Търсене за BREMBO

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачно цилиндърче на колелотоA 12 B16отвор-O, мм[=>]19,05 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]27 мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 B16 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно
2спирачно цилиндърче на колелото8432509600993A 12 161междусево разстояние, мм[=>]25 мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 161 отвор-O, мм[=>]22 [=>]чугун
3спирачно цилиндърче на колелото8432509603369A 12 425мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 425 отвор-O, мм[=>]17,46 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]31
4спирачно цилиндърче на колелото8432509630082A 12 851[=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]32,7 мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 851 отвор-O, мм[=>]22,2
5спирачно цилиндърче на колелотоA 12 722за артикул ном., [=>]A 12 722 масто на монтаж, [=>]задна ос отвор-O, мм[=>]23,81 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]32 мярка на резбата, [=>]10X1
6спирачно цилиндърче на колелотоA 12 B17междусево разстояние, мм[=>]27 мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 B17 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво отвор-O, мм[=>]19,05 [=>]чугун
7спирачно цилиндърче на колелото8432509601006A 12 162междусево разстояние, мм[=>]25 мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 162 отвор-O, мм[=>]22 [=>]чугун
8спирачно цилиндърче на колелото8432509603376A 12 426мярка на резбата, [=>]3/8 24 UNF за артикул ном., [=>]A 12 426 отвор-O, мм[=>]17,46 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]35
9спирачно цилиндърче на колелото8432509630099A 12 852[=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]32,7 мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 852 отвор-O, мм[=>]22,2
10спирачно цилиндърче на колелотоA 12 B18за артикул ном., [=>]A 12 B18 масто на монтаж, [=>]задна ос отвор-O, мм[=>]23,81 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]40 мярка на резбата, [=>]10X1
11спирачно цилиндърче на колелото8432509601013A 12 163междусево разстояние, мм[=>]36,5 мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 163 отвор-O, мм[=>]22,22 [=>]чугун
12спирачно цилиндърче на колелото8432509603383A 12 427мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 427 отвор-O, мм[=>]19,05 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]35
13спирачно цилиндърче на колелото8432509630136A 12 856междусево разстояние, мм[=>]35 мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 856 отвор-O, мм[=>]23,81 [=>]алуминий
14спирачно цилиндърче на колелотоA 12 B22междусево разстояние, мм[=>]32,7 мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 B22 масто на монтаж, [=>]задна ос отвор-O, мм[=>]22,22 [=>]чугун
15спирачно цилиндърче на колелото8432509601020A 12 164междусево разстояние, мм[=>]36 мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 164 отвор-O, мм[=>]26,99 [=>]чугун
16спирачно цилиндърче на колелото8432509603406A 12 429за артикул ном., [=>]A 12 429 отвор-O, мм[=>]23,81 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]40 мярка на резбата, [=>]10X1,25
17спирачно цилиндърче на колелото8432509630150A 12 858отвор-O, мм[=>]20,64 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]35 мярка на резбата, [=>]10X1,25 за артикул ном., [=>]A 12 858
18спирачно цилиндърче на колелотоA 12 B32отвор-O, мм[=>]25,4 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]43,9 мярка на резбата, [=>]7/16 20 UNF за артикул ном., [=>]A 12 B32 масто на монтаж, [=>]задна ос
19спирачно цилиндърче на колелото8432509601037A 12 165отвор-O, мм[=>]22,22 [=>]чугун мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 165
20спирачно цилиндърче на колелото8432509603413A 12 430за артикул ном., [=>]A 12 430 отвор-O, мм[=>]26,99 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]38 мярка на резбата, [=>]10X1,25
21спирачно цилиндърче на колелото8432509630211A 12 864междусево разстояние, мм[=>]30 мярка на резбата, [=>]10X1,25 за артикул ном., [=>]A 12 864 отвор-O, мм[=>]19,05 [=>]чугун
22спирачно цилиндърче на колелотоA 12 B39за артикул ном., [=>]A 12 B39 масто на монтаж, [=>]задна ос отвор-O, мм[=>]20,64 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]35 мярка на резбата, [=>]3/8 24 UNF
23спирачно цилиндърче на колелото8432509645932A 12 166мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 166 отвор-O, мм[=>]22,22 [=>]чугун
24спирачно цилиндърче на колелото8432509603420A 12 431за артикул ном., [=>]A 12 431 отвор-O, мм[=>]28,57 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]38 мярка на резбата, [=>]14X1,5
25спирачно цилиндърче на колелото8432509630228A 12 865междусево разстояние, мм[=>]30 мярка на резбата, [=>]10X1,25 за артикул ном., [=>]A 12 865 отвор-O, мм[=>]19,05 [=>]чугун
26спирачно цилиндърче на колелотоA 12 B46за артикул ном., [=>]A 12 B46 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно отвор-O, мм[=>]20,64 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]41,3 мярка на резбата, [=>]3/8 24 UNF
27спирачно цилиндърче на колелото8432509601044A 12 167мярка на резбата, [=>]10X1 за артикул ном., [=>]A 12 167 отвор-O, мм[=>]25,4 [=>]чугун
28спирачно цилиндърче на колелото8432509603437A 12 432за артикул ном., [=>]A 12 432 отвор-O, мм[=>]20,64 [=>]чугун междусево разстояние, мм[=>]38 мярка на резбата, [=>]10X1
29спирачно цилиндърче на колелото8432509630235A 12 866междусево разстояние, мм[=>]30 мярка на резбата, [=>]10X1,25 за артикул ном., [=>]A 12 866 отвор-O, мм[=>]19,05 [=>]чугун
30спирачно цилиндърче на колелотоA 12 B47междусево разстояние, мм[=>]41,3 мярка на резбата, [=>]3/8 24 UNF за артикул ном., [=>]A 12 B47 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво отвор-O, мм[=>]20,64 [=>]чугун