Търсене за EKG

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1шарнирно съединение, задвижващ вал4019064664123921743масто на монтаж, [=>]от страната на колелото
2шарнирно съединение, задвижващ вал4019064776024921358външни зъби стр. на колелото, [=>]20 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]20 [=>]с канал във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]43
3шарнирно съединение, задвижващ вал4019064664130921744масто на монтаж, [=>]от страната на колелото
4шарнирно съединение, задвижващ вал4019064667667920559масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) дължина, мм[=>]216,6 външни зъби стр. на колелото, [=>]31 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 [=>]с канал във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]60 шарнир-O, мм[=>]90
5шарнирно съединение, задвижващ вал4019064664109921745масто на монтаж, [=>]от страната на колелото
6шарнирно съединение, задвижващ вал4019064664116921746масто на монтаж, [=>]от страната на колелото
7шарнирно съединение, задвижващ вал4019064663232921372външни зъби стр. на колелото, [=>]23 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 D1, мм[=>]20,09 [=>]с канал във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]49
8шарнирно съединение, задвижващ вал4025254019185922693[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]530 външни зъби стр. на колелото, [=>]27
9шарнирно съединение, задвижващ вал4025254036335922709[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]639,5
10шарнирно съединение, задвижващ вал4019064793588924910масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) дължина, мм[=>]90,5 външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 D1, мм[=>]22,45 [=>]без шийка във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]53 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]45 ABS-пръстен-O, мм[=>]81 шарнир-O, мм[=>]88 мярка на резбата, [=>]M14x1.5F
11шарнирно съединение, задвижващ вал4019064771180922710[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]671 външни зъби стр. на колелото, [=>]25
12шарнирно съединение, задвижващ вал4019064793595924911масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 [=>]без шийка във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]51 шарнир-O, мм[=>]90 мярка на резбата, [=>]M20x1.5
13шарнирно съединение, задвижващ вал4019064793601924912масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]38 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 [=>]без шийка във вътрешната част брой зъби, ABS-пръстен, [=>]45 шарнир-O, мм[=>]98 мярка на резбата, [=>]M16x1.5
14шарнирно съединение, задвижващ вал4019064771197922712[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]597 външни зъби стр. на колелото, [=>]25
15шарнирно съединение, задвижващ вал4019064793618924913масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 [=>]с канал във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]52 шарнир-O, мм[=>]81 мярка на резбата, [=>]M20x1.0 ABS-пръстен-O, мм[=>]67
16шарнирно съединение, задвижващ вал4019064793625924914масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 [=>]без шийка във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]55
17шарнирно съединение, задвижващ вал4019064785064924620масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията [=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]503 външни зъби стр. на дифер., [=>]27
18шарнирно съединение, задвижващ вал4019064793632924915масто на монтаж, [=>]от страната на колелото масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията [=>]кумен тампон за кардан дължина, мм[=>]32 [=>]без шийка във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]33 шарнир-O, мм[=>]100 отвор-O, мм[=>]8,2 брой на дупките, [=>]6 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]86
19шарнирно съединение, задвижващ вал4025254003115920608[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]440 външни зъби стр. на колелото, [=>]22
20шарнирно съединение, задвижващ вал4019064793656924917масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 D1, мм[=>]27,51 [=>]без шийка във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]53 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]45 ABS-пръстен-O, мм[=>]81 шарнир-O, мм[=>]98 мярка на резбата, [=>]M14x1.5
21шарнирно съединение, задвижващ вал4025254040547922727[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]563,5 външни зъби стр. на колелото, [=>]27 външни зъби стр. на дифер., [=>]27
22шарнирно съединение, задвижващ вал4025254044675922728[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]533 външни зъби стр. на колелото, [=>]27 външни зъби стр. на дифер., [=>]28
23шарнирно съединение, задвижващ вал4019064325000922773масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]33 [=>]без шийка във вътрешната част
24шарнирно съединение, задвижващ вал4019064325017922778масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) дължина, мм[=>]145 външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 D1, мм[=>]25,84 [=>]с канал във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]56,5 шарнир-O, мм[=>]90 мярка на резбата, [=>]M22x1.5
25шарнирно съединение, задвижващ вал4019064325024922782масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) дължина, мм[=>]129,67 външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 D1, мм[=>]23,45 [=>]без шийка във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]53 шарнир-O, мм[=>]81 мярка на резбата, [=>]M20x1.5
26шарнирно съединение, задвижващ вал4019064660088923160[=>]с профилиран вал външни зъби стр. на дифер., [=>]22
27шарнирно съединение, задвижващ вал4019064325031922788масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията [=>]кумен тампон за кардан дължина, мм[=>]32 [=>]без шийка във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]33 шарнир-O, мм[=>]100 отвор-O, мм[=>]8,2 брой на дупките, [=>]6 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]86
28шарнирно съединение, задвижващ вал4019064660095923161[=>]с профилиран вал външни зъби стр. на дифер., [=>]22
29шарнирно съединение, задвижващ вал4019064325048922793масто на монтаж, [=>]от страната на колелото масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията
30шарнирно съединение, задвижващ вал4019064660101923162[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) дължина, мм[=>]144 външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 D1, мм[=>]25,84 [=>]с канал във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]53 шарнир-O, мм[=>]90 мярка на резбата, [=>]M20x1.5