Търсене за FRIESEN

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартер-генератор9090744заряден ток на генератор, А[=>]180 напрежение, волт[=>]14 брой на ребрата, [=>]6 ремъчна шайба-O, мм[=>]52
2стартер-генератор9090755заряден ток на генератор, А[=>]150 напрежение, волт[=>]14 брой на ребрата, [=>]6 ремъчна шайба-O, мм[=>]53,5
3стартер8014750
4стартер8021260напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,6 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]2
5стартер8052522напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,2 брой зъби, [=>]8 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]re 50
6стартер8080152напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,8 брой зъби, [=>]10 клема, [=>]30 брой на дупките за закрепване, [=>]3
7стартер8817310напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,9 брой зъби, [=>]9 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]li 35
8стартер8014770напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой зъби, [=>]11 брой на дупките, [=>]3 положение/градус, °[=>]re 40
9стартер8021280напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]2
10стартер8052523напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 брой зъби, [=>]8 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]re 65
11стартер8080163напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 брой зъби, [=>]10 клема, [=>]30 клема, [=>]50 брой на дупките за закрепване, [=>]3
12стартер8817320напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]6,2 брой зъби, [=>]11 брой на дупките, [=>]3 положение/градус, °[=>]re 85
13стартер8014800напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 брой зъби, [=>]11 брой на дупките, [=>]3 положение/градус, °[=>]re 35
14стартер8021290напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,6
15стартер8052524напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,2 брой зъби, [=>]8 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]li 25
16стартер8080164напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 брой зъби, [=>]9 клема, [=>]30 клема, [=>]50 брой на дупките за закрепване, [=>]2
17стартер8817430напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 брой зъби, [=>]11 брой на дупките, [=>]3 положение/градус, °[=>]re 40
18стартер8014810напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 брой зъби, [=>]10 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]li 42
19стартер8021320напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,7 брой зъби, [=>]10 клема, [=>]30 (M8) клема, [=>]50 (M6)
20стартер8052526напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 брой зъби, [=>]8 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]li 54 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
21стартер8080170напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,2 брой зъби, [=>]8 положение/градус, °[=>]45 клема, [=>]30 клема, [=>]50 брой на дупките за закрепване, [=>]2
22стартер8817490напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 брой зъби, [=>]9 брой на дупките, [=>]3 положение/градус, °[=>]re 35
23стартер8014820напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 брой зъби, [=>]10 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]li 42
24стартер8021360напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,7 брой зъби, [=>]12 положение/градус, °[=>]re 30
25стартер8052527напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 брой зъби, [=>]8 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]re 65 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
26стартер8080173стартова мощност, киловат[=>]0,8 брой зъби, [=>]8
27стартер8817510напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3,1 брой зъби, [=>]10 брой на дупките, [=>]3 положение/градус, °[=>]re 52
28стартер8014830напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,95 брой зъби, [=>]9 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]li 55
29стартер8021500напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 брой зъби, [=>]9
30стартер8052528напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 брой зъби, [=>]8 брой на дупките, [=>]2 положение/градус, °[=>]li 30 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка