Търсене за KNECHT

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1хидроксикарбамиден (урея) филтър4009026833889UX 1D
2хидроксикарбамиден (урея) филтър4009026730614UX 2Dвисочина, мм[=>]98,7 външен диаметър 1, мм[=>]65,5
3хидравличен филтър, управление4009026886601HX 108
4хидравличен филтър, управление4009026004418HC 6височина, мм[=>]141 диам. на гарн., мм[=>]72 височина 1, мм[=>]139,5 свързваща резба, [=>]1`-12UNF-2B диаметър на корпуса, мм[=>]93,2 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62 Препоръчан специализиран инструмент, [=>]OCS2
5хидравличен филтър, управление4009026022900HX 15O, мм[=>]59 височина, мм[=>]101 диам. на гарн., мм[=>]17,8 височина 1, мм[=>]101 вътрешен диаметър, мм[=>]17,8 външен диаметър, мм[=>]59 вътрешен диаметър 1, мм[=>]17,8
6хидравличен филтър, управление4009026086735HX 44O, мм[=>]80,6 височина, мм[=>]26 височина 1, мм[=>]23 вътрешен диаметър, мм[=>]35 външен диаметър, мм[=>]80,6 външен диаметър 1, мм[=>]78 вътрешен диаметър 1, мм[=>]35
7хидравличен филтър, управление4009026511565HX 78O, мм[=>]130 височина, мм[=>]280 височина 1, мм[=>]280 вътрешен диаметър, мм[=>]85 външен диаметър, мм[=>]130 вътрешен диаметър 1, мм[=>]85
8хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия| хидравличен филтър, управление| филтър, работна хидравлика4009026510513HX 79O, мм[=>]130 O, мм[=>]130 O, мм[=>]130 височина, мм[=>]228 височина, мм[=>]228 височина, мм[=>]228 височина 1, мм[=>]228 височина 1, мм[=>]228 височина 1, мм[=>]228 вътрешен диаметър, мм[=>]85 вътрешен диаметър, мм[=>]85 вътрешен диаметър, мм[=>]85 външен диаметър, мм[=>]130 външен диаметър, мм[=>]130 външен диаметър, мм[=>]130 вътрешен диаметър 1, мм[=>]85 вътрешен диаметър 1, мм[=>]85 вътрешен диаметър 1, мм[=>]85
9хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия| хидравличен филтър, управление4009026508466HC 98диам. на гарн., мм[=>]72 диам. на гарн., мм[=>]72 височина 1, мм[=>]139,5 височина 1, мм[=>]139,5 свързваща резба, [=>]G 3/4` свързваща резба, [=>]G 3/4` диаметър на корпуса, мм[=>]95 диаметър на корпуса, мм[=>]95 [=>]навиващ филтър [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62 вътрешен диаметър 2, мм[=>]62 Препоръчан специализиран инструмент, [=>]OCS2 Препоръчан специализиран инструмент, [=>]OCS2
10хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия| хидравличен филтър, управление4009026001301HX 5O, мм[=>]79 O, мм[=>]79 височина, мм[=>]120 височина, мм[=>]120 диам. на гарн., мм[=>]13,5 диам. на гарн., мм[=>]13,5 височина 1, мм[=>]104 височина 1, мм[=>]104 диам4, мм[=>]13,5 диам4, мм[=>]13,5 вътрешен диаметър, мм[=>]33 вътрешен диаметър, мм[=>]33 външен диаметър, мм[=>]79 външен диаметър, мм[=>]79 [=>]вложка на филтър [=>]вложка на филтър вътрешен диаметър 1, мм[=>]13,5 вътрешен диаметър 1, мм[=>]13,5
11хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия| филтър, работна хидравлика4009026510742HC 112височина, мм[=>]240,8 височина, мм[=>]240,8 височина 1, мм[=>]240,8 височина 1, мм[=>]240,8 свързваща резба, [=>]1 3/8`-12 UNS свързваща резба, [=>]1 3/8`-12 UNS диаметър на корпуса, мм[=>]95,2 диаметър на корпуса, мм[=>]95,2
12хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия| филтър, работна хидравлика4009026504208HC 61/1височина, мм[=>]102 височина, мм[=>]102 диам. на гарн., мм[=>]111 диам. на гарн., мм[=>]111 височина 1, мм[=>]100 височина 1, мм[=>]100 свързваща резба, [=>]M42x2 свързваща резба, [=>]M42x2 диаметър на корпуса, мм[=>]135,5 диаметър на корпуса, мм[=>]135,5 [=>]навиващ филтър [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]100 вътрешен диаметър 2, мм[=>]100
13хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия| филтър, работна хидравлика4009026108697HC 78височина, мм[=>]173,5 височина, мм[=>]173,5 диам. на гарн., мм[=>]71 диам. на гарн., мм[=>]71 височина 1, мм[=>]172 височина 1, мм[=>]172 свързваща резба, [=>]1`-12UNF-1B свързваща резба, [=>]1`-12UNF-1B диаметър на корпуса, мм[=>]93 диаметър на корпуса, мм[=>]93 [=>]навиващ филтър [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62 вътрешен диаметър 2, мм[=>]62
14хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия| филтър, работна хидравлика4009026032336OC 70височина, мм[=>]174 височина, мм[=>]174 диам. на гарн., мм[=>]72 диам. на гарн., мм[=>]72 свързваща резба, [=>]M33x1,5 свързваща резба, [=>]M33x1,5 диаметър на корпуса, мм[=>]93 диаметър на корпуса, мм[=>]93 вътрешен диаметър 2, мм[=>]62 вътрешен диаметър 2, мм[=>]62 Препоръчан специализиран инструмент, [=>]OCS2 Препоръчан специализиран инструмент, [=>]OCS2
15хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026021064GC 1диам. на гарн., мм[=>]72 височина 1, мм[=>]92 свързваща резба, [=>]M16x1,5 диаметър на корпуса, мм[=>]76 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62
16хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026511879HC 113височина, мм[=>]113 диам. на гарн., мм[=>]70 височина 1, мм[=>]113 свързваща резба, [=>]M23x1,5 диаметър на корпуса, мм[=>]94 вътрешен диаметър 2, мм[=>]63
17хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026510506HC 114височина, мм[=>]294.585 диам. на гарн., мм[=>]85,09 височина 1, мм[=>]292,73 свързваща резба, [=>]1 3/4`-12 UN-2B диаметър на корпуса, мм[=>]119,89 вътрешен диаметър 2, мм[=>]75,95
18хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026009567HC 12височина, мм[=>]214 диам. на гарн., мм[=>]72 височина 1, мм[=>]212,5 свързваща резба, [=>]1`-12UNF-2B диаметър на корпуса, мм[=>]93,2 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62
19хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026835845HC 121височина, мм[=>]153,5 диам. на гарн., мм[=>]66,8 височина 1, мм[=>]152 свързваща резба, [=>]1 3/8`-12 UNF-2B диаметър на корпуса, мм[=>]95,5
20хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026030561HC 2височина, мм[=>]209 диам. на гарн., мм[=>]72 височина 1, мм[=>]207,5 свързваща резба, [=>]1`-12UNF-2B диаметър на корпуса, мм[=>]93,2 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62 Препоръчан специализиран инструмент, [=>]OCS2
21хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026039793HC 23височина, мм[=>]180 диам. на гарн., мм[=>]72 височина 1, мм[=>]178,5 свързваща резба, [=>]1`-12UNF-2B диаметър на корпуса, мм[=>]93 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62
22хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026012284HC 45височина, мм[=>]119,5 диам. на гарн., мм[=>]72 височина 1, мм[=>]118 свързваща резба, [=>]3/4`-16UNF-2B диаметър на корпуса, мм[=>]76 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62 Препоръчан специализиран инструмент, [=>]OCS1
23хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026036181HC 5височина, мм[=>]180 диам. на гарн., мм[=>]72 височина 1, мм[=>]178,5 свързваща резба, [=>]1`-12UNF-2B диаметър на корпуса, мм[=>]93 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62
24хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026018392HC 62височина, мм[=>]174,5 диам. на гарн., мм[=>]71,6 височина 1, мм[=>]173,3 свързваща резба, [=>]1`-12UNF-1B диаметър на корпуса, мм[=>]93,3 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62,5
25хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026504192HC 64височина, мм[=>]172 диам. на гарн., мм[=>]111 височина 1, мм[=>]170 свързваща резба, [=>]M45x2 диаметър на корпуса, мм[=>]135,5 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]100
26хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026108680HC 77височина, мм[=>]173,5 диам. на гарн., мм[=>]71 височина 1, мм[=>]172 свързваща резба, [=>]1`-12UNF-1B диаметър на корпуса, мм[=>]93 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62
27хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026003268HC 9височина, мм[=>]138,2 диам. на гарн., мм[=>]71,6 височина 1, мм[=>]137,3 свързваща резба, [=>]3/4`-16UNF-1B диаметър на корпуса, мм[=>]76,3 [=>]навиващ филтър вътрешен диаметър 2, мм[=>]62,5
28хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026007686HX 25O, мм[=>]111 височина, мм[=>]333 височина 1, мм[=>]330 вътрешен диаметър, мм[=>]60 външен диаметър, мм[=>]111 вътрешен диаметър 1, мм[=>]60
29хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026002117HX 29O, мм[=>]80 височина, мм[=>]247 диам. на гарн., мм[=>]43,5 височина 1, мм[=>]218,4 вътрешен диаметър, мм[=>]39 външен диаметър, мм[=>]80 вътрешен диаметър 1, мм[=>]39
30хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия4009026019535HX 40O, мм[=>]70 височина, мм[=>]105 височина 1, мм[=>]100 вътрешен диаметър, мм[=>]34 външен диаметър, мм[=>]70 вътрешен диаметър 1, мм[=>]34