Търсене за GS

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартов акумулатор004напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]50 ток за студен тест EN, А[=>]400 местоположение на полюсите, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]14,2 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]205 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]225 [=>]с ръкохватки
2стартов акумулатор005напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]450 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]15,96 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]230 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]225 [=>]с ръкохватки
3стартов акумулатор008напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]50 ток за студен тест EN, А[=>]400 местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]14,2 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]205 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]225 [=>]с ръкохватки
4стартов акумулатор009напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]30 ток за студен тест EN, А[=>]260 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]8,8 контактна техника, [=>]T3 дължина, мм[=>]167 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]227 [=>]с ръкохватки
5стартов акумулатор012напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]360 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3 тегло пълен, кг[=>]12,6 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 [=>]с ръкохватки
6стартов акумулатор014напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]450 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]15,96 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]230 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]225 [=>]с ръкохватки
7стартов акумулатор017напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]88 ток за студен тест EN, А[=>]730 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3 тегло пълен, кг[=>]22,98 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]354 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 [=>]с ръкохватки
8стартов акумулатор019напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]95 ток за студен тест EN, А[=>]800 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3 тегло пълен, кг[=>]24,42 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]354 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 [=>]с ръкохватки
9стартов акумулатор019AGMнапрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]90 ток за студен тест EN, А[=>]850 местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3 тегло пълен, кг[=>]27,5 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]353 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 [=>]с ръкохватки [=>]AGM-акумулатор
10стартов акумулатор020напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]110 ток за студен тест EN, А[=>]850 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3 тегло пълен, кг[=>]26,1 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]392 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 [=>]с ръкохватки
11стартов акумулатор024напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]90 ток за студен тест EN, А[=>]740 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3 тегло пълен, кг[=>]21,65 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]352 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 [=>]с ръкохватки
12стартов акумулатор027напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]540 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3 тегло пълен, кг[=>]16,1 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]243 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 [=>]с ръкохватки
13стартов акумулатор027AGMнапрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]60 ток за студен тест EN, А[=>]640 местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3 тегло пълен, кг[=>]18 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 [=>]с ръкохватки [=>]AGM-акумулатор
14стартов акумулатор030напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]570 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]18,6 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]258 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]225 [=>]с ръкохватки
15стартов акумулатор031напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]570 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]18,6 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]258 ширина, мм[=>]173 височина, мм[=>]225 [=>]с ръкохватки
16стартов акумулатор038напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]265 местоположение на полюсите, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B12 тегло пълен, кг[=>]11,08 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]239 ширина, мм[=>]133 височина, мм[=>]206
17стартов акумулатор048напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]350 местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B1 тегло пълен, кг[=>]12,94 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]220 ширина, мм[=>]135 височина, мм[=>]225
18стартов акумулатор049напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]350 местоположение на полюсите, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B1 тегло пълен, кг[=>]12,94 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]220 ширина, мм[=>]135 височина, мм[=>]225
19стартов акумулатор053напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]380 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]12,67 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]238 ширина, мм[=>]129 височина, мм[=>]227 [=>]с ръкохватки
20стартов акумулатор054напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]33 ток за студен тест EN, А[=>]260 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]9,12 контактна техника, [=>]T1/T3 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]220 [=>]с ръкохватки
21стартов акумулатор055напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]33 ток за студен тест EN, А[=>]260 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]9,12 контактна техника, [=>]T1/T3 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]220 [=>]с ръкохватки
22стартов акумулатор056напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]40 ток за студен тест EN, А[=>]330 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B1 тегло пълен, кг[=>]10,8 контактна техника, [=>]T1/T3 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]225 [=>]с ръкохватки
23стартов акумулатор057напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]380 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]12,67 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]238 ширина, мм[=>]129 височина, мм[=>]227 [=>]с ръкохватки
24стартов акумулатор063-36напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]36 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3/B4 тегло пълен, кг[=>]10,8 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 [=>]с ръкохватки
25стартов акумулатор063-40напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]40 ток за студен тест EN, А[=>]350 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3/B4 тегло пълен, кг[=>]11,6 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 [=>]с ръкохватки
26стартов акумулатор063-46напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]46 ток за студен тест EN, А[=>]425 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3/B4 тегло пълен, кг[=>]12,12 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 [=>]с ръкохватки
27стартов акумулатор065-50напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]50 ток за студен тест EN, А[=>]380 местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3/B4 тегло пълен, кг[=>]13,6 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]243 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 [=>]с ръкохватки
28стартов акумулатор065-56напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]56 ток за студен тест EN, А[=>]500 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B3/B4 тегло пълен, кг[=>]14,3 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]243 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 [=>]с ръкохватки
29стартов акумулатор069напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]570 [=>]с индикатор за заряд (око) местоположение на полюсите, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B5 тегло пълен, кг[=>]19,5 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]270 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]225 [=>]с ръкохватки
30стартов акумулатор072напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]570 местоположение на полюсите, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]N тегло пълен, кг[=>]19,5 контактна техника, [=>]T1 дължина, мм[=>]265 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]205