Търсене за MAGNAFLOW

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1монтажен комплект, катализаторK641дължина, мм[=>]660 дължина, мм[=>]815 тегло, кг[=>]4 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
2монтажен комплект, катализаторK642дължина, мм[=>]720 тегло, кг[=>]4,3 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
3монтажен комплект, катализаторK643дължина, мм[=>]205 тегло, кг[=>]2,6 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
4монтажен комплект, катализаторK644дължина, мм[=>]350 тегло, кг[=>]2,6 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
5монтажен комплект, катализаторK645дължина, мм[=>]1250 дължина, мм[=>]1300 тегло, кг[=>]7,6 тегло, кг[=>]8,7 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) норма за изгорелите газове, [=>]Евро1/Евро2 [=>]за автомобили с регулиране на нивото
6монтажен комплект, катализаторK647дължина, мм[=>]580 тегло, кг[=>]3,8 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
7монтажен комплект, катализаторK648дължина, мм[=>]835 тегло, кг[=>]6,5 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
8монтажен комплект, катализаторK649дължина, мм[=>]1095 дължина, мм[=>]1100 дължина, мм[=>]1140 тегло, кг[=>]4 тегло, кг[=>]5,5 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
9монтажен комплект, катализаторK650дължина, мм[=>]205 дължина, мм[=>]230 тегло, кг[=>]1,9 тегло, кг[=>]2,8 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
10монтажен комплект, катализаторK651дължина, мм[=>]950 тегло, кг[=>]5,5 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
11монтажен комплект, катализаторK652дължина, мм[=>]1350 тегло, кг[=>]10,7 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
12монтажен комплект, катализаторK653дължина, мм[=>]270 тегло, кг[=>]3 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
13монтажен комплект, катализаторK654дължина, мм[=>]430 тегло, кг[=>]4 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
14монтажен комплект, катализаторK655дължина, мм[=>]630 тегло, кг[=>]5,8 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
15монтажен комплект, катализаторK051дължина, мм[=>]1820 тегло, кг[=>]8,8 норма за изгорелите газове, [=>]Евро1/Евро2 [=>]за автомобили с регулиране на нивото
16монтажен комплект, катализаторK656дължина, мм[=>]260 тегло, кг[=>]6,5 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
17монтажен комплект, катализаторK052дължина, мм[=>]2820 тегло, кг[=>]9,85 норма за изгорелите газове, [=>]Евро1/Евро2 [=>]за автомобили с регулиране на нивото
18монтажен комплект, катализаторK657дължина, мм[=>]1150 тегло, кг[=>]6 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
19монтажен комплект, катализаторK053дължина, мм[=>]1000 дължина, мм[=>]805 дължина, мм[=>]950 дължина, мм[=>]955 дължина, мм[=>]990 тегло, кг[=>]4,6 тегло, кг[=>]4,8 тегло, кг[=>]5,2 тегло, кг[=>]5,5 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) норма за изгорелите газове, [=>]Евро1/Евро2 [=>]за автомобили с регулиране на нивото
20монтажен комплект, катализаторK659дължина, мм[=>]820 тегло, кг[=>]6,8 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
21монтажен комплект, катализаторK054дължина, мм[=>]1700 дължина, мм[=>]1800 дължина, мм[=>]1950 тегло, кг[=>]8,7 тегло, кг[=>]9 тегло, кг[=>]9,215 норма за изгорелите газове, [=>]Евро1/Евро2 [=>]за автомобили с регулиране на нивото
22монтажен комплект, катализаторK660дължина, мм[=>]820 тегло, кг[=>]6,8 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
23монтажен комплект, катализаторK055дължина, мм[=>]600 тегло, кг[=>]4 норма за изгорелите газове, [=>]Евро1/Евро2 [=>]за автомобили с регулиране на нивото
24монтажен комплект, катализаторK661дължина, мм[=>]980 тегло, кг[=>]4 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
25монтажен комплект, катализаторK056дължина, мм[=>]310 дължина, мм[=>]315 дължина, мм[=>]350 дължина, мм[=>]380 дължина, мм[=>]412 тегло, кг[=>]2,5 тегло, кг[=>]2,7 тегло, кг[=>]3,1 тегло, кг[=>]3,2 тегло, кг[=>]3,4 тегло, кг[=>]3,5 норма за изгорелите газове, [=>]Евро1/Евро2 [=>]за автомобили с регулиране на нивото
26монтажен комплект, катализаторK662дължина, мм[=>]2200 тегло, кг[=>]4 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото
27монтажен комплект, катализаторK057дължина, мм[=>]1320 тегло, кг[=>]6,5 норма за изгорелите газове, [=>]Евро1/Евро2 [=>]за автомобили с регулиране на нивото
28монтажен комплект, катализаторK663дължина, мм[=>]1360 тегло, кг[=>]4 норма за изгорелите газове, [=>]Евро1/Евро2 [=>]за автомобили с регулиране на нивото
29монтажен комплект, катализаторK058дължина, мм[=>]600 тегло, кг[=>]3 норма за изгорелите газове, [=>]Евро1/Евро2 [=>]за автомобили с регулиране на нивото
30монтажен комплект, катализаторK664дължина, мм[=>]815 тегло, кг[=>]4 норма за изгорелите газове, [=>]Евро 3 (D3) [=>]за автомобили с регулиране на нивото