Търсене за Automotive Bearings

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1комплект колесен лагерABK1059код на лагера, [=>]D вътрешен диаметър, мм[=>]44,5 външен диаметър, мм[=>]85 ширина, мм[=>]41,25 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
2комплект колесен лагерABK1473код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]30 външен диаметър, мм[=>]120 ширина, мм[=>]70 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата брой на дупките, [=>]5 [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
3комплект колесен лагерABK181код на лагера, [=>]GG вътрешен диаметър 1, мм[=>]20 вътрешен диаметър 2, мм[=>]24,9 външен диаметър 1, мм[=>]47 външен диаметър 2, мм[=>]52 ширина 1, мм[=>]15,3 ширина 2, мм[=>]16,4 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
4комплект колесен лагерABK433код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]25 външен диаметър 1, мм[=>]76 външен диаметър 2, мм[=>]133 ширина, мм[=>]46 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата брой на дупките, [=>]5 [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
5комплект колесен лагерABK804код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]35 външен диаметър, мм[=>]116 ширина, мм[=>]63,5 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата брой на дупките, [=>]5 [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
6комплект колесен лагерABK106код на лагера, [=>]GG вътрешен диаметър 1, мм[=>]30 вътрешен диаметър 2, мм[=>]17 външен диаметър 1, мм[=>]62 външен диаметър 2, мм[=>]47 ширина 1, мм[=>]17 ширина 2, мм[=>]20,5 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
7комплект колесен лагерABK1474масто на монтаж, [=>]задна ос код на лагера, [=>]A вътрешен диаметър, мм[=>]47 външен диаметър, мм[=>]85 ширина, мм[=>]23 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
8комплект колесен лагерABK1810масто на монтаж, [=>]задна ос код на лагера, [=>]I вътрешен диаметър, мм[=>]30 външен диаметър, мм[=>]268 ширина, мм[=>]73,2 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата брой на дупките, [=>]4 [=>]с вграден колесен лагер [=>]без сензорен пръстен за ABS
9комплект колесен лагерABK434код на лагера, [=>]D вътрешен диаметър, мм[=>]37 външен диаметър, мм[=>]72 ширина, мм[=>]37 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS параметър, [=>].
10комплект колесен лагерABK805код на лагера, [=>]D вътрешен диаметър, мм[=>]42 външен диаметър, мм[=>]75 ширина, мм[=>]37 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
11комплект колесен лагерABK1060код на лагера, [=>]D вътрешен диаметър, мм[=>]38 външен диаметър, мм[=>]74 ширина, мм[=>]36 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
12комплект колесен лагерABK1475код на лагера, [=>]D вътрешен диаметър, мм[=>]48 външен диаметър, мм[=>]89 ширина 1, мм[=>]44 ширина 2, мм[=>]42 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
13комплект колесен лагерABK1811масто на монтаж, [=>]задна ос код на лагера, [=>]I вътрешен диаметър, мм[=>]30 външен диаметър, мм[=>]268 ширина, мм[=>]73,2 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата брой на дупките, [=>]4 [=>]с вграден колесен лагер [=>]без сензорен пръстен за ABS
14комплект колесен лагерABK437код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]25 външен диаметър 1, мм[=>]71 външен диаметър 2, мм[=>]133 ширина, мм[=>]43 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата брой на дупките, [=>]5 [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
15комплект колесен лагерABK806код на лагера, [=>]GG вътрешен диаметър 1, мм[=>]19 вътрешен диаметър 2, мм[=>]35 външен диаметър 1, мм[=>]45 външен диаметър 2, мм[=>]62 ширина 1, мм[=>]12 ширина 2, мм[=>]18 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
16комплект колесен лагерABK1061код на лагера, [=>]GG вътрешен диаметър 1, мм[=>]39,8 вътрешен диаметър 2, мм[=>]45 външен диаметър 1, мм[=>]68 външен диаметър 2, мм[=>]75 ширина 1, мм[=>]20 ширина 2, мм[=>]21 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
17комплект колесен лагерABK1476код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]25 външен диаметър, мм[=>]133 ширина, мм[=>]74 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата брой на дупките, [=>]4 [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
18комплект колесен лагерABK1812код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]30 външен диаметър, мм[=>]136 ширина, мм[=>]66 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]43 [=>]без датчик за оборотите [=>]със закрепващи болтове на колелото джанта, -дупки[=>]4 брой на дупките за закрепване, [=>]4 [=>]without integrated wheel bearing [=>]с датчик-пръстен за ABS [=>]вграждане
19комплект колесен лагерABK440код на лагера, [=>]F вътрешен диаметър, мм[=>]31 външен диаметър, мм[=>]153 ширина, мм[=>]88 [=>]без датчик за оборотите [=>]със закрепващи болтове на колелото джанта, -дупки[=>]5 брой на дупките за закрепване, [=>]5 [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
20комплект колесен лагерABK807код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]27 външен диаметър, мм[=>]148 ширина, мм[=>]74 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 [=>]без датчик за оборотите [=>]със закрепващи болтове на колелото джанта, -дупки[=>]4 брой на дупките за закрепване, [=>]4 [=>]without integrated wheel bearing [=>]с датчик-пръстен за ABS [=>]вграждане
21комплект колесен лагерABK1062код на лагера, [=>]GG вътрешен диаметър 1, мм[=>]34,9 вътрешен диаметър 2, мм[=>]24,7 външен диаметър 1, мм[=>]65,25 външен диаметър 2, мм[=>]52 ширина 1, мм[=>]18,75 ширина 2, мм[=>]16 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
22комплект колесен лагерABK1477код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]25 външен диаметър, мм[=>]133 ширина, мм[=>]74 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата брой на дупките, [=>]4 [=>]without integrated wheel bearing [=>]с датчик-пръстен за ABS [=>]вграждане
23комплект колесен лагерABK1813код на лагера, [=>]F външен диаметър, мм[=>]136 ширина, мм[=>]75 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата брой на дупките, [=>]5 [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
24комплект колесен лагерABK442код на лагера, [=>]H вътрешен диаметър, мм[=>]27 външен диаметър, мм[=>]134 ширина, мм[=>]62 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
25комплект колесен лагерABK808код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]28 външен диаметър, мм[=>]125 ширина, мм[=>]70 [=>]без датчик за оборотите [=>]със закрепващи болтове на колелото джанта, -дупки[=>]4 брой на дупките за закрепване, [=>]4 [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
26комплект колесен лагерABK1064код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]30 външен диаметър, мм[=>]136 ширина, мм[=>]87 [=>]без датчик за оборотите [=>]със закрепващи болтове на колелото джанта, -дупки[=>]4 брой на дупките за закрепване, [=>]4 [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
27комплект колесен лагерABK148код на лагера, [=>]GG вътрешен диаметър 1, мм[=>]26,9 вътрешен диаметър 2, мм[=>]17,5 външен диаметър 1, мм[=>]50,25 външен диаметър 2, мм[=>]39,9 ширина 1, мм[=>]14,75 ширина 2, мм[=>]14,6 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
28комплект колесен лагерABK1817код на лагера, [=>]F външен диаметър, мм[=>]151 ширина, мм[=>]88 [=>]с датчик за оборотите [=>]със закрепващи болтове на колелото джанта, -дупки[=>]5 брой на дупките за закрепване, [=>]5 [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS
29комплект колесен лагерABK447код на лагера, [=>]E вътрешен диаметър, мм[=>]34 външен диаметър, мм[=>]139 ширина, мм[=>]70 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]50 [=>]без датчик за оборотите [=>]със закрепващи болтове на колелото джанта, -дупки[=>]4 брой на дупките за закрепване, [=>]4 [=>]without integrated wheel bearing [=>]с датчик-пръстен за ABS [=>]вграждане
30комплект колесен лагерABK809код на лагера, [=>]GG вътрешен диаметър 1, мм[=>]21 вътрешен диаметър 2, мм[=>]35 външен диаметър 1, мм[=>]50 външен диаметър 2, мм[=>]65 ширина 1, мм[=>]18 ширина 2, мм[=>]18 [=>]без датчик за оборотите [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]without integrated wheel bearing [=>]без сензорен пръстен за ABS