Търсене за ERA

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1щекер, запалителна бобина880212за артикул ном., [=>]880212
2щекер, запалителна бобина880041за артикул ном., [=>]880041 тегло, кг[=>]0,122
3централно електрообурудване661030напрежение, волт[=>]24 за артикул ном., [=>]661030
4управляваща клапа, захранване с въздух556095за артикул ном., [=>]556095
5управляваща клапа, захранване с въздух556096за артикул ном., [=>]556096
6управляваща клапа, захранване с въздух556081за артикул ном., [=>]556081 брой контактни крачета, [=>]5
7управляваща клапа, захранване с въздух556082брой контактни крачета, [=>]6 за артикул ном., [=>]556082
8управляваща клапа, захранване с въздух556083брой контактни крачета, [=>]5 за артикул ном., [=>]556083
9управляваща клапа, захранване с въздух556084за артикул ном., [=>]556084 брой контактни крачета, [=>]5
10управляваща клапа, захранване с въздух556085брой контактни крачета, [=>]3 за артикул ном., [=>]556085
11управляваща клапа, захранване с въздух556086за артикул ном., [=>]556086 брой контактни крачета, [=>]5
12управляваща клапа, захранване с въздух556087за артикул ном., [=>]556087
13управляваща клапа, захранване с въздух556099за артикул ном., [=>]556099 брой контактни крачета, [=>]5
14управляващ блок, отопление/ вентилация661265брой контактни крачета, [=>]7 за артикул ном., [=>]661265 напрежение, волт[=>]12
15управляващ блок, отопление/ вентилация661059напрежение, волт[=>]12 брой контактни крачета, [=>]14 за артикул ном., [=>]661059
16управляващ блок, осветителна система661229номинална мощност, ват[=>]2x60/55 (H4/H7) напрежение, волт[=>]12 брой контактни крачета, [=>]8 за артикул ном., [=>]661229
17управляващ блок, осветителна система661028за артикул ном., [=>]661028 [=>]зелен брой контактни крачета, [=>]12 напрежение, волт[=>]12
18управляващ блок, климатизация663011брой контактни крачета, [=>]5 за артикул ном., [=>]663011
19управляващ блок, време за подгряване661205папсортен ток, А[=>]70 за артикул ном., [=>]661205 напрежение, волт[=>]12
20управляващ блок, време за подгряване661031брой контактни крачета, [=>]9 напрежение, волт[=>]24 за артикул ном., [=>]661031
21управляващ блок, време за подгряване661034брой контактни крачета, [=>]9 за артикул ном., [=>]661034
22управляващ блок, време за подгряване661067брой контактни крачета, [=>]6 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]661067
23управляващ блок, време за подгряване661068брой контактни крачета, [=>]6 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]661068 папсортен ток, А[=>]70
24управляващ блок, време за подгряване661069брой контактни крачета, [=>]7 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]661069 папсортен ток, А[=>]70
25управляващ блок, време за подгряване661070брой контактни крачета, [=>]6 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]661070 папсортен ток, А[=>]70
26управляващ блок, време за подгряване661071папсортен ток, А[=>]95 брой контактни крачета, [=>]11 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]661071
27управляващ блок, време за подгряване661072брой контактни крачета, [=>]9 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]661072 папсортен ток, А[=>]65
28управляващ блок, време за подгряване661073брой контактни крачета, [=>]11 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]661073 папсортен ток, А[=>]80
29управляващ блок, време за подгряване661074брой контактни крачета, [=>]10 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]661074 папсортен ток, А[=>]65
30управляващ блок, време за подгряване661077папсортен ток, А[=>]80 брой контактни крачета, [=>]8 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]661077