Търсене за GENERAL RICAMBI

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1шарнирно съединение, задвижващ валPO2001масто на монтаж, [=>]от страната на колелото вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 O, мм[=>]100 масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]25
2шарнирно съединение, задвижващ валRE7001[=>]триподно каре масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията
3шарнирно съединение, задвижващ валSU1001масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 диам. на гарн., мм[=>]50 O, мм[=>]71 външна резба, мм[=>]M18x1.5
4шарнирно съединение, задвижващ валPO2002масто на монтаж, [=>]от страната на колелото вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]28 O, мм[=>]100 масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]28
5шарнирно съединение, задвижващ валRE7002[=>]триподно каре масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията
6шарнирно съединение, задвижващ валSU1002масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]30 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]52 O, мм[=>]82 външна резба, мм[=>]M24x1.5
7шарнирно съединение, задвижващ валDA1001масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]54 O, мм[=>]79 външна резба, мм[=>]M22x1.5
8шарнирно съединение, задвижващ валPO2003масто на монтаж, [=>]от страната на колелото вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]33 масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]33 диам. на гарн., мм[=>]82 O, мм[=>]94
9шарнирно съединение, задвижващ валSU1003масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]30 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]58 O, мм[=>]80 външна резба, мм[=>]M24x1.5
10шарнирно съединение, задвижващ валDA1002масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 диам. на гарн., мм[=>]40 O, мм[=>]72 външна резба, мм[=>]M22x1.5
11шарнирно съединение, задвижващ валPO2004масто на монтаж, [=>]от страната на колелото вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]33 O, мм[=>]100 масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]33
12шарнирно съединение, задвижващ валSU1004масто на монтаж, [=>]от страната на колелото
13шарнирно съединение, задвижващ валDA1003масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 диам. на гарн., мм[=>]46 O, мм[=>]71 външна резба, мм[=>]M22x1.5
14шарнирно съединение, задвижващ валFI1056масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 O, мм[=>]90 външна резба, мм[=>]M24x1.5 [=>]за автомобили с ABS брой зъби, ABS-пръстен, [=>]90
15шарнирно съединение, задвижващ валPO2005масто на монтаж, [=>]от страната на колелото вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]33 O, мм[=>]100 масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]33
16шарнирно съединение, задвижващ валRV1001масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]23 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]49 O, мм[=>]81 външна резба, мм[=>]M22x1.5
17шарнирно съединение, задвижващ валSU1005масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]30 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]58 O, мм[=>]80 външна резба, мм[=>]M24x1.5
18шарнирно съединение, задвижващ валDA1004масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 диам. на гарн., мм[=>]54 O, мм[=>]71,5 външна резба, мм[=>]M22x1.5
19шарнирно съединение, задвижващ валFI1057масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]20 диам. на гарн., мм[=>]46,5 O, мм[=>]80 външна резба, мм[=>]M22x1.5
20шарнирно съединение, задвижващ валPO2006масто на монтаж, [=>]от страната на колелото масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]28 O, мм[=>]108
21шарнирно съединение, задвижващ валRV1010масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]29 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 диам. на гарн., мм[=>]48 O, мм[=>]72 външна резба, мм[=>]7/8x14
22шарнирно съединение, задвижващ валSU1006масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]30 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]58 O, мм[=>]90 външна резба, мм[=>]M24x1.5
23шарнирно съединение, задвижващ валDA1005масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 диам. на гарн., мм[=>]40 O, мм[=>]69
24шарнирно съединение, задвижващ валFI1058масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]20 диам. на гарн., мм[=>]46,5 O, мм[=>]80 външна резба, мм[=>]M22x1.5 [=>]за автомобили с ABS брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44
25шарнирно съединение, задвижващ валPO2007масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]28 O, мм[=>]108
26шарнирно съединение, задвижващ валRV1011масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]29 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]48 O, мм[=>]84
27шарнирно съединение, задвижващ валSU1007масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]27 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]56 O, мм[=>]87 външна резба, мм[=>]M22x1.5
28шарнирно съединение, задвижващ валDA1006масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 диам. на гарн., мм[=>]45
29шарнирно съединение, задвижващ валFI1060масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 O, мм[=>]85 външна резба, мм[=>]M24x1.5
30шарнирно съединение, задвижващ валRV1012масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]67 O, мм[=>]92 външна резба, мм[=>]M10