Търсене за CAR

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачно цилиндърче на колелото3430за артикул ном., [=>]3430 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]1xM10x1 диаметър на цил., мм[=>]22,2 [=>]чугун разстояние между дупките за закр., мм[=>]24 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно
2спирачно цилиндърче на колелото3831масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно за артикул ном., [=>]3831 разстояние между дупките за закр., мм[=>]16,9 диаметър на цил., мм[=>]20,3 мярка на резбата, [=>]1xM10x1 [=>]чугун
3спирачно цилиндърче на колелото4858диаметър на цил., мм[=>]20,64 за артикул ном., [=>]4858 мярка на резбата, [=>]1xM10x1 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво [=>]чугун разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,8
4спирачно цилиндърче на колелото3431масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]17,5 разстояние между дупките за закр., мм[=>]8,9 за артикул ном., [=>]3431 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]чугун мярка на резбата, [=>]1xM10x1
5спирачно цилиндърче на колелото3832[=>]чугун разстояние между дупките за закр., мм[=>]16,9 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]1xM10x1 за артикул ном., [=>]3832 диаметър на цил., мм[=>]20,3
6спирачно цилиндърче на колелото4859мярка на резбата, [=>]1xM10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,8 диаметър на цил., мм[=>]20,64 за артикул ном., [=>]4859 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]чугун
7спирачно цилиндърче на колелото3433масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно за артикул ном., [=>]3433 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво [=>]алуминий диаметър на цил., мм[=>]15,8
8спирачно цилиндърче на колелото3833мярка на резбата, [=>]1xM10x1 диаметър на цил., мм[=>]20,6 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 за артикул ном., [=>]3833
9спирачно цилиндърче на колелото4860масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво [=>]чугун диаметър на цил., мм[=>]19,05 за артикул ном., [=>]4860 мярка на резбата, [=>]1xM10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]34,2
10спирачно цилиндърче на колелото3434[=>]алуминий масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]1xM10x1 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво за артикул ном., [=>]3434 диаметър на цил., мм[=>]14,3
11спирачно цилиндърче на колелото3834разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 диаметър на цил., мм[=>]20,6 [=>]чугун мярка на резбата, [=>]1xM10x1 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво за артикул ном., [=>]3834
12спирачно цилиндърче на колелото4861масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]чугун мярка на резбата, [=>]1xM10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]34,2 диаметър на цил., мм[=>]19,05 за артикул ном., [=>]4861
13спирачно цилиндърче на колелото3438мярка на резбата, [=>]1x3/8` [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]15,8 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 за артикул ном., [=>]3438 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно
14спирачно цилиндърче на колелото3837за артикул ном., [=>]3837 мярка на резбата, [=>]1xM10x1 диаметър на цил., мм[=>]19 [=>]чугун разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно
15спирачно цилиндърче на колелото4862диаметър на цил., мм[=>]20,64 мярка на резбата, [=>]1xM10x1 за артикул ном., [=>]4862 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]алуминий
16спирачно цилиндърче на колелото3439за артикул ном., [=>]3439 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]20,6 разстояние между дупките за закр., мм[=>]8,9 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]1x3/8`
17спирачно цилиндърче на колелото3838масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво за артикул ном., [=>]3838 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 диаметър на цил., мм[=>]19 [=>]чугун мярка на резбата, [=>]1xM10x1
18спирачно цилиндърче на колелото4863диаметър на цил., мм[=>]20,64 за артикул ном., [=>]4863 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]1xM10x1 [=>]алуминий разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75
19спирачно цилиндърче на колелото3440разстояние между дупките за закр., мм[=>]29 диаметър на цил., мм[=>]19 за артикул ном., [=>]3440 мярка на резбата, [=>]1xM10x1 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво
20спирачно цилиндърче на колелото3842разстояние между дупките за закр., мм[=>]50,8 масто на монтаж, [=>]на предната ос отдясно мярка на резбата, [=>]1x3/8` за артикул ном., [=>]3842 диаметър на цил., мм[=>]28,6 [=>]чугун
21спирачно цилиндърче на колелото4864мярка на резбата, [=>]1xM10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 диаметър на цил., мм[=>]15,87 за артикул ном., [=>]4864 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]чугун
22спирачно цилиндърче на колелото3442масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно за артикул ном., [=>]3442 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво [=>]алуминий диаметър на цил., мм[=>]19 мярка на резбата, [=>]1x3/8`
23спирачно цилиндърче на колелото3843диаметър на цил., мм[=>]28,6 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на предната ос отляво разстояние между дупките за закр., мм[=>]50,8 за артикул ном., [=>]3843 мярка на резбата, [=>]1x3/8`
24спирачно цилиндърче на колелото4865масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво [=>]чугун диаметър на цил., мм[=>]15,87 за артикул ном., [=>]4865 мярка на резбата, [=>]1xM10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75
25спирачно цилиндърче на колелото3443[=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]1xM10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 за артикул ном., [=>]3443 диаметър на цил., мм[=>]19
26спирачно цилиндърче на колелото3844диаметър на цил., мм[=>]25,4 разстояние между дупките за закр., мм[=>]41,3 [=>]чугун мярка на резбата, [=>]1x3/8` масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво за артикул ном., [=>]3844
27спирачно цилиндърче на колелото4870масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво [=>]чугун мярка на резбата, [=>]1xM10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]7,5 диаметър на цил., мм[=>]17,5 за артикул ном., [=>]4870
28спирачно цилиндърче на колелото3444мярка на резбата, [=>]1xM10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]15 за артикул ном., [=>]3444 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно
29спирачно цилиндърче на колелото3845за артикул ном., [=>]3845 мярка на резбата, [=>]1x3/8` диаметър на цил., мм[=>]25,4 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно разстояние между дупките за закр., мм[=>]41,3
30спирачно цилиндърче на колелото4871мярка на резбата, [=>]1xM10x1 за артикул ном., [=>]4871 разстояние между дупките за закр., мм[=>]7,5 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]чугун диаметър на цил., мм[=>]17,5