Търсене за BBT

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1щекер, запалителна свещ17-160/1контактна техника, [=>]woodscrew [=>]тип съединение M4 съпротивление, килоом[=>]1 дължина, мм[=>]135
2щекер, запалителна свещ17-160/5контактна техника, [=>]woodscrew [=>]тип съединение M4 съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]135
3щекер, запалителна свещ17-280/5контактна техника, [=>]sawtooth [=>]тип съединение M4 съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]113
4щекер, запалителна свещ17-282/5контактна техника, [=>]sawtooth [=>]тип съединение M4 съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]96
5щекер, запалителна свещ17-286/5контактна техника, [=>]sawtooth [=>]тип съединение M4 съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]118
6щекер, запалителна свещ17-287контактна техника, [=>]woodscrew [=>]тип съединение M4 съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]118
7щекер, запалителна свещ17-288/5контактна техника, [=>]woodscrew [=>]тип съединение M4 съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]113
8щекер, запалителна свещ17-290контактна техника, [=>]M3 inner thread [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]1 дължина, мм[=>]132
9щекер, запалителна свещ17-291контактна техника, [=>]woodscrew [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]1 дължина, мм[=>]132
10щекер, запалителна свещ17-293контактна техника, [=>]M3 inner thread [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]1 дължина, мм[=>]123
11щекер, запалителна свещ17-300контактна техника, [=>]sawtooth [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]175
12щекер, запалителна свещ17-310/OEсъпротивление, килоом[=>]0 дължина, мм[=>]130 [=>]силикон
13щекер, запалителна свещ17-311/OEсъпротивление, килоом[=>]0 дължина, мм[=>]115 [=>]силикон
14щекер, запалителна свещ17-325контактна техника, [=>]sawtooth [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]1 дължина, мм[=>]142
15щекер, запалителна свещ17-330контактна техника, [=>]M3 inner thread [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]2 дължина, мм[=>]142
16щекер, запалителна свещ17-340контактна техника, [=>]sawtooth [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]144
17щекер, запалителна свещ17-360контактна техника, [=>]sawtooth [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]110
18щекер, запалителна свещ17-361контактна техника, [=>]woodscrew [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]110
19щекер, запалителна свещ17-364контактна техника, [=>]M3 inner thread [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]86
20щекер, запалителна свещ17-370контактна техника, [=>]sawtooth [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]157
21щекер, запалителна свещ17-371контактна техника, [=>]M3 inner thread [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]2 дължина, мм[=>]140
22щекер, запалителна свещ17-372контактна техника, [=>]ratchet bolt [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]123
23щекер, запалителна свещ17-374контактна техника, [=>]M3 inner thread [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]83
24щекер, запалителна свещ17-376Bконтактна техника, [=>]sawtooth [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]111
25щекер, запалителна свещ17-379[=>]тип съединение SAE [=>]защитен от смущения, 5 kOhm дължина, мм[=>]198
26щекер, запалителна свещ17-380контактна техника, [=>]M3 innerthread [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]2 дължина, мм[=>]168
27щекер, запалителна свещ17-382контактна техника, [=>]sawtooth [=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]120
28щекер, запалителна свещ17-400контактна техника, [=>]woodscrew [=>]тип съединение M4 съпротивление, килоом[=>]1 дължина, мм[=>]62
29щекер, запалителна свещ17-411контактна техника, [=>]woodscrew [=>]тип съединение M4 съпротивление, килоом[=>]5 дължина, мм[=>]110
30щекер, запалителна бобина17-381[=>]тип съединение SAE съпротивление, килоом[=>]2 дължина, мм[=>]113 [=>]силикон