Търсене за LOBRO

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1шарнирно съединение, задвижващ вал4019064110781301082
2шарнирно съединение, задвижващ вал4019064110798301083външни зъби стр. на колелото, [=>]10 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]67
3шарнирно съединение, задвижващ вал4019064110804301084външни зъби стр. на колелото, [=>]10 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]32 диам. на гарн., мм[=>]67
4шарнирно съединение, задвижващ вал4019064110941301095масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) дължина, мм[=>]237,7 външни зъби стр. на колелото, [=>]30 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 D1, мм[=>]27,95 [=>]без шийка във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]55 шарнир-O, мм[=>]90,4 мярка на резбата, [=>]M8x1.25
5шарнирно съединение, задвижващ вал4019064111061301106[=>]кумен тампон за кардан дължина, мм[=>]32 [=>]без шийка във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]33 шарнир-O, мм[=>]94 отвор-O, мм[=>]8,2 брой на дупките, [=>]6 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]78
6шарнирно съединение, задвижващ вал4019064111160301116масто на монтаж, [=>]от страната на колелото масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията
7шарнирно съединение, задвижващ вал4019064111375301134масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията [=>]кумен тампон за кардан дължина, мм[=>]32 [=>]без шийка във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]33 шарнир-O, мм[=>]100 отвор-O, мм[=>]8,2 брой на дупките, [=>]6 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]86
8шарнирно съединение, задвижващ вал4019064111382301135масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията [=>]кумен тампон за кардан дължина, мм[=>]32 [=>]без шийка във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]33 шарнир-O, мм[=>]100 отвор-O, мм[=>]8,2 брой на дупките, [=>]6 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]86
9шарнирно съединение, задвижващ вал4019064111412301137масто на монтаж, [=>]от страната на колелото масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията [=>]кумен тампон за кардан дължина, мм[=>]32 [=>]без шийка във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]33 шарнир-O, мм[=>]100 отвор-O, мм[=>]8,2 брой на дупките, [=>]6 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]86
10шарнирно съединение, задвижващ вал4019064111450301141масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията [=>]кумен тампон за кардан дължина, мм[=>]34 [=>]без шийка във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]33 шарнир-O, мм[=>]100 отвор-O, мм[=>]8,2 брой на дупките, [=>]6 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]86
11шарнирно съединение, задвижващ вал4019064111467301142[=>]кумен тампон за кардан дължина, мм[=>]32 [=>]без шийка във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]25 шарнир-O, мм[=>]100 отвор-O, мм[=>]8,2 брой на дупките, [=>]6 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]86
12шарнирно съединение, задвижващ вал4019064111481301144масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията дължина, мм[=>]142 външни зъби стр. на дифер., [=>]34 [=>]с канал във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]25
13шарнирно съединение, задвижващ вал4019064111764301169[=>]кумен тампон за кардан дължина, мм[=>]32 [=>]без шийка във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]28 шарнир-O, мм[=>]108 отвор-O, мм[=>]10,2 брой на дупките, [=>]6 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]94
14шарнирно съединение, задвижващ вал4019064111825301174[=>]кумен тампон за кардан дължина, мм[=>]40 [=>]без шийка във вътрешната част разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]28 шарнир-O, мм[=>]108 отвор-O, мм[=>]10,2 брой на дупките, [=>]6 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]94
15шарнирно съединение, задвижващ вал4019064134459303408масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 D1, мм[=>]27,51 [=>]без шийка във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]53 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]45 ABS-пръстен-O, мм[=>]81 шарнир-O, мм[=>]98 мярка на резбата, [=>]M14x1.5
16шарнирно съединение, задвижващ вал4019064140283303991външни зъби стр. на колелото, [=>]30 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]33,5
17шарнирно съединение, задвижващ вал4019064140290303992масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) дължина, мм[=>]248 външни зъби стр. на колелото, [=>]30 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]24 [=>]без шийка във вътрешната част диам. на гарн., мм[=>]33,5 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 ABS-пръстен-O, мм[=>]84 шарнир-O, мм[=>]99 мярка на резбата, [=>]M8
18шарнирно съединение, задвижващ вал4019064134787303441масто на монтаж, [=>]от страната на колелото
19шарнирно съединение, задвижващ вал4019064134794303442масто на монтаж, [=>]от страната на колелото
20шарнирно съединение, задвижващ вал4019064134800303443масто на монтаж, [=>]от страната на колелото
21шарнирно съединение, задвижващ вал4019064134817303444масто на монтаж, [=>]от страната на колелото
22шарнирно съединение, задвижващ вал4019064137757303738[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) дължина, мм[=>]187,3 външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 D1, мм[=>]23,25 диам. на гарн., мм[=>]28 шарнир-O, мм[=>]79 мярка на резбата, [=>]M8x1,25
23шарнирно съединение, задвижващ вал4019064149750304891масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията [=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]503 външни зъби стр. на дифер., [=>]27
24шарнирно съединение, задвижващ вал4019064105848300603[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]824,5 външни зъби стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]50
25шарнирно съединение, задвижващ вал4019064105909300609[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]614 външни зъби стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]52
26шарнирно съединение, задвижващ вал4019064106036300616[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]1033 външни зъби стр. на колелото, [=>]24
27шарнирно съединение, задвижващ вал4019064106043300617[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]646 външни зъби стр. на колелото, [=>]24
28шарнирно съединение, задвижващ вал4019064106050300618масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]1035 външни зъби стр. на колелото, [=>]24
29шарнирно съединение, задвижващ вал4019064106067300619[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]648 външни зъби стр. на колелото, [=>]24
30шарнирно съединение, задвижващ вал4019064106081300621[=>]с профилиран вал дължина, мм[=>]600 външни зъби стр. на колелото, [=>]24