Търсене за EXIDE

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартов акумулатор| стартов акумулаторAGM700напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 капацитет на батерия, Ач[=>]70 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ток за студен тест EN, А[=>]760 ток за студен тест EN, А[=>]760 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
2стартов акумулатор| стартов акумулаторAGM800напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]80 капацитет на батерия, Ач[=>]70 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 дължина, мм[=>]315 дължина, мм[=>]315 ток за студен тест EN, А[=>]800 ток за студен тест EN, А[=>]800 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
3стартов акумулатор| стартов акумулаторAGM900напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]90 капацитет на батерия, Ач[=>]90 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 дължина, мм[=>]353 дължина, мм[=>]353 ток за студен тест EN, А[=>]900 ток за студен тест EN, А[=>]900 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
4стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034258EA1000напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]100 капацитет на батерия, Ач[=>]100 ток за студен тест EN, А[=>]900 ток за студен тест EN, А[=>]900 дължина, мм[=>]353 дължина, мм[=>]353 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
5стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034180EA1004напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]100 капацитет на батерия, Ач[=>]100 ток за студен тест EN, А[=>]850 ток за студен тест EN, А[=>]850 дължина, мм[=>]306 дължина, мм[=>]306 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]222 височина, мм[=>]222 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
6стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034197EA1005напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]100 капацитет на батерия, Ач[=>]100 ток за студен тест EN, А[=>]850 ток за студен тест EN, А[=>]850 дължина, мм[=>]306 дължина, мм[=>]306 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]222 височина, мм[=>]222 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
7стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034104EA386напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]38 капацитет на батерия, Ач[=>]38 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 дължина, мм[=>]187 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]220 височина, мм[=>]220 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]JIS вид на полюса, [=>]JIS изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
8стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034111EA387напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]38 капацитет на батерия, Ач[=>]38 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 дължина, мм[=>]187 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]220 височина, мм[=>]220 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]JIS вид на полюса, [=>]JIS изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
9стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034128EA456напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]390 ток за студен тест EN, А[=>]390 дължина, мм[=>]237 дължина, мм[=>]237 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]JIS вид на полюса, [=>]JIS изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
10стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034135EA457напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]390 ток за студен тест EN, А[=>]390 дължина, мм[=>]237 дължина, мм[=>]237 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]JIS вид на полюса, [=>]JIS изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
11стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034265EA472напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]47 капацитет на батерия, Ач[=>]47 ток за студен тест EN, А[=>]450 ток за студен тест EN, А[=>]450 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
12стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034203EA530напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]53 капацитет на батерия, Ач[=>]53 ток за студен тест EN, А[=>]540 ток за студен тест EN, А[=>]540 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
13стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034210EA531напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]53 капацитет на батерия, Ач[=>]53 ток за студен тест EN, А[=>]540 ток за студен тест EN, А[=>]540 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
14стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034272EA602напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]600 ток за студен тест EN, А[=>]600 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
15стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034227EA640напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]64 капацитет на батерия, Ач[=>]64 ток за студен тест EN, А[=>]640 ток за студен тест EN, А[=>]640 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
16стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034234EA641напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]64 капацитет на батерия, Ач[=>]64 ток за студен тест EN, А[=>]640 ток за студен тест EN, А[=>]640 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
17стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034142EA654напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]65 капацитет на батерия, Ач[=>]65 ток за студен тест EN, А[=>]580 ток за студен тест EN, А[=>]580 дължина, мм[=>]230 дължина, мм[=>]230 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]222 височина, мм[=>]222 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
18стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034159EA655напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]65 капацитет на батерия, Ач[=>]65 ток за студен тест EN, А[=>]580 ток за студен тест EN, А[=>]580 дължина, мм[=>]230 дължина, мм[=>]230 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]222 височина, мм[=>]222 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
19стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034289EA722напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]72 капацитет на батерия, Ач[=>]75 ток за студен тест EN, А[=>]720 ток за студен тест EN, А[=>]730 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
20стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034166EA754напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]75 капацитет на батерия, Ач[=>]75 ток за студен тест EN, А[=>]630 ток за студен тест EN, А[=>]630 дължина, мм[=>]270 дължина, мм[=>]270 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]222 височина, мм[=>]222 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
21стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034173EA755напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]75 капацитет на батерия, Ач[=>]75 ток за студен тест EN, А[=>]630 ток за студен тест EN, А[=>]630 дължина, мм[=>]270 дължина, мм[=>]270 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]222 височина, мм[=>]222 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
22стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034241EA770напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]77 капацитет на батерия, Ач[=>]77 ток за студен тест EN, А[=>]760 ток за студен тест EN, А[=>]760 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
23стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034296EA852напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]85 капацитет на батерия, Ач[=>]85 ток за студен тест EN, А[=>]800 ток за студен тест EN, А[=>]800 дължина, мм[=>]315 дължина, мм[=>]315 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
24стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034456EB1004напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]100 капацитет на батерия, Ач[=>]100 ток за студен тест EN, А[=>]720 ток за студен тест EN, А[=>]720 дължина, мм[=>]306 дължина, мм[=>]306 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]222 височина, мм[=>]222 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
25стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034463EB1005напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]100 капацитет на батерия, Ач[=>]100 ток за студен тест EN, А[=>]720 ток за студен тест EN, А[=>]720 дължина, мм[=>]306 дължина, мм[=>]306 ширина, мм[=>]173 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]222 височина, мм[=>]222 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]Korean B1
26стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024036238EB1100напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]110 капацитет на батерия, Ач[=>]110 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 дължина, мм[=>]392 дължина, мм[=>]392 ток за студен тест EN, А[=>]850 ток за студен тест EN, А[=>]850 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13
27стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034470EB320напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]32 капацитет на батерия, Ач[=>]32 ток за студен тест EN, А[=>]270 ток за студен тест EN, А[=>]270 дължина, мм[=>]178 дължина, мм[=>]178 ширина, мм[=>]135 ширина, мм[=>]135 височина, мм[=>]225 височина, мм[=>]225 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]EN вид на полюса, [=>]EN изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B1
28стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034333EB356напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]240 ток за студен тест EN, А[=>]240 дължина, мм[=>]187 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]220 височина, мм[=>]220 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]JIS вид на полюса, [=>]JIS изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B0
29стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034883EB356Aнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]240 ток за студен тест EN, А[=>]240 дължина, мм[=>]187 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]220 височина, мм[=>]220 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]JIS вид на полюса, [=>]JIS изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B1
30стартов акумулатор| стартов акумулатор3661024034340EB357напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]240 ток за студен тест EN, А[=>]240 дължина, мм[=>]187 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]220 височина, мм[=>]220 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]JIS вид на полюса, [=>]JIS изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B0