Търсене за FRIGAIR

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1филтър, въздух за вътрешно пространство1314.5335вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]257 височина 1, мм[=>]199 дебелина 1, мм[=>]30
2филтър, въздух за вътрешно пространство1314.5397вариант на изпълн., [=>]Doppio / Double дължина 1, мм[=>]213 височина 1, мм[=>]108 дебелина 1, мм[=>]17
3филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5284вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]208 височина 1, мм[=>]202 дебелина 1, мм[=>]20
4филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5285вариант на изпълн., [=>]Doppio / Double дължина 1, мм[=>]226 височина 1, мм[=>]149 дебелина 1, мм[=>]19
5филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5297вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]150 височина 1, мм[=>]144 дебелина 1, мм[=>]19
6филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5301вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]155 височина 1, мм[=>]156 дебелина 1, мм[=>]19
7филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5304вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]194 височина 1, мм[=>]209 дебелина 1, мм[=>]17
8филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5306вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]194 височина 1, мм[=>]213 дебелина 1, мм[=>]29
9филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5309вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]215 височина 1, мм[=>]228 дебелина 1, мм[=>]29
10филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5311вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]215 височина 1, мм[=>]228 дебелина 1, мм[=>]18
11филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5318вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]200 височина 1, мм[=>]220 дебелина 1, мм[=>]20
12филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5352вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]276 височина 1, мм[=>]196 дебелина 1, мм[=>]10
13филтър, въздух за вътрешно пространство1315.5394вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]213 височина 1, мм[=>]207 дебелина 1, мм[=>]18
14филтър, въздух за вътрешно пространство1316.5283вариант на изпълн., [=>]Doppio / Double дължина 1, мм[=>]226 височина 1, мм[=>]112 дебелина 1, мм[=>]37
15филтър, въздух за вътрешно пространство1316.5341вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]213 височина 1, мм[=>]240 дебелина 1, мм[=>]65
16филтър, въздух за вътрешно пространство1318.5210вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]216 височина 1, мм[=>]195 дебелина 1, мм[=>]25
17филтър, въздух за вътрешно пространство1318.5310вариант на изпълн., [=>]Double - W.Bracket дължина 1, мм[=>]470 височина 1, мм[=>]79 дебелина 1, мм[=>]40
18филтър, въздух за вътрешно пространство1318.5314вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]310 височина 1, мм[=>]213 дебелина 1, мм[=>]30
19филтър, въздух за вътрешно пространство1318.5340вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]180 височина 1, мм[=>]91 дебелина 1, мм[=>]20
20филтър, въздух за вътрешно пространство1318.5358вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]230 височина 1, мм[=>]200 дебелина 1, мм[=>]30
21филтър, въздух за вътрешно пространство1318.5382вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]218 височина 1, мм[=>]127 дебелина 1, мм[=>]85
22филтър, въздух за вътрешно пространство1318.5388вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]306 височина 1, мм[=>]233 дебелина 1, мм[=>]22
23филтър, въздух за вътрешно пространство1318.5390вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]227 височина 1, мм[=>]115 дебелина 1, мм[=>]30
24филтър, въздух за вътрешно пространство1319.5228вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]177 височина 1, мм[=>]183 дебелина 1, мм[=>]30
25филтър, въздух за вътрешно пространство1319.5229вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]225 височина 1, мм[=>]234 дебелина 1, мм[=>]29
26филтър, въздух за вътрешно пространство1319.5313вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]240 височина 1, мм[=>]198 дебелина 1, мм[=>]30
27филтър, въздух за вътрешно пространство1319.5315вариант на изпълн., [=>]Doppio / Double дължина 1, мм[=>]181 височина 1, мм[=>]95 дебелина 1, мм[=>]30
28филтър, въздух за вътрешно пространство1319.5316вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]273 височина 1, мм[=>]197 дебелина 1, мм[=>]19
29филтър, въздух за вътрешно пространство1319.5357вариант на изпълн., [=>]Singolo / Single дължина 1, мм[=>]211 височина 1, мм[=>]205 дебелина 1, мм[=>]30
30филтър, въздух за вътрешно пространство1319.5369вариант на изпълн., [=>]Doppio / Double дължина 1, мм[=>]252 височина 1, мм[=>]95 дебелина 1, мм[=>]30