Търсене за FARCOM

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартер107077
2стартер107126
3стартер104832напрежение, волт[=>]0 стартова мощност, киловат[=>]0
4стартер103215напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,95 положение/градус, °[=>]<-/60° брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]11 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка O1/O2, мм[=>]8,5/8,5/8,5 легло, мм[=>]66
5стартер103476напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3 положение/градус, °[=>]<-/50° брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]9 легло, мм[=>]89 трансмисионен стартер, [=>] O1/O2, мм[=>]10,6/10,6/10,6 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
6стартер103765напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой зъби, [=>]15 легло, мм[=>]95 трансмисионен стартер, [=>] O1/O2, мм[=>]13,1/13,1 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]->/30° [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
7стартер104083напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 брой зъби, [=>]9 легло, мм[=>]82,5 трансмисионен стартер, [=>] O1/O2, мм[=>]10,5/10,5 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]<-/60° [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
8стартер104474напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой зъби, [=>]9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой на дупките, [=>]2 легло, мм[=>]74 трансмисионен стартер, [=>] O1/O2, мм[=>]M10/M10 положение/градус, °[=>]->/30°
9стартер104926напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,5
10стартер105253напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой зъби, [=>]9 легло, мм[=>]82,5 трансмисионен стартер, [=>] O1/O2, мм[=>]10/10 положение/градус, °[=>]<-/25° [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
11стартер105539напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8
12стартер106268напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]5,5
13стартер106702напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,8
14стартер107078
15стартер107127
16стартер104833напрежение, волт[=>]0 стартова мощност, киловат[=>]0
17стартер103216напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 положение/градус, °[=>]<-/58° брой на дупките, [=>]3 брой зъби, [=>]9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка легло, мм[=>]81 O1/O2, мм[=>]9,1/9,1/9,1 трансмисионен стартер, [=>]
18стартер103477напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 положение/градус, °[=>]->/45° брой на дупките, [=>]2 брой зъби, [=>]11 легло, мм[=>]74 O1/O2, мм[=>]11,1/11,1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
19стартер103766напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой зъби, [=>]15 легло, мм[=>]55 трансмисионен стартер, [=>] O1/O2, мм[=>]11,5/M10 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]->/38° [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
20стартер104085напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4,5 брой зъби, [=>]11 легло, мм[=>]105 трансмисионен стартер, [=>] O1/O2, мм[=>]14/14 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]->/30° [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
21стартер104475напрежение, волт[=>]0 стартова мощност, киловат[=>]0
22стартер104928напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2
23стартер105254напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]2,7 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой зъби, [=>]9 легло, мм[=>]82,5 O1/O2, мм[=>]12,5/12,5 положение/градус, °[=>]<-/28° [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
24стартер105541напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0
25стартер106269напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]5,5
26стартер106703напрежение, волт[=>]12
27стартер107079
28стартер107128
29стартер104612напрежение, волт[=>]0 стартова мощност, киловат[=>]0
30стартер104834напрежение, волт[=>]0 стартова мощност, киловат[=>]0