Търсене за BRECO

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачен диск8020584973141BS 7314за артикул ном., [=>]08.2982.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]281 дебелина на спир. диск, мм[=>]20 мин. дебелина, мм[=>]18 височина, мм[=>]80,5 центриращ диаметър, мм[=>]91 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11,5
2спирачен диск8020584976128BS 7612за артикул ном., [=>]08.9179.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]288 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]9 височина, мм[=>]64,7 центриращ диаметър, мм[=>]62 брой на дупките, [=>]5
3спирачен диск8020584979693BS 7969за артикул ном., [=>]09.5173.14 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]289 дебелина на спир. диск, мм[=>]20 мин. дебелина, мм[=>]18 височина, мм[=>]64,5 центриращ диаметър, мм[=>]100 брой на дупките, [=>]6 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]13,5
4спирачен диск8020584983126BS 8312за артикул ном., [=>]09.5704.20 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]320 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]27,4 височина, мм[=>]82 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]67 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11 [=>]с винтове
5спирачен диск8020584986080BS 8608за артикул ном., [=>]09.8876.30 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]350 дебелина на спир. диск, мм[=>]20 мин. дебелина, мм[=>]17 височина, мм[=>]59 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките, [=>]5
6спирачен диск8020584024829BV 7715за артикул ном., [=>]08.A202.11 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]282 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]10 височина, мм[=>]48,2 центриращ диаметър, мм[=>]65 брой на дупките, [=>]5 [=>]с покритие [=>]с винтове
7спирачен диск8020584973172BS 7317за артикул ном., [=>]08.3969.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]244 дебелина на спир. диск, мм[=>]9 мин. дебелина, мм[=>]7 височина, мм[=>]43,8 центриращ диаметър, мм[=>]62 брой на дупките, [=>]3 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]8,5
8спирачен диск8020584976135BS 7613за артикул ном., [=>]08.9180.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]242 дебелина на спир. диск, мм[=>]9 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]36,4 центриращ диаметър, мм[=>]54 брой на дупките, [=>]4
9спирачен диск8020584979709BS 7970за артикул ном., [=>]09.5194.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]295 дебелина на спир. диск, мм[=>]20 мин. дебелина, мм[=>]18 височина, мм[=>]29 центриращ диаметър, мм[=>]104 брой на дупките, [=>]6 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]13,5
10спирачен диск8020584983133BS 8313за артикул ном., [=>]09.7291.20 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]262 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]19,4 височина, мм[=>]44,5 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]67 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11 [=>]с винтове
11спирачен диск8020584986097BS 8609за артикул ном., [=>]09.8877.30 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]360 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]27 височина, мм[=>]62 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките, [=>]5
12спирачен диск8020584023327BV 7719за артикул ном., [=>]08.9918.21 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]255 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]10 височина, мм[=>]39,7 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките, [=>]5 [=>]с покритие [=>]с винтове
13спирачен диск8020584973196BS 7319за артикул ном., [=>]08.2163.18 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]233 дебелина на спир. диск, мм[=>]9 мин. дебелина, мм[=>]7,8 височина, мм[=>]82 центриращ диаметър, мм[=>]39,8 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]10 [=>]без комплект колесен лагер
14спирачен диск8020584976142BS 7614за артикул ном., [=>]08.9081.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]258 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]40,3 центриращ диаметър, мм[=>]76 брой на дупките, [=>]4
15спирачен диск8020584979716BS 7971за артикул ном., [=>]09.4867.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]309 дебелина на спир. диск, мм[=>]32 мин. дебелина, мм[=>]30 височина, мм[=>]67,2 центриращ диаметър, мм[=>]67 брой на дупките, [=>]5
16спирачен диск8020584983157BS 8315за артикул ном., [=>]09.7357.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]257 дебелина на спир. диск, мм[=>]26 мин. дебелина, мм[=>]24 височина, мм[=>]45,2 центриращ диаметър, мм[=>]61 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11
17спирачен диск8020584986141BS 8614за артикул ном., [=>]09.9363.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]305 дебелина на спир. диск, мм[=>]28 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]39,7 центриращ диаметър, мм[=>]70 брой на дупките, [=>]5
18спирачен диск8020584016893BV 7721за артикул ном., [=>]08.A224.11 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]278 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]10 височина, мм[=>]41,5 центриращ диаметър, мм[=>]65,5 брой на дупките, [=>]5 [=>]с покритие [=>]с винтове
19спирачен диск8020584973202BS 7320за артикул ном., [=>]08.2163.20 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]233 дебелина на спир. диск, мм[=>]9 мин. дебелина, мм[=>]7,8 височина, мм[=>]82 центриращ диаметър, мм[=>]39,8 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]10 [=>]с комплект колесен лагер
20спирачен диск8020584976159BS 7615за артикул ном., [=>]08.9082.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]240 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]34 центриращ диаметър, мм[=>]64 брой на дупките, [=>]4
21спирачен диск8020584979723BS 7972за артикул ном., [=>]09.4868.20 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]310 дебелина на спир. диск, мм[=>]30 мин. дебелина, мм[=>]27 височина, мм[=>]89 центриращ диаметър, мм[=>]67 брой на дупките, [=>]5
22спирачен диск8020584983164BS 8316за артикул ном., [=>]09.7367.14 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]282 дебелина на спир. диск, мм[=>]24 мин. дебелина, мм[=>]22,4 височина, мм[=>]38 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]73,5 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11,5
23спирачен диск8020584986158BS 8615за артикул ном., [=>]09.9363.20 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]305 дебелина на спир. диск, мм[=>]28 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]39,7 центриращ диаметър, мм[=>]70 брой на дупките, [=>]5
24спирачен дискBV 7732за артикул ном., [=>]08.A205.11 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]296 дебелина на спир. диск, мм[=>]10,5 мин. дебелина, мм[=>]8,9 височина, мм[=>]65,2 [=>]високовъглеродна центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките, [=>]5 [=>]с покритие [=>]с винтове
25спирачен диск8020584973219BS 7321за артикул ном., [=>]08.3082.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]240 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]11 височина, мм[=>]35 центриращ диаметър, мм[=>]76 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]10
26спирачен диск8020584976166BS 7616за артикул ном., [=>]08.9083.10 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]245 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]53,8 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11
27спирачен диск8020584979730BS 7973за артикул ном., [=>]09.4920.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]284 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]20,4 височина, мм[=>]46 центриращ диаметър, мм[=>]60 брой на дупките, [=>]5
28спирачен диск8020584983195BS 8319за артикул ном., [=>]09.7379.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]255 дебелина на спир. диск, мм[=>]20 мин. дебелина, мм[=>]18 височина, мм[=>]45 центриращ диаметър, мм[=>]55 брой на дупките, [=>]4
29спирачен диск8020584986165BS 8616за артикул ном., [=>]09.9365.10 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]330 дебелина на спир. диск, мм[=>]28 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]39,7 центриращ диаметър, мм[=>]70 брой на дупките, [=>]5
30спирачен диск8020584018118BV 7737за артикул ном., [=>]08.9769.11 вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]286 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]10 височина, мм[=>]58,2 центриращ диаметър, мм[=>]65 брой на дупките, [=>]5 [=>]с покритие [=>]с винтове