир. диск, мм[=>]8 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
5спирачен диск01.97852масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]260 O, мм[=>]260 ширина, мм[=>]47 ширина, мм[=>]47 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]8 дебелина на спир. диск, мм[=>]8 вътрешен диаметър, мм[=>]24 вътрешен диаметър, мм[=>]24 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]24 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]24 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
6спирачен диск01.97930масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]300 O, мм[=>]300 ширина, мм[=>]47 ширина, мм[=>]47 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 мин. дебелина, мм[=>]9,5 мин. дебелина, мм[=>]9,5 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
7спирачен диск01.97932масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]237 O, мм[=>]237 ширина, мм[=>]16 ширина, мм[=>]16 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]8 дебелина на спир. диск, мм[=>]8 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 мин. дебелина, мм[=>]7 мин. дебелина, мм[=>]7 вътрешен диаметър, мм[=>]25 вътрешен диаметър, мм[=>]25 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 ABS-пръстен-O, мм[=>]85 ABS-пръстен-O, мм[=>]85 [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
8спирачен диск01.97504Dмасто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]240 O, мм[=>]240 ширина, мм[=>]47 ширина, мм[=>]47 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]8 дебелина на спир. диск, мм[=>]8 мин. дебелина, мм[=>]7 мин. дебелина, мм[=>]7 вътрешен диаметър, мм[=>]25 вътрешен диаметър, мм[=>]25 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
9спирачен диск01.97933масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]238 O, мм[=>]238 ширина, мм[=>]16 ширина, мм[=>]16 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]8 дебелина на спир. диск, мм[=>]8 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 мин. дебелина, мм[=>]7 мин. дебелина, мм[=>]7 вътрешен диаметър, мм[=>]25 вътрешен диаметър, мм[=>]25 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 ABS-пръстен-O, мм[=>]85 ABS-пръстен-O, мм[=>]85 [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
10спирачен диск01.97505Dмасто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]270 O, мм[=>]270 ширина, мм[=>]90 ширина, мм[=>]90 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]10 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]9 мин. дебелина, мм[=>]9 вътрешен диаметър, мм[=>]25 вътрешен диаметър, мм[=>]25 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
11спирачен диск01.97934масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]249 O, мм[=>]249 ширина, мм[=>]35 ширина, мм[=>]35 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]9 дебелина на спир. диск, мм[=>]9 мин. дебелина, мм[=>]8 мин. дебелина, мм[=>]8 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
12спирачен диск01.97935масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]249 O, мм[=>]249 ширина, мм[=>]35 ширина, мм[=>]35 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]9 дебелина на спир. диск, мм[=>]9 мин. дебелина, мм[=>]7 мин. дебелина, мм[=>]7 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
13спирачен диск01.97936масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]248 O, мм[=>]248 O, мм[=>]249 O, мм[=>]249 ширина, мм[=>]35 ширина, мм[=>]35 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]9 дебелина на спир. диск, мм[=>]9 мин. дебелина, мм[=>]8 мин. дебелина, мм[=>]8 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
14спирачен диск01.97561масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]374 O, мм[=>]374 O, мм[=>]274 O, мм[=>]274 ширина, мм[=>]47 ширина, мм[=>]47 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 мин. дебелина, мм[=>]9,5 мин. дебелина, мм[=>]9,5 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
15спирачен диск01.97562масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]274 O, мм[=>]274 ширина, мм[=>]47 ширина, мм[=>]47 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 мин. дебелина, мм[=>]9,5 мин. дебелина, мм[=>]9,5 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
16спирачен диск01.97563масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]300 O, мм[=>]300 ширина, мм[=>]47,5 ширина, мм[=>]47,5 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 мин. дебелина, мм[=>]9,5 мин. дебелина, мм[=>]9,5 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
17спирачен диск01.97579Dмасто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]248,5 O, мм[=>]248,5 ширина, мм[=>]35 ширина, мм[=>]35 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]9 дебелина на спир. диск, мм[=>]9 мин. дебелина, мм[=>]7 мин. дебелина, мм[=>]7 вътрешен диаметър, мм[=>]25 вътрешен диаметър, мм[=>]25 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
18спирачен диск01.97993масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]268 O, мм[=>]268 ширина, мм[=>]36 ширина, мм[=>]36 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]12 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]10 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
19спирачен диск01.97994масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]268 O, мм[=>]268 ширина, мм[=>]36 ширина, мм[=>]36 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]12 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]10 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
20спирачен диск01.98024масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]300 O, мм[=>]300 ширина, мм[=>]49,5 ширина, мм[=>]49,5 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с вграден сензор за ABS [=>]с вграден сензор за ABS [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
21спирачен диск01.98025масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]299,5 O, мм[=>]299,5 ширина, мм[=>]56,5 ширина, мм[=>]56,5 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 вътрешен диаметър, мм[=>]25 вътрешен диаметър, мм[=>]25 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 [=>]с вграден сензор за ABS [=>]с вграден сензор за ABS [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
22спирачен диск01.98026масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]300 O, мм[=>]300 ширина, мм[=>]64 ширина, мм[=>]64 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с вграден сензор за ABS [=>]с вграден сензор за ABS [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
23спирачен диск01.98027масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]290 O, мм[=>]290 ширина, мм[=>]47 ширина, мм[=>]47 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с вграден сензор за ABS [=>]с вграден сензор за ABS [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
24спирачен диск01.98028масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]270 O, мм[=>]270 ширина, мм[=>]47 ширина, мм[=>]47 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]10 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 вътрешен диаметър, мм[=>]25 вътрешен диаметър, мм[=>]25 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25 [=>]с вграден сензор за ABS [=>]с вграден сензор за ABS [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
25спирачен диск01.97675Dмасто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]250 O, мм[=>]250 ширина, мм[=>]35 ширина, мм[=>]35 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]9 дебелина на спир. диск, мм[=>]9 мин. дебелина, мм[=>]7 мин. дебелина, мм[=>]7 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]4 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
26спирачен диск01.97718масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]274 O, мм[=>]274 ширина, мм[=>]32 ширина, мм[=>]32 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 мин. дебелина, мм[=>]9,5 мин. дебелина, мм[=>]9,5 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
27спирачен диск01.97719масто на монтаж, [=>]задна ос масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]300 O, мм[=>]300 ширина, мм[=>]44 ширина, мм[=>]44 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]11 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 мин. дебелина, мм[=>]9,5 мин. дебелина, мм[=>]9,5 вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 брой на дупките, [=>]5 брой на дупките, [=>]5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30 [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер
28ремъчна шайба, колянов вал03.90229Брой канали 2, [=>]4 O, мм[=>]138 ширина, мм[=>]43,5 брой на ребрата, [=>]5 брой на дупките, [=>]4 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30
29ремъчна шайба, колянов вал03.90230O, мм[=>]162 ширина, мм[=>]38 брой на ребрата, [=>]7 брой на дупките, [=>]8 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]31
30ремъчна шайба, колянов вал03.90231O, мм[=>]176 ширина, мм[=>]30 брой на ребрата, [=>]7 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]18