Търсене за BRECK

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1комплект спирачно феродо, дискови спирачки21635 00 703 00WVA-номер, [=>]21635 за производител, [=>]LUCAS дължина, мм[=>]91,6 ширина, мм[=>]91,8 дебелина, мм[=>]18,2 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]без предупредителен контактен датчик
2комплект спирачно феродо, дискови спирачки23760 00WVA-номер, [=>]23760 за производител, [=>]LUCAS дължина, мм[=>]116,6 ширина, мм[=>]50 дебелина, мм[=>]17,8 масто на монтаж, [=>]задна ос [=>]без предупредителен контактен датчик
3комплект спирачно феродо, дискови спирачки21636 00 701 10WVA-номер, [=>]21636 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]155,2 ширина, мм[=>]61,7 дебелина, мм[=>]19,3 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]вкл. контактен датчик за износване
4комплект спирачно феродо, дискови спирачки23761 00 WWVA-номер, [=>]23761 за производител, [=>]LUCAS дължина, мм[=>]147 ширина, мм[=>]59,6 дебелина, мм[=>]19 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]вкл. контактен датчик за износване
5комплект спирачно феродо, дискови спирачки21637 00 WWVA-номер, [=>]21637 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]156,3 ширина, мм[=>]59,1 дебелина, мм[=>]19,3 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]вкл. контактен датчик за износване
6комплект спирачно феродо, дискови спирачки23762 00 701 10WVA-номер, [=>]23762 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]156,3 ширина, мм[=>]72,9 дебелина, мм[=>]20,4 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]вкл. контактен датчик за износване
7комплект спирачно феродо, дискови спирачки21643 00 701 00WVA-номер, [=>]21643 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]151,3 ширина, мм[=>]57,5 дебелина, мм[=>]17,8 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]без предупредителен контактен датчик
8комплект спирачно феродо, дискови спирачки23763 00 WWVA-номер, [=>]23763 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]156,4 ширина, мм[=>]74,2 дебелина, мм[=>]19,8 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]вкл. контактен датчик за износване
9комплект спирачно феродо, дискови спирачки21647 00 701 10WVA-номер, [=>]21647 за производител, [=>]SUMITOMO дължина, мм[=>]127,8 ширина, мм[=>]53,2 дебелина, мм[=>]16 масто на монтаж, [=>]предна ос
10комплект спирачно феродо, дискови спирачки23766 00 701 10WVA-номер, [=>]23766 за производител, [=>]LUCAS дължина, мм[=>]131,7 ширина, мм[=>]57,4 дебелина, мм[=>]17,8 масто на монтаж, [=>]предна ос
11комплект спирачно феродо, дискови спирачки21651 00 CWVA-номер, [=>]21651 за производител, [=>]AKEBONO дължина, мм[=>]148,6 ширина, мм[=>]57,7 дебелина, мм[=>]17,5 масто на монтаж, [=>]предна ос
12комплект спирачно феродо, дискови спирачки23768 00 701 10WVA-номер, [=>]23768 за производител, [=>]BOSCH дължина, мм[=>]151,3 ширина, мм[=>]57,5 дебелина, мм[=>]17,8 масто на монтаж, [=>]предна ос
13комплект спирачно феродо, дискови спирачки21654 00 702 10WVA-номер, [=>]21654 за производител, [=>]SUMITOMO дължина, мм[=>]91,5 ширина, мм[=>]64 дебелина, мм[=>]15 масто на монтаж, [=>]предна ос
14комплект спирачно феродо, дискови спирачки23794 00 701 00WVA-номер, [=>]23794 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]154,9 ширина, мм[=>]63,5 дебелина, мм[=>]20,3 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]без предупредителен контактен датчик
15комплект спирачно феродо, дискови спирачки21654 10 CWVA-номер, [=>]21654 за производител, [=>]AKEBONO дължина, мм[=>]137,6 ширина, мм[=>]53,8 дебелина, мм[=>]17,5 масто на монтаж, [=>]предна ос
16комплект спирачно феродо, дискови спирачки23813 00 CWVA-номер, [=>]23813 за производител, [=>]MANDO дължина, мм[=>]110,6 ширина, мм[=>]45,5 дебелина, мм[=>]16,2 масто на монтаж, [=>]задна ос
17комплект спирачно феродо, дискови спирачки21664 00 701 20WVA-номер, [=>]21664 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]151,3 ширина, мм[=>]60 дебелина, мм[=>]19,8 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]без предупредителен контактен датчик
18комплект спирачно феродо, дискови спирачки23816 00 704 10WVA-номер, [=>]23816 за производител, [=>]LUCAS дължина, мм[=>]95,5 ширина, мм[=>]38 дебелина, мм[=>]16 масто на монтаж, [=>]задна ос
19комплект спирачно феродо, дискови спирачки21670 00 701 20WVA-номер, [=>]21670 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]156,1 ширина, мм[=>]63,4 дебелина, мм[=>]20,3 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]без предупредителен контактен датчик
20комплект спирачно феродо, дискови спирачки23817 00 CWVA-номер, [=>]23817 за производител, [=>]NBK дължина, мм[=>]136,5 ширина, мм[=>]52,6 дебелина, мм[=>]17 масто на монтаж, [=>]предна ос
21комплект спирачно феродо, дискови спирачки21674 00 W1WVA-номер, [=>]21674 за производител, [=>]LUCAS дължина, мм[=>]130 ширина, мм[=>]56,4 дебелина, мм[=>]19 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]вкл. контактен датчик за износване
22комплект спирачно феродо, дискови спирачки23823 10 704 10WVA-номер, [=>]23554 за производител, [=>]LUCAS дължина, мм[=>]87 ширина, мм[=>]52,8 дебелина, мм[=>]17,2 масто на монтаж, [=>]задна ос [=>]вкл. контактен датчик за износване
23комплект спирачно феродо, дискови спирачки21674 00 W2WVA-номер, [=>]21674 за производител, [=>]LUCAS дължина, мм[=>]130 ширина, мм[=>]56,4 дебелина, мм[=>]19,3 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]вкл. контактен датчик за износване
24комплект спирачно феродо, дискови спирачки23832 00 702 10WVA-номер, [=>]23832 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]155,1 ширина, мм[=>]70 дебелина, мм[=>]20,4 масто на монтаж, [=>]предна ос
25комплект спирачно феродо, дискови спирачки21676 00WVA-номер, [=>]21676 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]155,1 ширина, мм[=>]64,1 дебелина, мм[=>]20,3 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]без предупредителен контактен датчик
26комплект спирачно феродо, дискови спирачки23836 00 701 00WVA-номер, [=>]23836 за производител, [=>]AKEBONO дължина, мм[=>]123 ширина, мм[=>]59,5 дебелина, мм[=>]17 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]без предупредителен контактен датчик
27комплект спирачно феродо, дискови спирачки21676 10WVA-номер, [=>]21676 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]156,4 ширина, мм[=>]63,6 дебелина, мм[=>]20 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]без предупредителен контактен датчик
28комплект спирачно феродо, дискови спирачки23865 00 CWVA-номер, [=>]23865 за производител, [=>]TOKICO дължина, мм[=>]137 ширина, мм[=>]56,8 дебелина, мм[=>]17,8 масто на монтаж, [=>]предна ос
29комплект спирачно феродо, дискови спирачки21677 00 701 00WVA-номер, [=>]21677 за производител, [=>]ATE дължина, мм[=>]156,3 ширина, мм[=>]63,9 дебелина, мм[=>]20,3 масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]без предупредителен контактен датчик
30комплект спирачно феродо, дискови спирачки23868 00 CWVA-номер, [=>]23868 за производител, [=>]AKEBONO дължина, мм[=>]141,7 ширина, мм[=>]56,65 дебелина, мм[=>]16,9 масто на монтаж, [=>]предна ос