Търсене за BERAL

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачен диск4044197305025BCR118Aмасто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Brembo 2x60 O, мм[=>]304 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]91 центриращ диаметър, мм[=>]118 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]140 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]10
2спирачен диск4044197305032BCR119Aспирачна система, [=>]Brembo 2x60 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]324 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]91 центриращ диаметър, мм[=>]118 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]140 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]11,5
3спирачен диск4044197305049BCR120Aмасто на монтаж, [=>]предна ос масто на монтаж, [=>]задна ос спирачна система, [=>]Meritor D3 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]438 дебелина на спир. диск, мм[=>]45 мин. дебелина, мм[=>]41 височина, мм[=>]135 центриращ диаметър, мм[=>]195 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]235 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]33
4спирачен диск4044197305056BCR122Aвид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Brembo 2x68 O, мм[=>]324 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]27 височина, мм[=>]111 центриращ диаметър, мм[=>]165 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]216 брой на дупките, [=>]12 тегло, кг[=>]13
5спирачен диск4044197305063BCR125Aмасто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Bendix PL2 O, мм[=>]276 дебелина на спир. диск, мм[=>]24 мин. дебелина, мм[=>]21 височина, мм[=>]44 центриращ диаметър, мм[=>]95 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]114 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]6,6
6спирачен диск4044197305070BCR126Aвид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Brembo 2x60/SEE2x67 O, мм[=>]354 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]83 центриращ диаметър, мм[=>]128 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]151 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]14,1
7спирачен диск4044197305087BCR127Aвид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Brembo Bi-disc O, мм[=>]350 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]73 центриращ диаметър, мм[=>]145 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]165 брой на дупките, [=>]16 тегло, кг[=>]13
8спирачен диск4044197305094BCR128Aмасто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Meritor D2 O, мм[=>]440 дебелина на спир. диск, мм[=>]44,4 мин. дебелина, мм[=>]39 височина, мм[=>]100 центриращ диаметър, мм[=>]131 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]165 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]28,8
9спирачен диск4044197305100BCR130Aвид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Brembo 2x68 O, мм[=>]322 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]27 височина, мм[=>]90 центриращ диаметър, мм[=>]132 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]154 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]13,7
10спирачен диск4044197305117BCR131Aвид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Brembo 2x68 O, мм[=>]322 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]28 височина, мм[=>]90 центриращ диаметър, мм[=>]132 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]154 брой на дупките, [=>]8 тегло, кг[=>]13,6
11спирачен диск4044197305124BCR132Aвид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Bendix ADB4300 O, мм[=>]430 дебелина на спир. диск, мм[=>]50 мин. дебелина, мм[=>]46 височина, мм[=>]102 центриращ диаметър, мм[=>]170 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]195 брой на дупките, [=>]12 тегло, кг[=>]34 [=>]без болтове за закрепване на колелата
12спирачен диск4044197305131BCR133A[=>]със закрепващи болтове на колелото масто на монтаж, [=>]предна ос брой на дупките, [=>]6 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]25,2 O, мм[=>]290 центриращ диаметър, мм[=>]120 диаметър на кръговата стъпка-O 1, мм[=>]100 диаметър на кръговата стъпка-O 2, мм[=>]205 мин. дебелина, мм[=>]23 спирачна система, [=>]Wabco 4x50 височина, мм[=>]160 тегло, кг[=>]21
13спирачен диск4044197305148BCR134Aмасто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Meritor O, мм[=>]437,5 дебелина на спир. диск, мм[=>]45 мин. дебелина, мм[=>]35 височина, мм[=>]96,4 центриращ диаметър, мм[=>]131 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]165 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]31,3
14спирачен диск4044197417988BCR136Aмасто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Wabco 485 F-O O, мм[=>]425 дебелина на спир. диск, мм[=>]45 мин. дебелина, мм[=>]41 височина, мм[=>]170,5 центриращ диаметър, мм[=>]285 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]41,6
15спирачен диск4044197305155BCR139A[=>]със закрепващи болтове на колелото масто на монтаж, [=>]предна ос брой на дупките, [=>]6 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]22 O, мм[=>]290 центриращ диаметър, мм[=>]68 диаметър на кръговата стъпка-O 1, мм[=>]95 диаметър на кръговата стъпка-O 2, мм[=>]170 мин. дебелина, мм[=>]19 спирачна система, [=>]Brembo височина, мм[=>]111 тегло, кг[=>]15
16спирачен диск4044197305162BCR140Aмасто на монтаж, [=>]задна ос брой на дупките, [=>]8 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]22 O, мм[=>]289 центриращ диаметър, мм[=>]84 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]108 мин. дебелина, мм[=>]19 спирачна система, [=>]Brembo височина, мм[=>]84 тегло, кг[=>]10,3
17спирачен диск4044197305179BCR142Aспирачна система, [=>]Brembo 2x68 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]322 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]27,75 височина, мм[=>]138 центриращ диаметър, мм[=>]216 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]275 брой на дупките, [=>]8 тегло, кг[=>]15,8
18спирачен диск4044197305186BCR143Aмасто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Wabco 1000 V-G O, мм[=>]325 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]24 височина, мм[=>]103 центриращ диаметър, мм[=>]135 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]158 брой на дупките, [=>]10 отвор-O, мм[=>]14 тегло, кг[=>]14,1
19спирачен диск4044197305193BCR144Aвид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Meritor D3 O, мм[=>]438 дебелина на спир. диск, мм[=>]45 мин. дебелина, мм[=>]35 височина, мм[=>]135 центриращ диаметър, мм[=>]200 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]235 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]35,4
20спирачен диск4044197305209BCR145Aвид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Knorr SB/SN7 O, мм[=>]430 дебелина на спир. диск, мм[=>]45 мин. дебелина, мм[=>]37 височина, мм[=>]132 центриращ диаметър, мм[=>]211 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]238 брой/разположение на дупките, [=>]10/10 тегло, кг[=>]31
21спирачен диск4044197305216BCR146Aмасто на монтаж, [=>]предна ос масто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Wabco PAN 17 O, мм[=>]330 дебелина на спир. диск, мм[=>]34 мин. дебелина, мм[=>]30 височина, мм[=>]104 центриращ диаметър, мм[=>]135 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]158 брой на дупките, [=>]10 отвор-O, мм[=>]14 тегло, кг[=>]16,5
22спирачен диск4044197305223BCR147Aвид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Knorr SB/SN6 O, мм[=>]377 дебелина на спир. диск, мм[=>]45 мин. дебелина, мм[=>]38 височина, мм[=>]128 центриращ диаметър, мм[=>]162 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]195 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]23,4
23спирачен диск4044197305230BCR148Aмасто на монтаж, [=>]предна ос масто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Wabco P 17 [=>]с датчик-пръстен за ABS O, мм[=>]330 дебелина на спир. диск, мм[=>]34 мин. дебелина, мм[=>]31 височина, мм[=>]124 центриращ диаметър, мм[=>]157 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]180 брой на дупките, [=>]12 отвор-O, мм[=>]12 тегло, кг[=>]16,7
24спирачен диск4044197305247BCR151Aмасто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Wabco 1600 V-G O, мм[=>]375 дебелина на спир. диск, мм[=>]44 мин. дебелина, мм[=>]37 височина, мм[=>]128 центриращ диаметър, мм[=>]154 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]185 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]26,6
25спирачен диск4044197305254BCR153Aмасто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Ate / Perrot O, мм[=>]276 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]19 височина, мм[=>]77 центриращ диаметър, мм[=>]85 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]130 брой на дупките, [=>]5 отвор-O, мм[=>]15 брой на дупките за закрепване, [=>]1 отвор-O 1/2, мм[=>]9/17 conical тегло, кг[=>]6,6
26спирачен диск4044197305261BCR154Aмасто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен спирачна система, [=>]Ate / Bosch O, мм[=>]272 дебелина на спир. диск, мм[=>]16 мин. дебелина, мм[=>]14 височина, мм[=>]96 центриращ диаметър, мм[=>]85 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]130 брой на дупките, [=>]5 отвор-O, мм[=>]15 брой на дупките за закрепване, [=>]1 отвор-O 1/2, мм[=>]9/17 conical тегло, кг[=>]7
27спирачен диск4044197305278BCR155Aмасто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Knorr K80 O, мм[=>]410 дебелина на спир. диск, мм[=>]48 мин. дебелина, мм[=>]40 височина, мм[=>]120 центриращ диаметър, мм[=>]162 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]185 брой на дупките, [=>]12 тегло, кг[=>]30
28спирачен диск4044197500895BCR156Aвид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]374 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]20 височина, мм[=>]22 центриращ диаметър, мм[=>]60 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]108 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]9,5
29спирачен диск4044197305285BCR159Aмасто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Knorr 1V20 O, мм[=>]392 дебелина на спир. диск, мм[=>]48 мин. дебелина, мм[=>]45 височина, мм[=>]120 центриращ диаметър, мм[=>]215 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]255 брой на дупките, [=>]10 тегло, кг[=>]29
30спирачен диск4044197305292BCR160Aвид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Meritor D-ELSA1&2 O, мм[=>]432 дебелина на спир. диск, мм[=>]45 мин. дебелина, мм[=>]40 височина, мм[=>]135 центриращ диаметър, мм[=>]208 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]235 брой на дупките, [=>]10 отвор-O, мм[=>]16 тегло, кг[=>]35