Търсене за CX

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1комплект колесен лагерCX186дълж.1/дълж.2, мм[=>]33/30 височина, мм[=>]68,02 O, мм[=>]35 масто на монтаж, [=>]предна ос
2комплект колесен лагерCX468масто на монтаж, [=>]задна ос
3комплект колесен лагерCX187O, мм[=>]30 височина, мм[=>]63 ширина, мм[=>]41,9
4комплект колесен лагерCX469
5комплект колесен лагерCX188масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]45 височина, мм[=>]90 ширина, мм[=>]54
6комплект колесен лагерCX470масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]38 височина, мм[=>]72 ширина, мм[=>]33
7комплект колесен лагерCX189масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]48,8 височина, мм[=>]84 ширина, мм[=>]43
8комплект колесен лагерCX471масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]38 височина, мм[=>]72 дълж.1/дълж.2, мм[=>]33/36
9комплект колесен лагерCX190
10комплект колесен лагерCX472масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]28 височина, мм[=>]117 ширина, мм[=>]52
11комплект колесен лагерCX191масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]39 височина, мм[=>]68 ширина, мм[=>]37
12комплект колесен лагерCX473масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]40 височина, мм[=>]90 ширина, мм[=>]23
13комплект колесен лагерCX192масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]42 височина, мм[=>]72 ширина, мм[=>]38
14комплект колесен лагерCX474масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]27 височина, мм[=>]139 ширина, мм[=>]75
15комплект колесен лагерCX193масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]31,8 височина, мм[=>]54 ширина, мм[=>]16,6
16комплект колесен лагерCX475масто на монтаж, [=>]предна ос D1, мм[=>]37 височина 1, мм[=>]72 ширина 1, мм[=>]37
17комплект колесен лагерCX194масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]38 височина, мм[=>]74 ширина, мм[=>]50
18комплект колесен лагерCX476
19комплект колесен лагерCX195масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]27 височина, мм[=>]52 ширина, мм[=>]44,9
20комплект колесен лагерCX477масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]42 височина, мм[=>]128 ширина, мм[=>]37
21комплект колесен лагерCX196масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]34 височина, мм[=>]64 ширина, мм[=>]37
22комплект колесен лагерCX478масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]39 височина, мм[=>]130 ширина, мм[=>]127
23комплект колесен лагерCX197масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]27 височина, мм[=>]60 ширина, мм[=>]50
24комплект колесен лагерCX479масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]45 височина, мм[=>]78 ширина, мм[=>]24
25комплект колесен лагерCX198масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]45 височина, мм[=>]75 ширина, мм[=>]20 O, мм[=>]46 височина 2, мм[=>]75 ширина, мм[=>]18
26комплект колесен лагерCX480масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]27 височина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]75,5
27комплект колесен лагерCX199масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]28 височина, мм[=>]50,3 ширина, мм[=>]16,7
28комплект колесен лагерCX481масто на монтаж, [=>]задна ос D1, мм[=>]21,99 височина 1, мм[=>]45,98 ширина 1, мм[=>]12,49 O, мм[=>]34,98 височина, мм[=>]59,98 ширина, мм[=>]15,88
29комплект колесен лагерCX200масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]40 височина, мм[=>]76 дълж.1/дълж.2, мм[=>]41/38
30комплект колесен лагерCX482масто на монтаж, [=>]задна ос