Търсене за HEPU

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1термостат, охладителна течност44-1001температура на отваряне, °C[=>]92 [=>]с уплътнение
2термостат, охладителна течност44-1002температура на отваряне, °C[=>]97 [=>]с уплътнение
3ремъчен обтегач, пистов ремък10-0050външен диаметър, мм[=>]76 ширина, мм[=>]21,4 [=>]с амортизатор, обтяжна ролка [=>]с държач
4ремъчен обтегач, пистов ремък10-0429външен диаметър, мм[=>]90 ширина, мм[=>]24,5
5ремъчен обтегач, пистов ремък15-3428външен диаметър, мм[=>]65 ширина, мм[=>]26
6ремъчен обтегач, зъбен ремък14-0699
7ремъчен обтегач, зъбен ремък14-0434[=>]с допълнителен материал
8ремъчен обтегач, зъбен ремък14-0151външен диаметър, мм[=>]70,6 ширина, мм[=>]38
9пробка, монтажен отвор за кобиличния вал25-0002
10подложна шайба25-0001
11паразитна/ водеща ролка, пистов ремък15-0430външен диаметър, мм[=>]109 ширина, мм[=>]22,6
12паразитна/ водеща ролка, пистов ремък14-0474външен диаметър, мм[=>]70 ширина, мм[=>]26
13паразитна/ водеща ролка, пистов ремък15-0491ширина, мм[=>]24,5 външен диаметър, мм[=>]80
14паразитна/ водеща ролка, пистов ремък15-1054външен диаметър, мм[=>]75 ширина, мм[=>]26
15паразитна/ водеща ролка, пистов ремък15-3088O, мм[=>]25,5 външен диаметър, мм[=>]65
16паразитна/ водеща ролка, пистов ремък15-3251ширина, мм[=>]26 външен диаметър, мм[=>]69 брой на ребрата, [=>]6
17паразитна/ водеща ролка, канален ремък13-0619
18паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък15-0391външен диаметър, мм[=>]55 ширина, мм[=>]34
19паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък15-0392външен диаметър, мм[=>]28,5 ширина, мм[=>]34
20паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък15-0411външен диаметър, мм[=>]70,6 ширина, мм[=>]32
21паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък15-0435външен диаметър, мм[=>]64,5 ширина, мм[=>]37
22паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък15-0493външен диаметър, мм[=>]32 ширина, мм[=>]23
23паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък15-0496външен диаметър, мм[=>]50 ширина, мм[=>]21
24паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък14-0208външен диаметър, мм[=>]60 ширина, мм[=>]32
25паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък14-0305
26паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък14-0308външен диаметър, мм[=>]60 ширина, мм[=>]33
27паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък14-0312външен диаметър, мм[=>]50 ширина, мм[=>]30,8
28паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък14-0321външен диаметър, мм[=>]70,5 ширина, мм[=>]32
29паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък14-0720ширина, мм[=>]32 външен диаметър, мм[=>]60
30паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък14-0436ширина, мм[=>]27 външен диаметър, мм[=>]54