Търсене за EAI

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартер11202напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]11 техн. информационен номер, [=>]C001 центриращ диаметър, мм[=>]67 брой на дупките, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]2
2стартер11496напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]8/9 техн. информационен номер, [=>]C002 центриращ диаметър, мм[=>]74 брой на дупките, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2
3стартер11779напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3,1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]12 техн. информационен номер, [=>]C007 центриращ диаметър, мм[=>]76 брой на дупките, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]1
4стартер12036напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]10 центриращ диаметър, мм[=>]74 брой на дупките, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]2
5стартер33484напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,5 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 техн. информационен номер, [=>]C072 брой на дупките, [=>]2
6стартер33742напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]5,6 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]10 техн. информационен номер, [=>]C007 центриращ диаметър, мм[=>]89 брой на дупките, [=>]3
7стартер11203напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]11 техн. информационен номер, [=>]C022 центриращ диаметър, мм[=>]67 брой на дупките, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]2
8стартер11497напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 техн. информационен номер, [=>]C001 центриращ диаметър, мм[=>]76 брой на дупките, [=>]3
9стартер11780напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка брой зъби, [=>]11 техн. информационен номер, [=>]C005 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]1
10стартер12037напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 центриращ диаметър, мм[=>]74 брой на дупките, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]1
11стартер33485напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]8,5 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
12стартер33743напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]5,6 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]11 техн. информационен номер, [=>]C045 центриращ диаметър, мм[=>]89 брой на дупките, [=>]3
13стартер11204напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 техн. информационен номер, [=>]C999 центриращ диаметър, мм[=>]62 брой на дупките, [=>]3
14стартер11498напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 техн. информационен номер, [=>]C005 центриращ диаметър, мм[=>]74 брой на дупките, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2
15стартер11781напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка брой зъби, [=>]21 техн. информационен номер, [=>]C002 брой на дупките, [=>]2
16стартер12038напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,7 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]10 центриращ диаметър, мм[=>]82,5 брой на дупките, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]1
17стартер33486напрежение, волт[=>]12
18стартер33744напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]7,3 брой зъби, [=>]10 брой на дупките, [=>]3
19стартер11205напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 техн. информационен номер, [=>]C001 центриращ диаметър, мм[=>]82 брой на дупките, [=>]3
20стартер11501напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]11 техн. информационен номер, [=>]C004 центриращ диаметър, мм[=>]82 брой на дупките, [=>]3
21стартер11782напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,6 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка брой зъби, [=>]8/9 техн. информационен номер, [=>]C051 клема, [=>]F15A центриращ диаметър, мм[=>]65 брой на дупките, [=>]2
22стартер12039напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 техн. информационен номер, [=>]C014 центриращ диаметър, мм[=>]70 брой на дупките, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2
23стартер33487напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]8/9 техн. информационен номер, [=>]C046 брой на дупките, [=>]2
24стартер33745напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]6 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]11 техн. информационен номер, [=>]C107 центриращ диаметър, мм[=>]89 брой на дупките, [=>]3
25стартер11206напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,5 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 техн. информационен номер, [=>]C022 центриращ диаметър, мм[=>]82 брой на дупките, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]3
26стартер11502напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 техн. информационен номер, [=>]C018 центриращ диаметър, мм[=>]74 брой на дупките, [=>]2
27стартер11783напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 техн. информационен номер, [=>]C001 центриращ диаметър, мм[=>]81,5 брой на дупките, [=>]3
28стартер12040напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка брой зъби, [=>]10 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките, [=>]2
29стартер33488напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 брой зъби, [=>]8
30стартер33746напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]7,7 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]11 техн. информационен номер, [=>]C045 центриращ диаметър, мм[=>]89 брой на дупките, [=>]3