Търсене за HELLA PAGID

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачна течност40823003916578DF 355 360-001спецификация, [=>]DOT4 спецификация, [=>]FMVSS 116 DOT4 спецификация, [=>]ISO 4925 (Class 4) спецификация, [=>]SAE J 1704 суха точка на кипене, °C[=>]270 влажна точка на кипене, °C[=>]163 [=>]бутилка [=>]литър съдържание, литър[=>]0,25 техн. информационен номер, [=>]95003
2спирачна течност40823003916648DF 355 360-011спецификация, [=>]DOT4 спецификация, [=>]FMVSS 116 DOT4 спецификация, [=>]ISO 4925 (Class 4) спецификация, [=>]SAE J 1704 суха точка на кипене, °C[=>]270 влажна точка на кипене, °C[=>]163 [=>]бутилка [=>]литър съдържание, литър[=>]0,5 техн. информационен номер, [=>]95004
3спирачна течност40823003916718DF 355 360-021спецификация, [=>]DOT4 спецификация, [=>]FMVSS 116 DOT4 спецификация, [=>]ISO 4925 (Class 4) спецификация, [=>]SAE J 1704 суха точка на кипене, °C[=>]270 влажна точка на кипене, °C[=>]163 [=>]бутилка [=>]литър съдържание, литър[=>]1,0 техн. информационен номер, [=>]95005
4спирачна течност40823003916888DF 355 360-031спецификация, [=>]DOT4 спецификация, [=>]FMVSS 116 DOT4 спецификация, [=>]ISO 4925 (Class 4) спецификация, [=>]SAE J 1704 суха точка на кипене, °C[=>]270 влажна точка на кипене, °C[=>]163 [=>]туба [=>]литър съдържание, литър[=>]5,0 техн. информационен номер, [=>]95006
5спирачна течност40823003916958DF 355 360-041спецификация, [=>]DOT4 спецификация, [=>]FMVSS 116 DOT4 спецификация, [=>]ISO 4925 (Class 4) спецификация, [=>]SAE J 1704 суха точка на кипене, °C[=>]270 влажна точка на кипене, °C[=>]163 [=>]туба [=>]литър съдържание, литър[=>]20,0 техн. информационен номер, [=>]95007
6спирачна течност40823003917018DF 355 360-051спецификация, [=>]DOT4 PRO спецификация, [=>]FMVSS 116 DOT4 спецификация, [=>]ISO 4925 (Class 6) спецификация, [=>]SAE J 1704 суха точка на кипене, °C[=>]266 влажна точка на кипене, °C[=>]171 [=>]бутилка [=>]литър съдържание, литър[=>]1,0 техн. информационен номер, [=>]95012
7спирачна течност40823003917188DF 355 360-061спецификация, [=>]DOT4 PRO спецификация, [=>]FMVSS 116 DOT4 спецификация, [=>]ISO 4925 (Class 6) спецификация, [=>]SAE J 1704 суха точка на кипене, °C[=>]266 влажна точка на кипене, °C[=>]171 [=>]туба [=>]литър съдържание, литър[=>]5,0 техн. информационен номер, [=>]95013
8спирачен диск40823003651538DD 355 100-491вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]284 дебелина на спир. диск, мм[=>]12,0 мин. дебелина, мм[=>]10,4 височина, мм[=>]76,1 брой/разположение на дупките, [=>]05/06 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]120 центриращ диаметър, мм[=>]79 тегло, кг[=>]5,36 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]50408
9спирачен диск40823003677138DD 355 103-051вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]284 дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 мин. дебелина, мм[=>]19,4 височина, мм[=>]43,5 брой/разположение на дупките, [=>]05/08 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]112 центриращ диаметър, мм[=>]67 тегло, кг[=>]5,9 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]50200
10спирачен диск40823003702708DD 355 105-611вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]12,0 мин. дебелина, мм[=>]10 височина, мм[=>]40,3 брой/разположение на дупките, [=>]05/06 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]112 центриращ диаметър, мм[=>]68 тегло, кг[=>]4,9 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]с покритие техн. информационен номер, [=>]53959PRO
11спирачен диск40823003728308DD 355 108-171вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]276 дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 мин. дебелина, мм[=>]22,4 височина, мм[=>]45 брой/разположение на дупките, [=>]04/08 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]114,3 центриращ диаметър, мм[=>]69 тегло, кг[=>]6,02 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]50354
12спирачен диск40823003754048DD 355 110-741вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]25,0 мин. дебелина, мм[=>]22 височина, мм[=>]43,2 брой/разположение на дупките, [=>]06/07 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]100 центриращ диаметър, мм[=>]60 тегло, кг[=>]6,5 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]с покритие техн. информационен номер, [=>]54293PRO
13спирачен диск40823003779658DD 355 113-301вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]304 дебелина на спир. диск, мм[=>]30,0 мин. дебелина, мм[=>]28,4 височина, мм[=>]47,4 брой/разположение на дупките, [=>]05/06 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]112 центриращ диаметър, мм[=>]67 тегло, кг[=>]9,51 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]54521
14спирачен диск40823003805528DD 355 115-891вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]385 дебелина на спир. диск, мм[=>]36,0 мин. дебелина, мм[=>]33,5 височина, мм[=>]60 брой/разположение на дупките, [=>]05/06 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]112 центриращ диаметър, мм[=>]68 тегло, кг[=>]17,38 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]с покритие техн. информационен номер, [=>]54842PRO
15спирачен диск40823003651608DD 355 100-501вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]284 дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 мин. дебелина, мм[=>]20,4 височина, мм[=>]76,1 брой/разположение на дупките, [=>]05/06 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]120 центриращ диаметър, мм[=>]79 тегло, кг[=>]5,78 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]50420
16спирачен диск40823003677208DD 355 103-061вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]284 дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 мин. дебелина, мм[=>]19,4 височина, мм[=>]43,5 брой/разположение на дупките, [=>]05/08 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]112 центриращ диаметър, мм[=>]67 тегло, кг[=>]5,9 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]52127
17спирачен диск40823003702878DD 355 105-621вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]257 дебелина на спир. диск, мм[=>]20,0 мин. дебелина, мм[=>]18,2 височина, мм[=>]40,5 брой/разположение на дупките, [=>]05/06 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]98 центриращ диаметър, мм[=>]59 тегло, кг[=>]4,9 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]50936
18спирачен диск40823003728478DD 355 108-181вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]276 дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 мин. дебелина, мм[=>]22,4 височина, мм[=>]39 брой/разположение на дупките, [=>]05/05 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]108 центриращ диаметър, мм[=>]87 тегло, кг[=>]5,66 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]50355
19спирачен диск40823003754118DD 355 110-751вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]283 дебелина на спир. диск, мм[=>]26,0 мин. дебелина, мм[=>]24,7 височина, мм[=>]47,9 брой/разположение на дупките, [=>]05/07 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]108 центриращ диаметър, мм[=>]71,1 тегло, кг[=>]7 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]54294
20спирачен диск40823003779728DD 355 113-311вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]304 дебелина на спир. диск, мм[=>]30,0 мин. дебелина, мм[=>]28,4 височина, мм[=>]47,4 брой/разположение на дупките, [=>]05/06 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]112 центриращ диаметър, мм[=>]67 тегло, кг[=>]9,51 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]с покритие [=>]високовъглеродна техн. информационен номер, [=>]54521PRO
21спирачен диск40823003805698DD 355 115-901вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 мин. дебелина, мм[=>]20 височина, мм[=>]77 брой/разположение на дупките, [=>]05/05 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]114,3 центриращ диаметър, мм[=>]72 тегло, кг[=>]7 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]с покритие техн. информационен номер, [=>]54843PRO
22спирачен диск40823003651778DD 355 100-511вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]284 дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 мин. дебелина, мм[=>]8,4 височина, мм[=>]61,1 брой/разположение на дупките, [=>]05/06 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]120 центриращ диаметър, мм[=>]75 тегло, кг[=>]4,45 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]50409
23спирачен диск40823003677378DD 355 103-071вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]13,0 мин. дебелина, мм[=>]11 височина, мм[=>]56,2 брой/разположение на дупките, [=>]04/04 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]108 центриращ диаметър, мм[=>]68 тегло, кг[=>]5,1 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]53922
24спирачен диск40823003702948DD 355 105-631вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]254 дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 мин. дебелина, мм[=>]22,2 височина, мм[=>]43 брой/разположение на дупките, [=>]05/05 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]100 центриращ диаметър, мм[=>]78,5 тегло, кг[=>]5,6 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]51032
25спирачен диск40823003728548DD 355 108-191вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]276 дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 мин. дебелина, мм[=>]22,4 височина, мм[=>]45 брой/разположение на дупките, [=>]05/07 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]114,3 центриращ диаметър, мм[=>]69 тегло, кг[=>]5,92 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]50356
26спирачен диск40823003754288DD 355 110-761вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]283 дебелина на спир. диск, мм[=>]26,0 мин. дебелина, мм[=>]24,7 височина, мм[=>]47,9 брой/разположение на дупките, [=>]05/07 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]108 центриращ диаметър, мм[=>]71,1 тегло, кг[=>]7 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]с покритие техн. информационен номер, [=>]54294PRO
27спирачен диск40823003779898DD 355 113-321вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 мин. дебелина, мм[=>]20 височина, мм[=>]42,4 брой/разположение на дупките, [=>]05/07 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]112 центриращ диаметър, мм[=>]68,04 тегло, кг[=>]5,83 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]54522
28спирачен диск40823003805768DD 355 115-911вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]294 дебелина на спир. диск, мм[=>]26,1 мин. дебелина, мм[=>]24,5 височина, мм[=>]46 брой/разположение на дупките, [=>]05/05 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]114,3 центриращ диаметър, мм[=>]69 тегло, кг[=>]6,8 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата [=>]с покритие техн. информационен номер, [=>]54844PRO
29спирачен диск40823003651848DD 355 100-521вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]245 дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]59,2 брой/разположение на дупките, [=>]05/05 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]112 центриращ диаметър, мм[=>]68 тегло, кг[=>]3,5 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]53910
30спирачен диск40823003677448DD 355 103-081вид на спирачния диск, [=>]вътрешновентилиран O, мм[=>]276 дебелина на спир. диск, мм[=>]25,0 мин. дебелина, мм[=>]23 височина, мм[=>]56,2 брой/разположение на дупките, [=>]04/04 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]108 центриращ диаметър, мм[=>]68 тегло, кг[=>]7 [=>]без колесна главина [=>]без болтове за закрепване на колелата техн. информационен номер, [=>]53943