Търсене за E.T.F.

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачен диск19-5610брой на дупките, [=>]5 за артикул ном., [=>]19-5610 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]24.5 мин. дебелина, мм[=>]22,2 O, мм[=>]254 центриращ диаметър, мм[=>]78,5 височина, мм[=>]43 масто на монтаж, [=>]предна ос
2спирачен диск19-4693брой на дупките, [=>]5 за артикул ном., [=>]19-4693 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]16.0 мин. дебелина, мм[=>]13,5 O, мм[=>]256 центриращ диаметър, мм[=>]73 височина, мм[=>]64 масто на монтаж, [=>]предна ос
3спирачен диск19-2701вид на спирачния диск, [=>]вентилиран за артикул ном., [=>]19-2701 брой на дупките, [=>]4 дебелина на спир. диск, мм[=>]15.0 мин. дебелина, мм[=>]13 O, мм[=>]214 центриращ диаметър, мм[=>]61 височина, мм[=>]46,5 масто на монтаж, [=>]предна ос
4спирачен диск19-3251брой на дупките, [=>]4 вид на спирачния диск, [=>]плътен за артикул ном., [=>]19-3251 дебелина на спир. диск, мм[=>]11.0 мин. дебелина, мм[=>]10 O, мм[=>]227,5 центриращ диаметър, мм[=>]75 височина, мм[=>]31 масто на монтаж, [=>]предна ос
5спирачен диск19-0550вид на спирачния диск, [=>]вентилиран брой на дупките, [=>]4 за артикул ном., [=>]19-0550 дебелина на спир. диск, мм[=>]18.0 мин. дебелина, мм[=>]16 O, мм[=>]234 центриращ диаметър, мм[=>]63,5 височина, мм[=>]50,7 масто на монтаж, [=>]предна ос
6спирачен диск19-5611вид на спирачния диск, [=>]вентилиран брой на дупките, [=>]5 за артикул ном., [=>]19-5611 дебелина на спир. диск, мм[=>]24.0 мин. дебелина, мм[=>]22,2 O, мм[=>]270 центриращ диаметър, мм[=>]78,5 височина, мм[=>]43 масто на монтаж, [=>]предна ос
7спирачен диск19-4694вид на спирачния диск, [=>]вентилиран брой на дупките, [=>]4 за артикул ном., [=>]19-4694 дебелина на спир. диск, мм[=>]20.5 мин. дебелина, мм[=>]18,5 O, мм[=>]247 центриращ диаметър, мм[=>]66 височина, мм[=>]34,5 масто на монтаж, [=>]предна ос
8спирачен диск19-2702брой на дупките, [=>]5 вид на спирачния диск, [=>]плътен за артикул ном., [=>]19-2702 дебелина на спир. диск, мм[=>]10.0 мин. дебелина, мм[=>]9 O, мм[=>]276 центриращ диаметър, мм[=>]59 височина, мм[=>]45,7 масто на монтаж, [=>]задна ос
9спирачен диск19-3252брой на дупките, [=>]4 вид на спирачния диск, [=>]плътен за артикул ном., [=>]19-3252 дебелина на спир. диск, мм[=>]13.0 мин. дебелина, мм[=>]11 O, мм[=>]219 центриращ диаметър, мм[=>]75 височина, мм[=>]37 масто на монтаж, [=>]предна ос
10спирачен диск19-0600за артикул ном., [=>]19-0600 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран брой на дупките, [=>]5 дебелина на спир. диск, мм[=>]28.0 мин. дебелина, мм[=>]26 O, мм[=>]275 центриращ диаметър, мм[=>]55 височина, мм[=>]49,5 масто на монтаж, [=>]предна ос
11спирачен диск19-5612за артикул ном., [=>]19-5612 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран брой на дупките, [=>]5 дебелина на спир. диск, мм[=>]24.5 мин. дебелина, мм[=>]22,1 O, мм[=>]276 центриращ диаметър, мм[=>]82 височина, мм[=>]43,2 масто на монтаж, [=>]предна ос
12спирачен диск19-4695за артикул ном., [=>]19-4695 вид на спирачния диск, [=>]плътен брой на дупките, [=>]5 дебелина на спир. диск, мм[=>]16.0 мин. дебелина, мм[=>]14,8 O, мм[=>]290 центриращ диаметър, мм[=>]73 височина, мм[=>]91 масто на монтаж, [=>]предна ос
13спирачен диск19-2734за артикул ном., [=>]19-2734 брой на дупките, [=>]4 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8 O, мм[=>]258 центриращ диаметър, мм[=>]76 височина, мм[=>]41,3 масто на монтаж, [=>]задна ос
14спирачен диск19-3253вид на спирачния диск, [=>]вентилиран за артикул ном., [=>]19-3253 брой на дупките, [=>]4 дебелина на спир. диск, мм[=>]20.0 мин. дебелина, мм[=>]18 O, мм[=>]243 центриращ диаметър, мм[=>]57 височина, мм[=>]42,5 масто на монтаж, [=>]предна ос
15спирачен диск19-0601брой на дупките, [=>]4 за артикул ном., [=>]19-0601 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]18.0 мин. дебелина, мм[=>]16 O, мм[=>]232 центриращ диаметър, мм[=>]61 височина, мм[=>]45 масто на монтаж, [=>]предна ос
16спирачен диск19-5613за артикул ном., [=>]19-5613 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран брой на дупките, [=>]5 дебелина на спир. диск, мм[=>]24.5 мин. дебелина, мм[=>]18 O, мм[=>]294 центриращ диаметър, мм[=>]82 височина, мм[=>]43,2 масто на монтаж, [=>]предна ос
17спирачен диск19-4697за артикул ном., [=>]19-4697 брой на дупките, [=>]4 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]20.5 мин. дебелина, мм[=>]18,5 O, мм[=>]266 центриращ диаметър, мм[=>]66 височина, мм[=>]27 масто на монтаж, [=>]предна ос
18спирачен диск19-2735брой на дупките, [=>]4 вид на спирачния диск, [=>]плътен за артикул ном., [=>]19-2735 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8 O, мм[=>]270 центриращ диаметър, мм[=>]57 височина, мм[=>]61,1 масто на монтаж, [=>]задна ос
19спирачен диск19-3254вид на спирачния диск, [=>]вентилиран за артикул ном., [=>]19-3254 дебелина на спир. диск, мм[=>]18.0 мин. дебелина, мм[=>]16 O, мм[=>]235 центриращ диаметър, мм[=>]55 височина, мм[=>]45 масто на монтаж, [=>]предна ос
20спирачен диск19-0602брой на дупките, [=>]4 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран за артикул ном., [=>]19-0602 дебелина на спир. диск, мм[=>]18.0 мин. дебелина, мм[=>]16 O, мм[=>]247 центриращ диаметър, мм[=>]61 височина, мм[=>]45 масто на монтаж, [=>]предна ос
21спирачен диск19-5614за артикул ном., [=>]19-5614 брой на дупките, [=>]5 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]22.0 мин. дебелина, мм[=>]19 O, мм[=>]280 центриращ диаметър, мм[=>]65 височина, мм[=>]50 масто на монтаж, [=>]предна ос
22спирачен диск19-4699за артикул ном., [=>]19-4699 брой на дупките, [=>]4 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]8.0 мин. дебелина, мм[=>]7 O, мм[=>]247 центриращ диаметър, мм[=>]71 височина, мм[=>]20,3 масто на монтаж, [=>]задна ос
23спирачен диск19-2750вид на спирачния диск, [=>]вентилиран за артикул ном., [=>]19-2750 брой на дупките, [=>]6 дебелина на спир. диск, мм[=>]23,8 мин. дебелина, мм[=>]22,4 O, мм[=>]254 центриращ диаметър, мм[=>]87 височина, мм[=>]39 масто на монтаж, [=>]предна ос
24спирачен диск19-3255вид на спирачния диск, [=>]вентилиран за артикул ном., [=>]19-3255 брой на дупките, [=>]4 дебелина на спир. диск, мм[=>]22.0 мин. дебелина, мм[=>]20 O, мм[=>]235 центриращ диаметър, мм[=>]55 височина, мм[=>]45 масто на монтаж, [=>]предна ос
25спирачен диск19-0603вид на спирачния диск, [=>]вентилиран за артикул ном., [=>]19-0603 брой на дупките, [=>]4 дебелина на спир. диск, мм[=>]20 мин. дебелина, мм[=>]18 O, мм[=>]252 центриращ диаметър, мм[=>]61 височина, мм[=>]45 масто на монтаж, [=>]предна ос
26спирачен диск19-5615вид на спирачния диск, [=>]вентилиран брой на дупките, [=>]5 за артикул ном., [=>]19-5615 дебелина на спир. диск, мм[=>]25.0 мин. дебелина, мм[=>]22 O, мм[=>]288 центриращ диаметър, мм[=>]65 височина, мм[=>]50 масто на монтаж, [=>]предна ос
27спирачен диск19-4705вид на спирачния диск, [=>]плътен брой на дупките, [=>]4 за артикул ном., [=>]19-4705 дебелина на спир. диск, мм[=>]11.9 мин. дебелина, мм[=>]10,5 O, мм[=>]238 центриращ диаметър, мм[=>]61 височина, мм[=>]41 масто на монтаж, [=>]предна ос
28спирачен диск19-2780брой на дупките, [=>]5 вид на спирачния диск, [=>]плътен за артикул ном., [=>]19-2780 дебелина на спир. диск, мм[=>]12.6 мин. дебелина, мм[=>]10,6 O, мм[=>]278 центриращ диаметър, мм[=>]80 височина, мм[=>]63,5 масто на монтаж, [=>]предна ос
29спирачен диск19-3256брой на дупките, [=>]4 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран за артикул ном., [=>]19-3256 дебелина на спир. диск, мм[=>]22.0 мин. дебелина, мм[=>]20 O, мм[=>]257 центриращ диаметър, мм[=>]55 височина, мм[=>]45 масто на монтаж, [=>]предна ос
30спирачен диск19-0604за артикул ном., [=>]19-0604 брой на дупките, [=>]5 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]28 мин. дебелина, мм[=>]26 O, мм[=>]320 центриращ диаметър, мм[=>]68 височина, мм[=>]49,2 масто на монтаж, [=>]предна ос