Търсене за KM International

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1ремъчна шайба, колянов валFI16300височина, мм[=>]44 спецификация, [=>]x44,5/24,5x14 6 Gole O, мм[=>]146 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]14
2ремъчна шайба, колянов валFI16310височина, мм[=>]45 спецификация, [=>]30x153x32/45-6 Gole O, мм[=>]153 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30
3ремъчна шайба, колянов валFI16320спецификация, [=>]oro 42 gole 6 fori 4 O, мм[=>]144 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]42
4ремъчна шайба, колянов валFI16330височина, мм[=>]45 спецификация, [=>]0x153x31/44,5-6 Gole O, мм[=>]153 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30
5ремъчна шайба, колянов валFI21180височина, мм[=>]49 спецификация, [=>]25 Gole 6/5 H.Tot.61 O, мм[=>]137 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25
6ремъчна шайба, колянов валFI16350спецификация, [=>]oro 42 gole 6 fori 6 O, мм[=>]127 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]42
7ремъчна шайба, колянов валFI21190височина, мм[=>]53 брой на ребрата, [=>]6 спецификация, [=>]ole 4 Fori H.Tot. 77 O, мм[=>]195 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]40
8ремъчна шайба, колянов валFI16360височина, мм[=>]37 спецификация, [=>]153/158x27/37-6 Gole O, мм[=>]158 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30
9ремъчна шайба, колянов валFI16370височина, мм[=>]65 спецификация, [=>]5/155x51/65-5+5 Gole O, мм[=>]155 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]33
10ремъчна шайба, колянов валFI21200височина, мм[=>]52 брой на ребрата, [=>]6 спецификация, [=>]6x40 6 Gole H.Tot.77 O, мм[=>]185 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]40
11ремъчна шайба, колянов валFI16380спецификация, [=>]oro 42 gole 5 fori 6 O, мм[=>]127 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]42
12ремъчна шайба, колянов валFI21210височина, мм[=>]49 брой на ребрата, [=>]6 спецификация, [=>]x31 6 Gole H.Tot. 83 O, мм[=>]157 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]32
13ремъчна шайба, колянов валFI16390височина, мм[=>]25 спецификация, [=>]5,5x44 6 Gole 3 Fori O, мм[=>]148 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]44
14ремъчна шайба, колянов валFI21220височина, мм[=>]77 брой на ребрата, [=>]6 спецификация, [=>]x40 6 Gole 4 Fori 10 O, мм[=>]194 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]60
15ремъчна шайба, колянов валFI16440спецификация, [=>]o 28,6 gole 5 fori 0 O, мм[=>]123 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]29
16ремъчна шайба, колянов валFI16450спецификация, [=>]o 28,6 gole 6 fori 0 O, мм[=>]123 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]29
17ремъчна шайба, колянов валFI16500височина, мм[=>]35 брой на ребрата, [=>]6 спецификация, [=>]133x35/24x26 6 gole O, мм[=>]133 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]26
18ремъчна шайба, колянов валFI16520височина, мм[=>]30 спецификация, [=>]171X30X30 O, мм[=>]174 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30
19ремъчна шайба, колянов валFI16550височина, мм[=>]46 спецификация, [=>]5/165x44/46-6+4 Gole O, мм[=>]165 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]21
20ремъчна шайба, колянов валFI19300височина, мм[=>]24 спецификация, [=>]140x24 5 Gole 3 Fori O, мм[=>]140
21ремъчна шайба, колянов валFI19310височина, мм[=>]30 спецификация, [=>]5.50 7 Gole Foro O30 O, мм[=>]147 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]30
22ремъчна шайба, колянов валFI19320височина, мм[=>]36 спецификация, [=>]/151x25.50/36-6 Gole O, мм[=>]155 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]26
23ремъчна шайба, колянов валFI14500височина, мм[=>]31 спецификация, [=>]151/146x31/22x21 O, мм[=>]151 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]21
24ремъчна шайба, колянов валFI14510височина, мм[=>]44 спецификация, [=>]141x44x20 O, мм[=>]141 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]20
25ремъчна шайба, колянов валFI14520височина, мм[=>]39 спецификация, [=>]143x39/27X32 O, мм[=>]143 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]32
26ремъчна шайба, колянов валFI14530височина, мм[=>]47 спецификация, [=>]165/143x47x31 O, мм[=>]165 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]31
27ремъчна шайба, колянов валFI19450височина, мм[=>]27 спецификация, [=>]138x27x36 6 Gole O, мм[=>]138 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]36
28ремъчна шайба, колянов валFI14540височина, мм[=>]45 спецификация, [=>]167/161x45/40X20 O, мм[=>]167 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]20
29ремъчна шайба, колянов валFI19460височина, мм[=>]61 спецификация, [=>]O138 11 Gole O, мм[=>]138 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]25
30ремъчна шайба, колянов валFI14550височина, мм[=>]27 спецификация, [=>]165x27x35 O, мм[=>]165 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]35