Търсене за HENGST FILTER

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1хидроксикарбамиден (урея) филтър4030776019834E100U D160[=>]вложка на филтър външен диаметър, мм[=>]65,5 мярка на резбата 1, [=>]S15x3 мярка на резбата 2, [=>]S15x3 височина, мм[=>]98,7
2хидроксикарбамиден (урея) филтър4030776020946E101U D178[=>]вложка на филтър външен диаметър, мм[=>]69 вътрешен диаметър, мм[=>]25 височина, мм[=>]75
3хидроксикарбамиден (урея) филтър4030776024500E102U D179[=>]вложка на филтър външен диаметър, мм[=>]43 вътрешен диаметър, мм[=>]26 височина, мм[=>]85,5
4хидравличен филтър, управление4030776020243E108Hвъншен диаметър, мм[=>]45 вътрешен диаметър, мм[=>]24,5 височина, мм[=>]114,5
5хидравличен филтър, управление4030776013474E70Hвъншен диаметър, мм[=>]58 вътрешен диаметър 1, мм[=>]18 вътрешен диаметър 2, мм[=>]18 височина, мм[=>]149
6хидравличен филтър, управление4030776014006E74Hвъншен диаметър, мм[=>]47,2 вътрешен диаметър, мм[=>]24,5 височина, мм[=>]100,5
7хидравличен филтър, управление4030776000092E26Hвъншен диаметър, мм[=>]80,5 вътрешен диаметър 1, мм[=>]35 вътрешен диаметър 2, мм[=>]35 височина, мм[=>]26
8хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия| филтър, работна хидравлика4030776014259H17W26външен диаметър, мм[=>]94,3 външен диаметър, мм[=>]94,3 диам. на гарн., мм[=>]71 диам. на гарн., мм[=>]71 мярка на резбата, [=>]1 3/8-12 UNF мярка на резбата, [=>]1 3/8-12 UNF височина, мм[=>]151 височина, мм[=>]151
9хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4030776017465E83H D143[=>]автоматична трансмисия с възможност за ръзно превключване външен диаметър, мм[=>]83 вътрешен диаметър, мм[=>]29 височина, мм[=>]199
10хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4030776017434E84H[=>]автоматична трансмисия с възможност за ръзно превключване външен диаметър, мм[=>]98 вътрешен диаметър 1, мм[=>]60 вътрешен диаметър 2, мм[=>]60 височина, мм[=>]227
11хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4030776001921H17WD03външен диаметър, мм[=>]93 диам. на гарн., мм[=>]71,5 мярка на резбата, [=>]M24x1,5 височина, мм[=>]159,5
12хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4030776001945H18WD03външен диаметър, мм[=>]93 диам. на гарн., мм[=>]71,5 мярка на резбата, [=>]M24x1,5 височина, мм[=>]229,5
13хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4030776016918H18WD05външен диаметър, мм[=>]93 диам. на гарн., мм[=>]72 мярка на резбата, [=>]M24x1,5 височина, мм[=>]229,6
14хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4030776022254E815H D193[=>]автоматична трансмисия с възможност за ръзно превключване външен диаметър, мм[=>]240 вътрешен диаметър 1, мм[=>]30,5 вътрешен диаметър 2, мм[=>]29 височина, мм[=>]130,5
15филтър, работна хидравлика4030776017915E90H D149външен диаметър, мм[=>]70 вътрешен диаметър, мм[=>]29 височина, мм[=>]134,5
16филтър, работна хидравлика4030776012378E51Hвъншен диаметър, мм[=>]127 вътрешен диаметър 1, мм[=>]85,5 вътрешен диаметър 2, мм[=>]85,5 височина, мм[=>]292
17филтър, работна хидравлика4030776014099H300W10външен диаметър, мм[=>]136 диам. на гарн., мм[=>]111 мярка на резбата, [=>]1 1/2-16 U височина, мм[=>]177
18филтър, въздух за вътрешно пространство4030776015874E1914LI[=>]поленов филтър дължина, мм[=>]211 ширина, мм[=>]244 височина, мм[=>]33
19филтър, въздух за вътрешно пространство4030776017663E2907LI[=>]поленов филтър дължина, мм[=>]257 ширина, мм[=>]192 височина, мм[=>]38
20филтър, въздух за вътрешно пространство4030776009255E992LC[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]233 ширина, мм[=>]180 височина, мм[=>]22
21филтър, въздух за вътрешно пространство4030776021400E1915LC[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]220 ширина, мм[=>]224,5 височина, мм[=>]33,5
22филтър, въздух за вътрешно пространство4030776017793E2908LI[=>]поленов филтър дължина, мм[=>]212 ширина, мм[=>]108 височина, мм[=>]17
23филтър, въздух за вътрешно пространство4030776009507E993LI[=>]поленов филтър дължина, мм[=>]261 ширина, мм[=>]149 височина, мм[=>]12
24филтър, въздух за вътрешно пространство4030776011968E1915LI[=>]поленов филтър дължина, мм[=>]224 ширина, мм[=>]220 височина, мм[=>]34
25филтър, въздух за вътрешно пространство4030776017809E2909LI[=>]поленов филтър дължина, мм[=>]196 ширина, мм[=>]198 височина, мм[=>]20
26филтър, въздух за вътрешно пространство4030776009378E994LCдължина, мм[=>]465 ширина, мм[=>]120 височина, мм[=>]30
27филтър, въздух за вътрешно пространство4030776011975E1916LC[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]245 ширина, мм[=>]276 височина, мм[=>]25
28филтър, въздух за вътрешно пространство4030776022476E994LC01[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]471 ширина, мм[=>]120 височина, мм[=>]35
29филтър, въздух за вътрешно пространство4030776022308E1916LC01[=>]филтър с активен въглен дължина, мм[=>]275,5 ширина, мм[=>]240 височина, мм[=>]40
30филтър, въздух за вътрешно пространство4030776017786E2910LI[=>]поленов филтър дължина, мм[=>]256 ширина, мм[=>]197 височина, мм[=>]30