Търсене за CV PSH

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартер161.510.113брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]11 напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4,5
2стартер200.521.092стартова мощност, киловат[=>]2,2 положение/градус, °[=>]li 40 брой зъби, [=>]9 брой на дупките, [=>]2 напрежение, волт[=>]12
3стартер300.904.102напрежение, волт[=>]12 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой зъби, [=>]10
4стартер980.525.092брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]8 напрежение, волт[=>]12
5стартер811.508.113брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]11 напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]5,5
6стартер160.534.112брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]11 напрежение, волт[=>]12
7стартер220.517.123стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]12 напрежение, волт[=>]12
8стартер500.504.093брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]9 напрежение, волт[=>]12 тегло, грам[=>]4070
9стартер550.508.102брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]10 напрежение, волт[=>]12 мощност, киловат[=>]2,2
10стартер570.005.093брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]9 напрежение, волт[=>]12
11стартер590.517.103брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]10 напрежение, волт[=>]12
12стартер701.201.113стартова мощност, киловат[=>]6,6 брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]11 напрежение, волт[=>]24 мощност, киловат[=>]6,6
13стартер161.511.113брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]11 напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]6,5
14стартер200.524.092брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]9 напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,3 положение/градус, °[=>]li 35
15стартер300.905.102напрежение, волт[=>]12 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой зъби, [=>]10
16стартер980.526.092брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]9 напрежение, волт[=>]12
17стартер811.508.123брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]12 напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]5,5
18стартер160.536.082стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]8 напрежение, волт[=>]12
19стартер220.518.103брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]10 напрежение, волт[=>]12 положение/градус, °[=>]li 56 мощност, киловат[=>]2,3
20стартер500.505.093брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]9 напрежение, волт[=>]12
21стартер550.509.102стартова мощност, киловат[=>]2 брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]10 напрежение, волт[=>]12 мощност, киловат[=>]2
22стартер570.006.092стартова мощност, киловат[=>]1,2 брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]9 напрежение, волт[=>]12
23стартер590.518.103стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]10 напрежение, волт[=>]12
24стартер701.302.103брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]10 напрежение, волт[=>]24
25стартер161.512.113брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]11 напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]5
26стартер190.580.093брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]9 напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2
27стартер580.501.092напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой зъби, [=>]9
28стартер200.527.092брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]9 напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,8 положение/градус, °[=>]re 38
29стартер300.906.132напрежение, волт[=>]12 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой зъби, [=>]13
30стартер980.527.152брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]15 напрежение, волт[=>]12