Търсене за FILTRON

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1хидравличен филтър, управлениеOM512[=>]вложка на филтър външен диаметър, мм[=>]60 вътрешен диаметър, мм[=>]18 височина, мм[=>]100
2хидравличен филтър, управлениеOM512/1[=>]кръгъл височина, мм[=>]111,5 O, мм[=>]59 вътрешен диаметър 2, мм[=>]13 вътрешен диаметър 1, мм[=>]13
3хидравличен филтър, управлениеOM611[=>]кръгъл височина, мм[=>]110 O, мм[=>]82 вътрешен диаметър 1, мм[=>]13,5 вътрешен диаметър 2, мм[=>]13,5
4хидравличен филтър, управлениеOM611/1[=>]кръгъл височина, мм[=>]107 O, мм[=>]84 вътрешен диаметър 1, мм[=>]19
5хидравличен филтър, автоматична предавателна кутияOT740дължина, мм[=>]113 ширина, мм[=>]199 височина, мм[=>]51
6хидравличен филтър, автоматична предавателна кутияOM512/4[=>]вложка на филтър външен диаметър, мм[=>]70 вътрешен диаметър 1, мм[=>]34 вътрешен диаметър 2, мм[=>]70 височина, мм[=>]105
7хидравличен филтър, автоматична предавателна кутияOE681[=>]вложка на филтър външен диаметър, мм[=>]64 вътрешен диаметър 1, мм[=>]31 вътрешен диаметър 2, мм[=>]31 височина, мм[=>]149
8филтър, обезвъздушаване на колянно-мотовилковия блокSE770[=>]вложка на филтър външен диаметър, мм[=>]64,5 вътрешен диаметър, мм[=>]48 височина, мм[=>]120
9филтър, обезвъздушаване на колянно-мотовилковия блокSE770/2-2X[=>]вложка на филтър външен диаметър, мм[=>]83 вътрешен диаметър, мм[=>]14 височина, мм[=>]74
10филтър, обезвъздушаване на колянно-мотовилковия блокAK360[=>]кръгъл височина, мм[=>]91 O, мм[=>]88 вътрешен диаметър 1, мм[=>]25
11филтър, обезвъздушаване на колянно-мотовилковия блокAK360/1[=>]кръгъл височина, мм[=>]134 O, мм[=>]88 вътрешен диаметър 1, мм[=>]25
12филтър, въздух за вътрешно пространствоK1238дължина, мм[=>]376 ширина, мм[=>]176 височина, мм[=>]48
13филтър, въздух за вътрешно пространствоK1238A[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]376 ширина, мм[=>]176 височина, мм[=>]48
14филтър, въздух за вътрешно пространствоK1000дължина, мм[=>]410 ширина, мм[=>]150 височина, мм[=>]19
15филтър, въздух за вътрешно пространствоK1239дължина, мм[=>]449 ширина, мм[=>]120 височина, мм[=>]32
16филтър, въздух за вътрешно пространствоK1000A[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]410 ширина, мм[=>]15 височина, мм[=>]19
17филтър, въздух за вътрешно пространствоK1239A[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]449 ширина, мм[=>]120 височина, мм[=>]32
18филтър, въздух за вътрешно пространствоK1001дължина, мм[=>]290 ширина, мм[=>]226 височина, мм[=>]17,5
19филтър, въздух за вътрешно пространствоK1240A[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]229 ширина, мм[=>]227 височина, мм[=>]59
20филтър, въздух за вътрешно пространствоK1001A[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]290 ширина, мм[=>]226 височина, мм[=>]17
21филтър, въздух за вътрешно пространствоK1241дължина, мм[=>]216 ширина, мм[=>]200 височина, мм[=>]30
22филтър, въздух за вътрешно пространствоK1002дължина, мм[=>]340 ширина, мм[=>]195 височина, мм[=>]17
23филтър, въздух за вътрешно пространствоK1242-2Xдължина, мм[=>]375 ширина, мм[=>]85 височина, мм[=>]27
24филтър, въздух за вътрешно пространствоK1002A[=>]филтър с активен въглен ширина, мм[=>]340 дължина, мм[=>]195 височина, мм[=>]19
25филтър, въздух за вътрешно пространствоK1245[=>]поленов филтър [=>]за автомобили с ляв волан дължина, мм[=>]245 ширина, мм[=>]174 височина, мм[=>]20
26филтър, въздух за вътрешно пространствоK1003дължина, мм[=>]395 ширина, мм[=>]162 височина, мм[=>]28
27филтър, въздух за вътрешно пространствоK1246A[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]260 ширина, мм[=>]283 височина, мм[=>]44
28филтър, въздух за вътрешно пространствоK1004дължина, мм[=>]390 ширина, мм[=>]150 височина, мм[=>]25
29филтър, въздух за вътрешно пространствоK1247A[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]270 ширина, мм[=>]196 височина, мм[=>]32
30филтър, въздух за вътрешно пространствоK1004A[=>]филтър с активен въглен