Търсене за HC-PARTS

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартерCS120напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]89 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]48
2стартерCS232напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]110 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]26
3стартерCS960напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]76 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]26,5
4стартерJS370напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка [=>]с клема 15a фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]35
5стартерCS1200напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]76 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]52
6стартерCS240напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]110 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]26
7стартерCS961напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка брой зъби, [=>]22 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]22
8стартерJS373напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]8 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]33
9стартерCS1201напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]92 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]20
10стартерCS263напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]1 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]17,5
11стартерCS962напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]6,6 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]92 брой зъби, [=>]12 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]47
12стартерJS378напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]8 брой зъби, [=>]1 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]1 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]5
13стартерCS1202напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,3 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]26
14стартерCS268напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,5 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка [=>]с клема 15a фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]9 брой зъби, [=>]1 брой на дупките за закрепване, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]25
15стартерCS963напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]64 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]1 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]11
16стартерJS379напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,8 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]11,5
17стартерCS1203напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,3 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]81 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]27
18стартерCS269напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]89 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]27
19стартерCS964напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]75,5 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-7
20стартерJS380напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]66 брой зъби, [=>]8 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]4
21стартерCS1204напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]50 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]1 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]20
22стартерCS272напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,7 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]76 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]31
23стартерCS965напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка [=>]с клема 30h фланец-O, мм[=>]66 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]23
24стартерJS385напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]74 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]18
25стартерCS1205напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]89 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]48
26стартерCS275напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]23,5
27стартерCS97напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]89 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]47
28стартерJS387напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,6 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка [=>]с клема 15a фланец-O, мм[=>]65 брой зъби, [=>]8 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]26
29стартерCS1206напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]70 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]15,5
30стартерCS276напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,7 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка [=>]с клема 15a фланец-O, мм[=>]82 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]14