Търсене за GABRIEL

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322938136086GK317масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]20 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]62,5 външен диаметър, мм[=>]99,7
2търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322938136093GK318масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]20 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]65 външен диаметър, мм[=>]99,5
3търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322937965113GK336масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]21,1 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]87,6 външен диаметър, мм[=>]123,5
4търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322937965410GK366масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]25 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]68 външен диаметър, мм[=>]112
5търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322937966554GK426масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]11 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]12 външен диаметър, мм[=>]42
6търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322937966561GK427масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]19 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]68 външен диаметър, мм[=>]98
7търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322937966592GK430масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]37 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]35 външен диаметър, мм[=>]107
8търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322937966615GK432масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]44 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]72 външен диаметър, мм[=>]109
9търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322938093006GK500масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]11,9 необходими бройки, [=>]2 външен диаметър, мм[=>]85,9 центриращ диаметър, мм[=>]62,3
10търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322938093013GK501масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]28,3 необходими бройки, [=>]2 външен диаметър, мм[=>]130,1 центриращ диаметър, мм[=>]12,2
11търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322938093020GK502масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]11 необходими бройки, [=>]2 външен диаметър, мм[=>]41 центриращ диаметър, мм[=>]16,2
12търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322938093037GK503масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]12,2 необходими бройки, [=>]2 външен диаметър, мм[=>]92,7 центриращ диаметър, мм[=>]14,6
13търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322938134839GK141масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]14 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]61,6 външен диаметър, мм[=>]90,2
14търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322938134846GK142масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]7 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]49 външен диаметър, мм[=>]70,5
15търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322938134853GK143масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]8,4 необходими бройки, [=>]2 външен диаметър, мм[=>]70,4 центриращ диаметър, мм[=>]49,1
16търкалящ лагер, лагер на опора на макферсън3322938134860GK144масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]47 необходими бройки, [=>]2 външен диаметър, мм[=>]128 центриращ диаметър, мм[=>]78
17тампон на макферсън3322938135164GK180масто на монтаж, [=>]задна ос височина, мм[=>]39,4 необходими бройки, [=>]2 [=>]гума/метал вътрешен диаметър, мм[=>]12,5 външен диаметър, мм[=>]80,9
18тампон на макферсън3322938135171GK185масто на монтаж, [=>]задна ос височина, мм[=>]34 необходими бройки, [=>]2 [=>]гума/метал вътрешен диаметър, мм[=>]14,8 външен диаметър, мм[=>]51,5
19тампон на макферсън3322938135201GK191масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно височина, мм[=>]89,5 необходими бройки, [=>]2 [=>]гума/метал вътрешен диаметър, мм[=>]15,7 външен диаметър, мм[=>]140,4
20тампон на макферсън3322938135218GK193масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво височина, мм[=>]89,5 необходими бройки, [=>]2 [=>]гума/метал вътрешен диаметър, мм[=>]15,7 външен диаметър, мм[=>]140,4
21тампон на макферсън3322938135225GK194височина, мм[=>]56,18 необходими бройки, [=>]2 [=>]гума/метал вътрешен диаметър, мм[=>]10,2 външен диаметър, мм[=>]147,4
22тампон на макферсън3322938135294GK205масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]60,7 необходими бройки, [=>]2 [=>]гума/метал вътрешен диаметър, мм[=>]14 външен диаметър, мм[=>]100
23тампон на макферсън3322938135300GK206масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]93 необходими бройки, [=>]2 [=>]гума/метал вътрешен диаметър, мм[=>]14 външен диаметър, мм[=>]62
24тампон на макферсън3322938135317GK208масто на монтаж, [=>]предна ос необходими бройки, [=>]2 [=>]без съчмен лагер
25тампон на макферсън3322938135393GK220масто на монтаж, [=>]задна ос височина, мм[=>]37,6 необходими бройки, [=>]2 външен диаметър, мм[=>]72,1 центриращ диаметър, мм[=>]12,3
26тампон на макферсън3322938135430GK226масто на монтаж, [=>]задна ос височина, мм[=>]30,8 необходими бройки, [=>]2 [=>]гума вътрешен диаметър, мм[=>]12,5 външен диаметър, мм[=>]61,5
27тампон на макферсън3322938135461GK229масто на монтаж, [=>]задна ос височина, мм[=>]19,6 необходими бройки, [=>]2 [=>]гума вътрешен диаметър, мм[=>]16 външен диаметър, мм[=>]49,4
28тампон на макферсън3322938135546GK238масто на монтаж, [=>]предна ос
29тампон на макферсън3322938135577GK241масто на монтаж, [=>]предна ос височина, мм[=>]19 необходими бройки, [=>]2 вътрешен диаметър, мм[=>]110 външен диаметър, мм[=>]144,5
30тампон на макферсън3322938135683GK269масто на монтаж, [=>]задна ос височина, мм[=>]57 необходими бройки, [=>]2 [=>]гума/метал вътрешен диаметър, мм[=>]15,5 външен диаметър, мм[=>]125