Търсене за GSP

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1шарнирно съединение, задвижващ вал603006масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията шарнир-O, мм[=>]100 дължина, мм[=>]34 разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]33
2полуоска223011външни зъби стр. на колелото, [=>]28 външни зъби стр. на дифер., [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]63 дължина, мм[=>]663
3полуоска234055брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]28 външни зъби стр. на колелото, [=>]28 диам. на гарн., мм[=>]56 дължина, мм[=>]582
4полуоска201003външни зъби стр. на колелото, [=>]28 външни зъби стр. на дифер., [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]60 дължина, мм[=>]958
5полуоска210202брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 външни зъби стр. на колелото, [=>]25 външни зъби стр. на дифер., [=>]24 диам. на гарн., мм[=>]55,7 дължина, мм[=>]892 масто на монтаж, [=>]на предната ос отдясно ABS-пръстен-O, мм[=>]99
6полуоска250004масто на монтаж, [=>]ляво брой зъби, ABS-пръстен, [=>]26 външни зъби стр. на колелото, [=>]21 триподна ролка-диаметър, мм[=>]29,95 диам. на гарн., мм[=>]57 дължина, мм[=>]625,7
7полуоска299120масто на монтаж, [=>]на предната ос отдясно брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 външни зъби стр. на колелото, [=>]38 външни зъби стр. на дифер., [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]60 дължина, мм[=>]561
8полуоска223013брой зъби, ABS-пръстен, [=>]50 външни зъби стр. на колелото, [=>]28 външни зъби стр. на дифер., [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]64 дължина, мм[=>]613,5
9полуоска234066разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]26 външни зъби стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]52 дължина, мм[=>]548
10полуоска201004външни зъби стр. на колелото, [=>]28 външни зъби стр. на дифер., [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]60 дължина, мм[=>]618
11полуоска210203външни зъби стр. на колелото, [=>]21 външни зъби стр. на дифер., [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]48 дължина, мм[=>]877 масто на монтаж, [=>]на предната ос отдясно
12полуоска250005масто на монтаж, [=>]дясно масто на монтаж, [=>]ляво външни зъби стр. на колелото, [=>]23 външни зъби стр. на дифер., [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]36,3 дължина, мм[=>]661,5
13полуоска299151масто на монтаж, [=>]дясно брой зъби, ABS-пръстен, [=>]51 външни зъби стр. на колелото, [=>]28 външни зъби стр. на дифер., [=>]39 диам. на гарн., мм[=>]65 дължина, мм[=>]1144
14полуоска223014външни зъби стр. на колелото, [=>]26 външни зъби стр. на дифер., [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 дължина, мм[=>]899
15полуоска234067разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]26 външни зъби стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]65 дължина, мм[=>]541
16полуоска201006външни зъби стр. на колелото, [=>]28 външни зъби стр. на дифер., [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]60 дължина, мм[=>]982
17полуоска205005диам2, мм[=>]93,9 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 външни зъби стр. на колелото, [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]63,8 мярка на резбата, [=>]M24X1,5 дължина, мм[=>]625
18полуоска210204външни зъби стр. на колелото, [=>]25 външни зъби стр. на дифер., [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]58,5 дължина, мм[=>]594 масто на монтаж, [=>]на предната ос отляво
19полуоска250006масто на монтаж, [=>]дясно разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]27 масто на монтаж, [=>]ляво външни зъби стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]56,3 дължина, мм[=>]712,5
20полуоска299161масто на монтаж, [=>]на предната ос отляво външни зъби стр. на колелото, [=>]25 външни зъби стр. на дифер., [=>]24 диам. на гарн., мм[=>]54,8 дължина, мм[=>]577,5
21полуоска223015външни зъби стр. на колелото, [=>]26 външни зъби стр. на дифер., [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]55 дължина, мм[=>]600
22полуоска234068външни зъби стр. на колелото, [=>]26 външни зъби стр. на дифер., [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]56 дължина, мм[=>]547
23полуоска201009външни зъби стр. на колелото, [=>]26 външни зъби стр. на дифер., [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 дължина, мм[=>]616
24полуоска205008диам2, мм[=>]100 външни зъби стр. на колелото, [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]63,8 мярка на резбата, [=>]M22X1,5 дължина, мм[=>]569
25полуоска210205външни зъби стр. на колелото, [=>]25 външни зъби стр. на дифер., [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]58,5 дължина, мм[=>]866 масто на монтаж, [=>]на предната ос отдясно
26полуоска250007разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]23 масто на монтаж, [=>]дясно масто на монтаж, [=>]ляво външни зъби стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]57,5 дължина, мм[=>]698,5
27полуоска299186масто на монтаж, [=>]ляво външни зъби стр. на колелото, [=>]25 външни зъби стр. на дифер., [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]52,6 дължина, мм[=>]669
28полуоска223016външни зъби стр. на колелото, [=>]28 външни зъби стр. на дифер., [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]60 дължина, мм[=>]979
29полуоска234069разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]26 външни зъби стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]56 дължина, мм[=>]481,5
30полуоска201015брой зъби, ABS-пръстен, [=>]50 външни зъби стр. на колелото, [=>]28 външни зъби стр. на дифер., [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]60 дължина, мм[=>]977