Търсене за FREMAX

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачен дискBD-0212O, мм[=>]320 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30,0 мин. дебелина, мм[=>]27,4 височина, мм[=>]82 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]67 [=>]високовъглеродна
2спирачен дискBD-2936O, мм[=>]282 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]23,0 мин. дебелина, мм[=>]21 височина, мм[=>]47,2 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]64,2 [=>]високовъглеродна
3спирачен дискBD-7500O, мм[=>]241 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]18,0 мин. дебелина, мм[=>]16 височина, мм[=>]48,9 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]62 [=>]високовъглеродна
4спирачен дискBD-0260O, мм[=>]238 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 мин. дебелина, мм[=>]21 височина, мм[=>]47,7 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]54 [=>]високовъглеродна
5спирачен дискBD-2940O, мм[=>]260 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 мин. дебелина, мм[=>]8,4 височина, мм[=>]41 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]90 [=>]високовъглеродна
6спирачен дискBD-4745O, мм[=>]247 O, мм[=>]247 вид на спирачния диск, [=>]плътен вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]9,0 дебелина на спир. диск, мм[=>]9,0 мин. дебелина, мм[=>]8 мин. дебелина, мм[=>]8 [=>]с вграден колесен лагер [=>]с вграден колесен лагер [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен [=>]с интегриран магнитен сензорен пръстен височина, мм[=>]69 височина, мм[=>]69 брой/разположение на дупките, [=>]4 брой/разположение на дупките, [=>]4 [=>]високовъглеродна [=>]високовъглеродна
7спирачен дискBD-7560O, мм[=>]262 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 мин. дебелина, мм[=>]19,4 височина, мм[=>]44,5 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]67 [=>]високовъглеродна Неободими допълнителни артикули, вижте списъка аксесоари, [=>]
8спирачен дискBD-0265O, мм[=>]325 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30,0 мин. дебелина, мм[=>]28,4 височина, мм[=>]81,1 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]79 [=>]високовъглеродна Неободими допълнителни артикули, вижте списъка аксесоари, [=>]
9спирачен дискBD-2947O, мм[=>]260 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]12,0 мин. дебелина, мм[=>]10,8 височина, мм[=>]61 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]40 [=>]високовъглеродна
10спирачен дискBD-4746O, мм[=>]247 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]9,0 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]35,3 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]71 [=>]високовъглеродна
11спирачен дискBD-7639O, мм[=>]256 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 мин. дебелина, мм[=>]22,4 височина, мм[=>]45,1 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]69 [=>]високовъглеродна
12спирачен дискBD-0267O, мм[=>]348 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30,0 мин. дебелина, мм[=>]28,4 височина, мм[=>]81 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]79 [=>]високовъглеродна
13спирачен дискBD-3002O, мм[=>]281 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]28,0 мин. дебелина, мм[=>]25,3 височина, мм[=>]38 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]73,5 [=>]високовъглеродна
14спирачен дискBD-4746eO, мм[=>]247 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]9,0 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]35,3 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]71
15спирачен дискBD-7641O, мм[=>]214 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]12,0 мин. дебелина, мм[=>]11 височина, мм[=>]46,2 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]61 [=>]високовъглеродна
16спирачен дискBD-0301O, мм[=>]254 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 мин. дебелина, мм[=>]22,4 височина, мм[=>]39 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]87 [=>]високовъглеродна
17спирачен дискBD-3011O, мм[=>]278 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]13,0 мин. дебелина, мм[=>]11 височина, мм[=>]86 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]66,1 [=>]високовъглеродна
18спирачен дискBD-4747O, мм[=>]260 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]12,7 мин. дебелина, мм[=>]11,1 височина, мм[=>]35,1 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]66 [=>]високовъглеродна
19спирачен дискBD-7702O, мм[=>]207 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 мин. дебелина, мм[=>]9 височина, мм[=>]38,7 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]47,2 [=>]високовъглеродна
20спирачен дискBD-0312O, мм[=>]310 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]28,0 мин. дебелина, мм[=>]25,4 височина, мм[=>]82 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]67 [=>]високовъглеродна
21спирачен дискBD-3012O, мм[=>]282 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]18,0 мин. дебелина, мм[=>]15 височина, мм[=>]64,7 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]68,1 [=>]високовъглеродна
22спирачен дискBD-4748O, мм[=>]247 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]9,0 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]69 брой/разположение на дупките, [=>]4 [=>]високовъглеродна
23спирачен дискBD-7704O, мм[=>]234 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]18,0 мин. дебелина, мм[=>]17 височина, мм[=>]47 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]56 [=>]високовъглеродна
24спирачен дискBD-3013O, мм[=>]260 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]16,0 мин. дебелина, мм[=>]13 височина, мм[=>]64,2 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]68,1 [=>]високовъглеродна
25спирачен дискBD-4749O, мм[=>]260 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 мин. дебелина, мм[=>]20,4 височина, мм[=>]35,1 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]66 [=>]високовъглеродна Неободими допълнителни артикули, вижте списъка аксесоари, [=>]
26спирачен дискBD-7722O, мм[=>]234 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]11,0 мин. дебелина, мм[=>]10 височина, мм[=>]47,3 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]56 [=>]високовъглеродна
27спирачен дискBD-0355O, мм[=>]281 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]15,0 мин. дебелина, мм[=>]13,2 височина, мм[=>]44,5 брой на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]59 [=>]високовъглеродна Неободими допълнителни артикули, вижте списъка аксесоари, [=>]
28спирачен дискBD-3014O, мм[=>]280 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 мин. дебелина, мм[=>]20 височина, мм[=>]64,7 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]68,1 [=>]високовъглеродна
29спирачен дискBD-4750O, мм[=>]266 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 мин. дебелина, мм[=>]20 височина, мм[=>]34,4 брой/разположение на дупките, [=>]4 главина на колелото-O, мм[=>]66 [=>]високовъглеродна
30спирачен дискBD-7726O, мм[=>]308 вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]26,0 мин. дебелина, мм[=>]24,5 височина, мм[=>]52 брой/разположение на дупките, [=>]5 главина на колелото-O, мм[=>]90 [=>]високовъглеродна