Търсене за ENERGIZER

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142158E-E2 300напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]220 дължина, мм[=>]220 ширина, мм[=>]135 ширина, мм[=>]135 височина, мм[=>]225 височина, мм[=>]225
2стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142165E-E2X 300напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]220 дължина, мм[=>]220 ширина, мм[=>]135 ширина, мм[=>]135 височина, мм[=>]225 височина, мм[=>]225
3стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142172E-L1 400напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]400 ток за студен тест EN, А[=>]400 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
4стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142189E-L1X 400напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]400 ток за студен тест EN, А[=>]400 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
5стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142202E-L2 480напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]56 капацитет на батерия, Ач[=>]56 ток за студен тест EN, А[=>]480 ток за студен тест EN, А[=>]480 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
6стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142219E-L2X 480напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]56 капацитет на батерия, Ач[=>]56 ток за студен тест EN, А[=>]480 ток за студен тест EN, А[=>]480 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
7стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142233E-L3 640напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]640 ток за студен тест EN, А[=>]640 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
8стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142257E-L5 720напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]90 капацитет на батерия, Ач[=>]90 ток за студен тест EN, А[=>]720 ток за студен тест EN, А[=>]720 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]353 дължина, мм[=>]353 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
9стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142141E-LB1 330напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]330 ток за студен тест EN, А[=>]330 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
10стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142196E-LB2 440напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]50 капацитет на батерия, Ач[=>]50 ток за студен тест EN, А[=>]440 ток за студен тест EN, А[=>]440 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
11стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142226E-LB3 570напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]68 капацитет на батерия, Ач[=>]68 ток за студен тест EN, А[=>]570 ток за студен тест EN, А[=>]570 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
12стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142240E-LB5 720напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]83 капацитет на батерия, Ач[=>]83 ток за студен тест EN, А[=>]720 ток за студен тест EN, А[=>]720 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]353 дължина, мм[=>]353 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
13стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987143452EA105-L6напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]105 капацитет на батерия, Ач[=>]105 ток за студен тест EN, А[=>]950 ток за студен тест EN, А[=>]950 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]393 дължина, мм[=>]393 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
14стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987143445EA60-L2напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]680 ток за студен тест EN, А[=>]680 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
15стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142646EA70-L3напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]760 ток за студен тест EN, А[=>]760 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
16стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142653EA80-L4напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]80 капацитет на батерия, Ач[=>]80 ток за студен тест EN, А[=>]800 ток за студен тест EN, А[=>]800 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]315 дължина, мм[=>]315 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
17стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142660EA95-L5напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]95 капацитет на батерия, Ач[=>]95 ток за студен тест EN, А[=>]850 ток за студен тест EN, А[=>]850 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]353 дължина, мм[=>]353 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
18стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142455EC1напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]120 капацитет на батерия, Ач[=>]120 ток за студен тест EN, А[=>]680 ток за студен тест EN, А[=>]680 местоположение на полюсите, [=>]3 местоположение на полюсите, [=>]3 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]513 дължина, мм[=>]513 ширина, мм[=>]189 ширина, мм[=>]189 височина, мм[=>]223 височина, мм[=>]223
19стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142318EC10напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]55 капацитет на батерия, Ач[=>]55 ток за студен тест EN, А[=>]420 ток за студен тест EN, А[=>]420 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
20стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987126769EC100-Dнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]100 капацитет на батерия, Ач[=>]100 ток за студен тест EN, А[=>]600 ток за студен тест EN, А[=>]600 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]413 дължина, мм[=>]413 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]220 височина, мм[=>]220
21стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987124635EC100-GB28напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]100 капацитет на батерия, Ач[=>]100 ток за студен тест EN, А[=>]720 ток за студен тест EN, А[=>]720 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 дължина, мм[=>]313 дължина, мм[=>]313 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]205 височина, мм[=>]205
22стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987126776EC102-GR31напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]102 капацитет на батерия, Ач[=>]102 ток за студен тест EN, А[=>]680 ток за студен тест EN, А[=>]680 местоположение на полюсите, [=>]9 местоположение на полюсите, [=>]9 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]330 дължина, мм[=>]330 ширина, мм[=>]172 ширина, мм[=>]172 височина, мм[=>]240 височина, мм[=>]240
23стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987126783EC102-GR31Aнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]102 капацитет на батерия, Ач[=>]102 ток за студен тест EN, А[=>]680 ток за студен тест EN, А[=>]680 местоположение на полюсите, [=>]9 местоположение на полюсите, [=>]9 вид на полюса, [=>]8 вид на полюса, [=>]8 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]330 дължина, мм[=>]330 ширина, мм[=>]172 ширина, мм[=>]172 височина, мм[=>]240 височина, мм[=>]240
24стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142325EC11напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]66 капацитет на батерия, Ач[=>]66 ток за студен тест EN, А[=>]510 ток за студен тест EN, А[=>]510 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
25стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987124673EC110-Dнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]110 капацитет на батерия, Ач[=>]110 ток за студен тест EN, А[=>]850 ток за студен тест EN, А[=>]850 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 дължина, мм[=>]413 дължина, мм[=>]413 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]220 височина, мм[=>]220
26стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987124659EC110-LOTнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]110 капацитет на батерия, Ач[=>]110 ток за студен тест EN, А[=>]680 ток за студен тест EN, А[=>]680 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]347 дължина, мм[=>]347 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]234 височина, мм[=>]234
27стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987124666EC110-LOTXнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]110 капацитет на батерия, Ач[=>]110 ток за студен тест EN, А[=>]680 ток за студен тест EN, А[=>]680 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]347 дължина, мм[=>]347 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]234 височина, мм[=>]234
28стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987124642EC110-MACнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]110 капацитет на батерия, Ач[=>]110 ток за студен тест EN, А[=>]760 ток за студен тест EN, А[=>]760 местоположение на полюсите, [=>]3 местоположение на полюсите, [=>]3 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 дължина, мм[=>]514 дължина, мм[=>]514 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]210 височина, мм[=>]210
29стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142332EC12напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]88 капацитет на батерия, Ач[=>]88 ток за студен тест EN, А[=>]680 ток за студен тест EN, А[=>]680 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]353 дължина, мм[=>]353 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
30стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987124697EC120-AXнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]120 капацитет на батерия, Ач[=>]120 ток за студен тест EN, А[=>]680 ток за студен тест EN, А[=>]680 местоположение на полюсите, [=>]4 местоположение на полюсите, [=>]4 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]513 дължина, мм[=>]513 ширина, мм[=>]189 ширина, мм[=>]189 височина, мм[=>]223 височина, мм[=>]223