Търсене за MAHLE ORIGINAL

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1цилиндрова риза014 WV 19дължина, мм[=>]174 ширина, мм[=>]5,5 диаметър на цил., мм[=>]93,66 външен диаметър, мм[=>]97,5 фланец-O, мм[=>]98,5
2цилиндрова риза213 WT 02дължина, мм[=>]262 ширина, мм[=>]10,06 диаметър на цил., мм[=>]118 външен диаметър, мм[=>]123,5 фланец-O, мм[=>]133,6
3цилиндрова риза014 WV 20дължина, мм[=>]174 ширина, мм[=>]5,5 диаметър на цил., мм[=>]93,66 външен диаметър, мм[=>]98,6 фланец-O, мм[=>]99,7
4цилиндрова риза213 WT 03дължина, мм[=>]288,5 ширина, мм[=>]10 диаметър на цил., мм[=>]130 външен диаметър, мм[=>]136,02 фланец-O, мм[=>]143,6
5цилиндрова риза014 WV 21дължина, мм[=>]174 ширина, мм[=>]5,5 диаметър на цил., мм[=>]93,66 външен диаметър, мм[=>]98 фланец-O, мм[=>]99
6цилиндрова риза213 WT 05дължина, мм[=>]288,5 ширина, мм[=>]10,05 диаметър на цил., мм[=>]130,02 външен диаметър, мм[=>]136,27 фланец-O, мм[=>]143,6
7цилиндрова риза331 WN 01дължина, мм[=>]258,5 ширина, мм[=>]12 диаметър на цил., мм[=>]104,77 външен диаметър, мм[=>]117 фланец-O, мм[=>]124,9
8цилиндрова риза014 WV 26дължина, мм[=>]146 ширина, мм[=>]5 диаметър на цил., мм[=>]82,5 външен диаметър, мм[=>]85,5 фланец-O, мм[=>]87
9цилиндрова риза213 WT 07дължина, мм[=>]239 ширина, мм[=>]8,1 диаметър на цил., мм[=>]104,19 външен диаметър, мм[=>]109,27 фланец-O, мм[=>]117,05
10цилиндрова риза331 WN 02дължина, мм[=>]245 ширина, мм[=>]14 диаметър на цил., мм[=>]105,57 външен диаметър, мм[=>]118 фланец-O, мм[=>]127,5
11цилиндрова риза495 WN 01дължина, мм[=>]258 ширина, мм[=>]10,11 диаметър на цил., мм[=>]108 външен диаметър, мм[=>]125 фланец-O, мм[=>]132
12цилиндрова риза014 WV 27дължина, мм[=>]146 ширина, мм[=>]5 диаметър на цил., мм[=>]82,5 външен диаметър, мм[=>]86 фланец-O, мм[=>]87
13цилиндрова риза213 WT 08дължина, мм[=>]262,2 ширина, мм[=>]6,06 диаметър на цил., мм[=>]118 външен диаметър, мм[=>]123,76 фланец-O, мм[=>]130,6
14цилиндрова риза331 WN 03дължина, мм[=>]258,5 ширина, мм[=>]14,08 диаметър на цил., мм[=>]111,12 външен диаметър, мм[=>]126 фланец-O, мм[=>]132
15цилиндрова риза014 WV 29дължина, мм[=>]165 ширина, мм[=>]5 диаметър на цил., мм[=>]89,91 външен диаметър, мм[=>]92,5 фланец-O, мм[=>]94
16цилиндрова риза213 WT 09дължина, мм[=>]262,2 ширина, мм[=>]6,06 диаметър на цил., мм[=>]118 външен диаметър, мм[=>]123,51 фланец-O, мм[=>]130,6
17цилиндрова риза629 WT 06дължина, мм[=>]178 ширина, мм[=>]0,9 диаметър на цил., мм[=>]86 външен диаметър, мм[=>]88 [=>]хромран фланец-O, мм[=>]94
18цилиндрова риза014 WV 30дължина, мм[=>]167 ширина, мм[=>]5 диаметър на цил., мм[=>]86,01 външен диаметър, мм[=>]89 фланец-O, мм[=>]90,5
19цилиндрова риза213 WT 11дължина, мм[=>]288,5 ширина, мм[=>]10,06 диаметър на цил., мм[=>]130 външен диаметър, мм[=>]136,51 фланец-O, мм[=>]143,6
20цилиндрова риза629 WT 10дължина, мм[=>]181 ширина, мм[=>]0,9 диаметър на цил., мм[=>]93 външен диаметър, мм[=>]95 [=>]хромран фланец-O, мм[=>]101
21цилиндрова риза213 WT 12дължина, мм[=>]262 ширина, мм[=>]10,03 диаметър на цил., мм[=>]118 външен диаметър, мм[=>]123,5 фланец-O, мм[=>]133,98
22цилиндрова риза629 WT 14дължина, мм[=>]163,37 ширина, мм[=>]0,92 диаметър на цил., мм[=>]86 външен диаметър, мм[=>]88,01 фланец-O, мм[=>]93,98
23цилиндрова риза002 WR 05дължина, мм[=>]82 ширина, мм[=>]76 диаметър на цил., мм[=>]94 външен диаметър, мм[=>]100
24цилиндрова риза629 WT 15дължина, мм[=>]163 ширина, мм[=>]0,89 диаметър на цил., мм[=>]88 външен диаметър, мм[=>]89,97 [=>]хромран фланец-O, мм[=>]94,9
25цилиндрова риза002 WV 04дължина, мм[=>]156,8 ширина, мм[=>]4,8 диаметър на цил., мм[=>]89 вътрешен диаметър, мм[=>]89 външен диаметър, мм[=>]91,5 фланец-O, мм[=>]96,6
26цилиндрова риза629 WV 09дължина, мм[=>]150 диаметър на цил., мм[=>]88 външен диаметър, мм[=>]92
27цилиндрова риза002 WV 06дължина, мм[=>]146,1 ширина, мм[=>]4,7 диаметър на цил., мм[=>]89 външен диаметър, мм[=>]92 фланец-O, мм[=>]94,6
28цилиндрова риза629 WV 11дължина, мм[=>]181 ширина, мм[=>]4 диаметър на цил., мм[=>]93 външен диаметър, мм[=>]96,5 фланец-O, мм[=>]102
29цилиндрова риза683 WV 01дължина, мм[=>]164,75 ширина, мм[=>]5 диаметър на цил., мм[=>]91,1 външен диаметър, мм[=>]94,13 фланец-O, мм[=>]96
30цилиндрова риза683 WV 02дължина, мм[=>]164,75 ширина, мм[=>]5 диаметър на цил., мм[=>]91,1 външен диаметър, мм[=>]94,63 фланец-O, мм[=>]96,5