Търсене за CIFAM

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1шарнирно съединение, задвижващ вал606-715масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]21 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]74,7 [=>]с канал във вътрешната част брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44
2шарнирно съединение, задвижващ вал606-284[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]28 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]32 диам. на гарн., мм[=>]60 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]50 външен диаметър, мм[=>]98 [=>]с канал във вътрешната част
3шарнирно съединение, задвижващ вал606-211[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]90 [=>]без шийка във вътрешната част
4шарнирно съединение, задвижващ вал606-716масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]51,95 външен диаметър, мм[=>]78,7 [=>]с канал във вътрешната част брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44
5шарнирно съединение, задвижващ вал606-285[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]21 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]56 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]26 външен диаметър, мм[=>]90 [=>]без шийка във вътрешната част
6шарнирно съединение, задвижващ вал606-212[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 външен диаметър, мм[=>]96 [=>]без шийка във вътрешната част
7шарнирно съединение, задвижващ вал606-717масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]35 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]71,5 външен диаметър, мм[=>]97,9 [=>]с канал във вътрешната част
8шарнирно съединение, задвижващ вал606-286[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]21 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]31 диам. на гарн., мм[=>]56 външен диаметър, мм[=>]84 [=>]с канал във вътрешната част
9шарнирно съединение, задвижващ вал606-213[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]28 диам. на гарн., мм[=>]59 външен диаметър, мм[=>]98 [=>]без шийка във вътрешната част
10шарнирно съединение, задвижващ вал606-718масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]35 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]29 диам. на гарн., мм[=>]71,4 външен диаметър, мм[=>]105,9 [=>]с канал във вътрешната част
11шарнирно съединение, задвижващ вал606-287[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]81 [=>]без шийка във вътрешната част
12шарнирно съединение, задвижващ вал606-214[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]59 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 външен диаметър, мм[=>]96 [=>]без шийка във вътрешната част
13шарнирно съединение, задвижващ вал606-719масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]28 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]39 диам. на гарн., мм[=>]58,4 външен диаметър, мм[=>]95 [=>]с канал във вътрешната част
14шарнирно съединение, задвижващ вал606-288[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]55 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]43 външен диаметър, мм[=>]93 [=>]с канал във вътрешната част
15шарнирно съединение, задвижващ вал606-215[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]54 външен диаметър, мм[=>]82 [=>]с канал във вътрешната част
16шарнирно съединение, задвижващ вал606-720масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]21 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]21 диам. на гарн., мм[=>]48,5 външен диаметър, мм[=>]99 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 [=>]с канал във вътрешната част
17шарнирно съединение, задвижващ вал606-289[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]90 [=>]без шийка във вътрешната част
18шарнирно съединение, задвижващ вал606-216[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]34 диам. на гарн., мм[=>]55 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]29 външен диаметър, мм[=>]88 [=>]с канал във вътрешната част
19шарнирно съединение, задвижващ вал606-733масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]27 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]36 диам. на гарн., мм[=>]56,5 външен диаметър, мм[=>]101,3 [=>]с канал във вътрешната част
20шарнирно съединение, задвижващ вал606-289A[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]29 външен диаметър, мм[=>]90 [=>]без шийка във вътрешната част
21шарнирно съединение, задвижващ вал606-217[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]30 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]62 външен диаметър, мм[=>]92 [=>]с канал във вътрешната част
22шарнирно съединение, задвижващ вал606-772масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]36 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]56,4 външен диаметър, мм[=>]86,9 [=>]с канал във вътрешната част
23шарнирно съединение, задвижващ вал606-290[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]28 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]74 [=>]без шийка във вътрешната част
24шарнирно съединение, задвижващ вал606-218[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]30 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]24 диам. на гарн., мм[=>]57 външен диаметър, мм[=>]105 [=>]с канал във вътрешната част
25шарнирно съединение, задвижващ вал606-773масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]36 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]24 диам. на гарн., мм[=>]56,5 външен диаметър, мм[=>]81 [=>]с канал във вътрешната част
26шарнирно съединение, задвижващ вал606-291[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]28 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]56 външен диаметър, мм[=>]94 [=>]с канал във вътрешната част
27шарнирно съединение, задвижващ вал606-219[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]56 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]45 външен диаметър, мм[=>]90 [=>]без шийка във вътрешната част
28шарнирно съединение, задвижващ вал606-292[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]34 диам. на гарн., мм[=>]59 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]29 външен диаметър, мм[=>]100 [=>]с канал във вътрешната част
29шарнирно съединение, задвижващ вал606-220[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]49 външен диаметър, мм[=>]84 [=>]с канал във вътрешната част
30шарнирно съединение, задвижващ вал606-293[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]55 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]42 външен диаметър, мм[=>]82 [=>]с канал във вътрешната част