Търсене за EYQUEM

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1подгревна свещ| подгревна свещ, електр. допълн. подгряване0911101110напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]14 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 обща дължина, мм[=>]60 монтажна дълбочина, мм[=>]21 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M5/3Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
2подгревна свещ0911101100напрежение, волт[=>]7 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1,25 обща дължина, мм[=>]95,5 монтажна дълбочина, мм[=>]32 ъгъл на наклона на конус, [=>]93° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
3подгревна свещ0911101101напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]9,5 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1,25 обща дължина, мм[=>]95,5 монтажна дълбочина, мм[=>]32 ъгъл на наклона на конус, [=>]93° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
4подгревна свещ0911101102напрежение, волт[=>]7 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1,25 обща дължина, мм[=>]102 монтажна дълбочина, мм[=>]28 ъгъл на наклона на конус, [=>]93° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
5подгревна свещ0911101103напрежение, волт[=>]7 папсортен ток, А[=>]14 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1,25 обща дължина, мм[=>]87 монтажна дълбочина, мм[=>]22,5 ъгъл на наклона на конус, [=>]119° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
6подгревна свещ0911101104напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]6 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1,25 обща дължина, мм[=>]86 монтажна дълбочина, мм[=>]19 ъгъл на наклона на конус, [=>]119° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
7подгревна свещ0911101105напрежение, волт[=>]5 папсортен ток, А[=>]8 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1,25 обща дължина, мм[=>]86 монтажна дълбочина, мм[=>]19 ъгъл на наклона на конус, [=>]119° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
8подгревна свещ0911101106напрежение, волт[=>]5 папсортен ток, А[=>]14 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1,25 обща дължина, мм[=>]90 монтажна дълбочина, мм[=>]24 ъгъл на наклона на конус, [=>]119° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
9подгревна свещ0911101107напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]10 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1,25 обща дължина, мм[=>]91 монтажна дълбочина, мм[=>]24 ъгъл на наклона на конус, [=>]119° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
10подгревна свещ0911101108напрежение, волт[=>]12 папсортен ток, А[=>]9 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1,25 обща дължина, мм[=>]93 монтажна дълбочина, мм[=>]22,5 ъгъл на наклона на конус, [=>]119° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
11подгревна свещ0911101109напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]12 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1,25 обща дължина, мм[=>]83,5 монтажна дълбочина, мм[=>]19 ъгъл на наклона на конус, [=>]123° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 толеранс, %[=>]15
12подгревна свещ0911101111напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]16 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 обща дължина, мм[=>]62 монтажна дълбочина, мм[=>]21 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M5/3Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
13подгревна свещ0911101112напрежение, волт[=>]10 папсортен ток, А[=>]18 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 обща дължина, мм[=>]63 монтажна дълбочина, мм[=>]18 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M5/3Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
14подгревна свещ0911101113напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]16 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 обща дължина, мм[=>]69 монтажна дълбочина, мм[=>]26 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
15подгревна свещ0911101114напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]13,5 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 обща дължина, мм[=>]67 монтажна дълбочина, мм[=>]25 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M5/3Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
16подгревна свещ0911101115мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]14 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm обща дължина, мм[=>]69 монтажна дълбочина, мм[=>]21 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
17подгревна свещ0911101116напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]14 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 обща дължина, мм[=>]73 монтажна дълбочина, мм[=>]25 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
18подгревна свещ0911101117напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]14 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 обща дължина, мм[=>]71 монтажна дълбочина, мм[=>]25 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M5/3Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
19подгревна свещ0911101118напрежение, волт[=>]11,5 папсортен ток, А[=>]15,5 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 обща дължина, мм[=>]69 монтажна дълбочина, мм[=>]23 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M5/3Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
20подгревна свещ0911101119напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]13 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 обща дължина, мм[=>]76 монтажна дълбочина, мм[=>]30 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M5/3Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
21подгревна свещ0911101120напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]15,5 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване размер на гайч.ключ, [=>]10 мярка на резбата, [=>]M 10x1 обща дължина, мм[=>]75 монтажна дълбочина, мм[=>]25 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
22подгревна свещ0911101121напрежение, волт[=>]11 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]10 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1 обща дължина, мм[=>]87 монтажна дълбочина, мм[=>]25 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]o 4 mm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
23подгревна свещ0911101122напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]13 изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]10 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1 обща дължина, мм[=>]80 монтажна дълбочина, мм[=>]25 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
24подгревна свещ0911101123напрежение, волт[=>]11 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]10 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1 обща дължина, мм[=>]83 монтажна дълбочина, мм[=>]25 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
25подгревна свещ0911101124напрежение, волт[=>]11,5 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]12 mm мярка на резбата, [=>]M 12x1,25 обща дължина, мм[=>]86,5 монтажна дълбочина, мм[=>]28 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]o 4 mm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]45 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]22
26подгревна свещ0911101125напрежение, волт[=>]11 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]10 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1 обща дължина, мм[=>]89 монтажна дълбочина, мм[=>]30 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
27подгревна свещ0911101126напрежение, волт[=>]12 папсортен ток, А[=>]16 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]10 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1 обща дължина, мм[=>]91 монтажна дълбочина, мм[=>]25 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]o 4 mm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
28подгревна свещ0911101127напрежение, волт[=>]11 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]10 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1 обща дължина, мм[=>]94 монтажна дълбочина, мм[=>]25 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15
29подгревна свещ0911101128напрежение, волт[=>]11 папсортен ток, А[=>]16 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]10 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1 обща дължина, мм[=>]95 монтажна дълбочина, мм[=>]25 ъгъл на наклона на конус, [=>]63° контактна техника, [=>]M4/2Nm сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15 точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35
30подгревна свещ0911101129напрежение, волт[=>]10 папсортен ток, А[=>]16,5 изпълн. на подгр. свещи, [=>]с последващо подгряване изпълн. на подгр. свещи, [=>]щифтова подгревна свещ размер на гайч.ключ, [=>]10 mm мярка на резбата, [=>]M 10x1 обща дължина, мм[=>]96 монтажна дълбочина, мм[=>]24,5 ъгъл на наклона на конус, [=>]93° контактна техника, [=>]M4/2Nm точка на разрушаване, Нютонметър[=>]35 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]15