Търсене за EUROTEC

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартер425029470267811013850напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 брой зъби, [=>]9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой на дупките, [=>]3
2стартер425029470555611019200напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,8
3стартер425029470832811040224напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1
4стартер425029471121211090060напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 брой на дупките, [=>]2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]74 брой зъби, [=>]8
5стартер425029470268511013860брой зъби, [=>]9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой на дупките, [=>]3 напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,2
6стартер425029470556311019220напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4
7стартер425029470834211040226напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1
8стартер425029471122911090061напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,3 клема, [=>]N [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
9стартер425029473205711040732напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 брой зъби, [=>]8
10стартер425029470270811013880напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,5
11стартер425029470557011019270напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2
12стартер425029470835911040227напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1
13стартер425029471123611090062напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 положение/градус, °[=>]L38 клема, [=>]N
14стартер425029473273611040736напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 брой зъби, [=>]8
15стартер425029470271511013910напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2
16стартер425029470558711019290стартова мощност, киловат[=>]0,8 напрежение, волт[=>]12
17стартер425029470836611040228напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1
18стартер425029471124311090063напрежение, волт[=>]12 брой зъби, [=>]11 стартова мощност, киловат[=>]1,9 положение/градус, °[=>]L56 клема, [=>]N [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
19стартер425029473274311040737напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 брой зъби, [=>]8
20стартер425029470272211013940напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 брой зъби, [=>]9 брой на дупките, [=>]3 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
21стартер425029470559411019300стартова мощност, киловат[=>]0,9 напрежение, волт[=>]12
22стартер425029470843411040237напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1
23стартер425029471125011090064напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой на дупките, [=>]4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]11
24стартер425029473276711040739напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8
25стартер425029470273911013950напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,7
26стартер425029470560011019310стартова мощност, киловат[=>]0,9 напрежение, волт[=>]12
27стартер425029470844111040239напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1
28стартер425029471126711090065напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 брой зъби, [=>]9 фланец-O, мм[=>]76
29стартер425029473278111040740напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 брой зъби, [=>]8
30стартер425029470274611013960напрежение, волт[=>]12 брой зъби, [=>]9 стартова мощност, киловат[=>]2,2 брой/разположение на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]30 Grad Links