Търсене за CALIBER

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1ремъчна шайба, колянов вал20763височина, мм[=>]31 спецификация, [=>]151/146x31/22x21 O, мм[=>]151 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]21
2ремъчна шайба, колянов вал87468височина, мм[=>]65 спецификация, [=>]5/155x51/65-5+5 Gole O, мм[=>]155 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]33
3ремъчна шайба, колянов вал20764височина, мм[=>]44 спецификация, [=>]141x44x20 O, мм[=>]141 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]20
4ремъчна шайба, колянов вал87469спецификация, [=>]oro 42 gole 5 fori 6 O, мм[=>]127 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]42
5ремъчна шайба, колянов вал20765височина, мм[=>]39 спецификация, [=>]143x39/27X32 O, мм[=>]143 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]32
6ремъчна шайба, колянов вал87471височина, мм[=>]25 спецификация, [=>]5,5x44 6 Gole 3 Fori O, мм[=>]148 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]44
7ремъчна шайба, колянов вал20766височина, мм[=>]47 спецификация, [=>]165/143x47x31 O, мм[=>]165 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]31
8ремъчна шайба, колянов вал87479спецификация, [=>]o 28,6 gole 5 fori 0 O, мм[=>]123 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]29
9ремъчна шайба, колянов вал20767височина, мм[=>]45 спецификация, [=>]167/161x45/40X20 O, мм[=>]167 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]20
10ремъчна шайба, колянов вал87481спецификация, [=>]o 28,6 gole 6 fori 0 O, мм[=>]123 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]29
11ремъчна шайба, колянов вал20768височина, мм[=>]27 спецификация, [=>]165x27x35 O, мм[=>]165 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]35
12ремъчна шайба, колянов вал87489височина, мм[=>]35 брой на ребрата, [=>]6 спецификация, [=>]133x35/24x26 6 gole O, мм[=>]133 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]26
13ремъчна шайба, колянов вал20769височина, мм[=>]29 спецификация, [=>]169x29x30 O, мм[=>]169 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30
14ремъчна шайба, колянов вал87493височина, мм[=>]30 спецификация, [=>]171X30X30 O, мм[=>]174 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30
15ремъчна шайба, колянов вал20860височина, мм[=>]64 спецификация, [=>]166/145x64/27/24X32 O, мм[=>]166 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]34
16ремъчна шайба, колянов вал20861височина, мм[=>]28 спецификация, [=>]136/131x28,5/27X12 O, мм[=>]136 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]12
17ремъчна шайба, колянов вал87498височина, мм[=>]46 спецификация, [=>]5/165x44/46-6+4 Gole O, мм[=>]165 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]21
18ремъчна шайба, колянов вал20862височина, мм[=>]44 спецификация, [=>]167/144x44,5X21 O, мм[=>]167 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]21
19ремъчна шайба, колянов вал87994височина, мм[=>]24 спецификация, [=>]140x24 5 Gole 3 Fori O, мм[=>]140
20ремъчна шайба, колянов вал87996височина, мм[=>]30 спецификация, [=>]5.50 7 Gole Foro O30 O, мм[=>]147 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30
21ремъчна шайба, колянов вал87998височина, мм[=>]36 спецификация, [=>]/151x25.50/36-6 Gole O, мм[=>]155 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]26
22ремъчна шайба, колянов вал88516височина, мм[=>]29 брой на ребрата, [=>]7 спецификация, [=>]/151x29x29 H.Tot. 43 O, мм[=>]151 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]29
23ремъчна шайба, колянов вал88024височина, мм[=>]27 спецификация, [=>]138x27x36 6 Gole O, мм[=>]138 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]36
24ремъчна шайба, колянов вал88026височина, мм[=>]61 спецификация, [=>]O138 11 Gole O, мм[=>]138 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25
25ремъчна шайба, колянов вал88028височина, мм[=>]39 спецификация, [=>]193x39/27x24 6 Gole O, мм[=>]193 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]24
26ремъчна шайба, колянов вал88030височина, мм[=>]59 спецификация, [=>]4 7+6 Gole H.Tot. 66 O, мм[=>]166 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]24
27ремъчна шайба, колянов вал88032височина, мм[=>]26 спецификация, [=>]152,5x26x30 h.Tot.35 O, мм[=>]150 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30
28ремъчна шайба, колянов вал88034височина, мм[=>]60 спецификация, [=>]1x60/39x35/18 7 Gole O, мм[=>]200 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]35
29ремъчна шайба, колянов вал88036височина, мм[=>]68 спецификация, [=>]8/200x68x45 7+5 gole O, мм[=>]148 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]45
30ремъчна шайба, колянов вал88038височина, мм[=>]82 спецификация, [=>]157x82x31 8+6 Gole O, мм[=>]157 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]31