Търсене за HUCO

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1щекер доза (контактна розетка)154331, -щифтен[=>]3 [=>]пластмаса [=>]черен напрежение от, волт[=>]6 до напрежение, волт[=>]24 контактна техника, [=>]Schraubanschlu? сила на тока от, А[=>]20
2щекер доза (контактна розетка)154722, -щифтен[=>]7 [=>]пластмаса [=>]черен папсортен ток, А[=>]20 напрежение, волт[=>]12 контактна техника, [=>]Flachsteckanschlu? DIN/ISO, [=>]72577 1724
3щекер доза (контактна розетка)154725, -щифтен[=>]7 [=>]пластмаса [=>]черен папсортен ток, А[=>]20 напрежение, волт[=>]12 контактна техника, [=>]5x2+2x3 Flachsteckan DIN/ISO, [=>]72577 1724
4щекер доза (контактна розетка)154731, -щифтен[=>]7 напрежение, волт[=>]12 папсортен ток, А[=>]20 [=>]алуминий контактна техника, [=>]Schraubanschlu? DIN/ISO, [=>]72577 1724
5щекер доза (контактна розетка)154733[=>]черен [=>]пластмаса папсортен ток, А[=>]20 напрежение, волт[=>]12 контактна техника, [=>]Schraubanschlu? DIN/ISO, [=>]72577 1724
6щекер доза (контактна розетка)155701, -щифтен[=>]13 напрежение, волт[=>]12 контактна техника, [=>]Schraubanschlu? тип защита, [=>]54 [=>]с уплътнение [=>]с изключване на задната светлина за мъгла
7щекер доза (контактна розетка)155702, -щифтен[=>]13 напрежение, волт[=>]12 контактна техника, [=>]Schraubanschlu? тип защита, [=>]54 [=>]с уплътнение
8щекер доза (контактна розетка)155711, -щифтен[=>]7 напрежение, волт[=>]24 папсортен ток, А[=>]20 [=>]пластмаса [=>]черен контактна техника, [=>]Flachsteckanschlu? DIN/ISO, [=>]72579 1185
9щекер доза (контактна розетка)155713, -щифтен[=>]7 напрежение, волт[=>]24 папсортен ток, А[=>]20 [=>]алуминий контактна техника, [=>]Flachstecker DIN/ISO, [=>]72579 1185
10щекер доза (контактна розетка)155714, -щифтен[=>]7 напрежение, волт[=>]24 папсортен ток, А[=>]20 контактна техника, [=>]Flachsteckeranschlu? [=>]алуминий DIN/ISO, [=>]72579 1185
11щекер доза (контактна розетка)152211, -щифтен[=>]2 , кв.мм[=>]70 напрежение, волт[=>]24 тип защита, [=>]65 DIN/ISO, [=>]72594 B
12щекер доза (контактна розетка)153211, -щифтен[=>]2 напрежение, волт[=>]24 от, кв.мм[=>]35 до, кв.мм[=>]50 контактна техника, [=>]Crimp/Lotanschlu? DIN/ISO, [=>]72593
13щекер153271
14щекер153272
15щекер154371, -щифтен[=>]3 папсортен ток, А[=>]20 напрежение от, волт[=>]6 до напрежение, волт[=>]24 [=>]пластмаса [=>]черен контактна техника, [=>]Schraubanschlu?
16щекер154771, -щифтен[=>]7 напрежение, волт[=>]12 папсортен ток, А[=>]20 [=>]алуминий DIN/ISO, [=>]72577 1724 контактна техника, [=>]Schraubanschlu?
17щекер154772[=>]черен [=>]пластмаса напрежение, волт[=>]12 папсортен ток, А[=>]20 контактна техника, [=>]Schraubanschlu? DIN/ISO, [=>]72577 1724
18щекер154773, -щифтен[=>]7 напрежение, волт[=>]12 [=>]черен [=>]пластмаса папсортен ток, А[=>]20 контактна техника, [=>]Schraubanschlu? DIN/ISO, [=>]72577 1724
19щекер155705вид щекер, [=>]винтов контакт напрежение, волт[=>]12 , -щифтен[=>]13
20щекер155772, -щифтен[=>]7 напрежение, волт[=>]24 папсортен ток, А[=>]20 [=>]черен [=>]пластмаса контактна техника, [=>]Schraubanschlu? DIN/ISO, [=>]72579 1185
21щекер155773[=>]алуминий , -щифтен[=>]7 напрежение, волт[=>]24 папсортен ток, А[=>]20 контактна техника, [=>]Schraubanschlu? DIN/ISO, [=>]72579 1185
22щекер155776, -щифтен[=>]7 напрежение, волт[=>]24 папсортен ток, А[=>]20 [=>]алуминий контактна техника, [=>]Flachsteckeranschlu? DIN/ISO, [=>]72579 1185
23щекер152271, -щифтен[=>]2 напрежение, волт[=>]24 , кв.мм[=>]70 тип защита, [=>]65 DIN/ISO, [=>]72594 C
24уред за132207
25уред за139658необходими бройки, [=>]1
26уред за139697за производител, [=>]OE VALEO необходими бройки, [=>]1
27уред за139698за производител, [=>]OE VALEO необходими бройки, [=>]1
28уред за139699за производител, [=>]OE VALEO необходими бройки, [=>]1
29уред за139700за производител, [=>]OE VALEO необходими бройки, [=>]1
30трансформатор138206