Търсене за CAMPRO

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартерCPA1330011напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]2,5 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой зъби, [=>]10 брой на резбовите дупки, [=>]2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82,5
2стартерCPA133008напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]6 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой зъби, [=>]12 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]92
3стартерCPA1354077напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,8
4стартерCPA1354089напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,8
5стартерCPA1359031напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой зъби, [=>]9 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]89 дължина 1, мм[=>]240 дължина 2, мм[=>]47 клема, [=>]M10 изп. на щекера-ID, [=>]Plug [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка Дължина 3, мм[=>]27
6стартерCPA1360009напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]11 техн. информационен номер, [=>]C072 центриращ диаметър, мм[=>]89 брой на дупките, [=>]3
7стартерCPA1360051
8стартерCPA1362062напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,4
9стартерCPA1362083напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2
10стартерCPA1362305напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,7 брой зъби, [=>]9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
11стартерCPA1362332напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,7 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой зъби, [=>]10 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]89 изп. на щекера-ID, [=>]Plug [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
12стартерCPA1362605
13стартерCPA1362700стартова мощност, киловат[=>]2,7 брой зъби, [=>]11 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
14стартерCPA1363107
15стартерCPA1367004напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3 брой на дупките за закрепване, [=>]3
16стартерCPA1367017напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3 положение/градус, °[=>]->34° легло, мм[=>]89 брой зъби, [=>]10 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
17стартерCPA1367032напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3
18стартерCPA1367040напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,8
19стартерCPA1367079напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,7 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой зъби, [=>]10 фланец-O, мм[=>]89 тегло, кг[=>]13,1 брой на резбовите дупки, [=>]0
20стартерCPA1367080
21стартерCPA1368001напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4 брой зъби, [=>]9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
22стартерCPA1368018напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4
23стартерCPA1368316напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4 брой на резбовите дупки, [=>]0 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]89 брой зъби, [=>]9
24стартерCPA1369004напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,3 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой зъби, [=>]9 брой на резбовите дупки, [=>]2 фланец-O, мм[=>]82,5 дължина 1, мм[=>]225 дължина 2, мм[=>]22 клема, [=>]M10 изп. на щекера-ID, [=>]M4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка Дължина 3, мм[=>]28
25стартерCPA1371007напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]6,7 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой зъби, [=>]11 брой на резбовите дупки, [=>]0 фланец-O, мм[=>]92 изп. на щекера-ID, [=>]30,0 50 (M6) [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
26стартерCPA1371019напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]6,7 тегло, грам[=>]19720 брой зъби, [=>]11
27стартерCPA1372006напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]7,5 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
28стартерCPA14018напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 брой зъби, [=>]12 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
29стартерCPA1414006
30стартерCPA1416006напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]5,4 брой на дупките за закрепване, [=>]0 брой зъби, [=>]11 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]56 брой на резбовите дупки, [=>]0