Търсене за DON

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачно феродо, барабанни спирачкиGG/232/1ширина, мм[=>]182,5 вътр. дължина на дъгата, [=>]174,3 барабан-O, [=>]360,0 брой на дупките на нитове, [=>]12
2спирачно феродо, барабанни спирачкиMN/2/1ширина, мм[=>]199,5 вътр. дължина на дъгата, [=>]129,8 барабан-O, [=>]311 брой на дупките на нитове, [=>]15
3спирачно феродо, барабанни спирачкиGG/232/2ширина, мм[=>]182,5 вътр. дължина на дъгата, [=>]174,3 барабан-O, [=>]360,0 брой на дупките на нитове, [=>]12 [=>]за подготвен за контактен датчик за износване
4спирачно феродо, барабанни спирачкиMN/3/1ширина, мм[=>]199,5 вътр. дължина на дъгата, [=>]129,8 барабан-O, [=>]311 брой на дупките на нитове, [=>]15
5спирачно феродо, барабанни спирачкиGG/233/1ширина, мм[=>]138,7 вътр. дължина на дъгата, [=>]174 барабан-O, [=>]370 брой на дупките на нитове, [=>]14
6спирачно феродо, барабанни спирачкиMP/29/1ширина, мм[=>]123 вътр. дължина на дъгата, [=>]178,0 барабан-O, [=>]410,0 брой на дупките на нитове, [=>]8
7спирачно феродо, барабанни спирачкиGG/234/1ширина, мм[=>]138,7 вътр. дължина на дъгата, [=>]174 барабан-O, [=>]370 брой на дупките на нитове, [=>]14
8спирачно феродо, барабанни спирачкиMP/30/2ширина, мм[=>]143 вътр. дължина на дъгата, [=>]178,0 барабан-O, [=>]410,0 брой на дупките на нитове, [=>]8 [=>]за подготвен за контактен датчик за износване
9спирачно феродо, барабанни спирачкиGG/235/1ширина, мм[=>]170 вътр. дължина на дъгата, [=>]174,3 барабан-O, [=>]360,0 брой на дупките на нитове, [=>]14
10спирачно феродо, барабанни спирачкиMP/31/2ширина, мм[=>]163 вътр. дължина на дъгата, [=>]178,0 барабан-O, [=>]410,0 брой на дупките на нитове, [=>]8 [=>]за подготвен за контактен датчик за износване
11спирачно феродо, барабанни спирачкиGG/236/1ширина, мм[=>]170 вътр. дължина на дъгата, [=>]174,3 барабан-O, [=>]360,0 брой на дупките на нитове, [=>]14
12спирачно феродо, барабанни спирачкиMP/32/2ширина, мм[=>]183 вътр. дължина на дъгата, [=>]178,0 барабан-O, [=>]410,0 брой на дупките на нитове, [=>]8 [=>]за подготвен за контактен датчик за износване
13спирачно феродо, барабанни спирачкиGG/92/1ширина, мм[=>]178 вътр. дължина на дъгата, [=>]357,7 барабан-O, [=>]394 брой на дупките на нитове, [=>]18
14спирачно феродо, барабанни спирачкиMP/36/2ширина, мм[=>]223 вътр. дължина на дъгата, [=>]178,0 барабан-O, [=>]410,0 брой на дупките на нитове, [=>]8 [=>]за подготвен за контактен датчик за износване
15спирачно феродо, барабанни спирачкиLC/2/1ширина, мм[=>]200 вътр. дължина на дъгата, [=>]142,0 барабан-O, [=>]315,0 брой на дупките на нитове, [=>]20
16спирачно феродо, барабанни спирачкиMP/37/1ширина, мм[=>]96,5 вътр. дължина на дъгата, [=>]301,1 барабан-O, [=>]325,0 брой на дупките на нитове, [=>]12
17спирачно феродо, барабанни спирачкиLC/3/1ширина, мм[=>]200 вътр. дължина на дъгата, [=>]158,1 барабан-O, [=>]315,0 брой на дупките на нитове, [=>]12
18спирачно феродо, барабанни спирачкиMP/38/1ширина, мм[=>]96,5 вътр. дължина на дъгата, [=>]251,3 барабан-O, [=>]325,0 брой на дупките на нитове, [=>]10
19спирачно феродо, барабанни спирачкиLZ/2/1ширина, мм[=>]200 вътр. дължина на дъгата, [=>]143,7 барабан-O, [=>]305,0 брой на дупките на нитове, [=>]8
20спирачно феродо, барабанни спирачкиMP/39/1ширина, мм[=>]146,5 вътр. дължина на дъгата, [=>]301,1 барабан-O, [=>]325,0 брой на дупките на нитове, [=>]12
21спирачно феродо, барабанни спирачкиLZ/3/1ширина, мм[=>]200 вътр. дължина на дъгата, [=>]143,7 барабан-O, [=>]305,0 брой на дупките на нитове, [=>]8
22спирачно феродо, барабанни спирачкиMP/40/1ширина, мм[=>]146,5 вътр. дължина на дъгата, [=>]251,3 барабан-O, [=>]325,0 брой на дупките на нитове, [=>]10
23спирачно феродо, барабанни спирачкиLZ/4/1ширина, мм[=>]150 вътр. дължина на дъгата, [=>]159,6 барабан-O, [=>]355,0 брой на дупките на нитове, [=>]10
24спирачно феродо, барабанни спирачкиLZ/5/1ширина, мм[=>]150 вътр. дължина на дъгата, [=>]169,0 барабан-O, [=>]355,0 брой на дупките на нитове, [=>]10
25спирачно феродо, барабанни спирачкиMB/100/1ширина, мм[=>]102,5 вътр. дължина на дъгата, [=>]237,0 барабан-O, [=>]300,0 брой на дупките на нитове, [=>]12
26спирачно феродо, барабанни спирачкиMB/101/2ширина, мм[=>]102,5 вътр. дължина на дъгата, [=>]263,9 барабан-O, [=>]300,0 брой на дупките на нитове, [=>]14 [=>]за подготвен за контактен датчик за износване
27спирачно феродо, барабанни спирачкиMB/107/2ширина, мм[=>]87 вътр. дължина на дъгата, [=>]237,0 барабан-O, [=>]300,0 брой на дупките на нитове, [=>]12
28спирачно феродо, барабанни спирачкиBC/100/1ширина, мм[=>]200 вътр. дължина на дъгата, [=>]159,3 барабан-O, [=>]360,0 брой на дупките на нитове, [=>]8
29спирачно феродо, барабанни спирачкиMB/108/2ширина, мм[=>]87 вътр. дължина на дъгата, [=>]263,9 барабан-O, [=>]300,0 брой на дупките на нитове, [=>]14 [=>]за подготвен за контактен датчик за износване
30спирачно феродо, барабанни спирачкиBC/101/1ширина, мм[=>]200 вътр. дължина на дъгата, [=>]189,9 барабан-O, [=>]360,0 брой на дупките на нитове, [=>]10