Търсене за MD Rebuilt

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартер48212231напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,4
2стартер48213324напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1
3стартер48212822стартова мощност, киловат[=>]2,3 напрежение, волт[=>]12
4стартер48213662стартова мощност, киловат[=>]1,4 напрежение, волт[=>]12
5стартер48212309напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,7
6стартер48212232напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2
7стартер48213337рециклирана част, [=>] напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,8
8стартер48212823напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4
9стартер48213685напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]2,6
10стартер48212310стартова мощност, киловат[=>]5,4 напрежение, волт[=>]24
11стартер48212233стартова мощност, киловат[=>]0,8 напрежение, волт[=>]12
12стартер48212826стартова мощност, киловат[=>]1,5 напрежение, волт[=>]12
13стартер48213703брой на резбовите дупки, [=>]1 брой зъби, [=>]8 напрежение, волт[=>]12 фланец-O, мм[=>]67 брой на дупките за закрепване, [=>]2 стартова мощност, киловат[=>]1,2
14стартер48212319напрежение, волт[=>]12 за производител, [=>]MITSUBISHI стартова мощност, киловат[=>]1,2 рециклирана част, [=>]
15стартер48212234напрежение, волт[=>]12 фланец-O, мм[=>]76,2 брой на дупките за закрепване, [=>]2 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка стартова мощност, киловат[=>]0,7 брой зъби, [=>]9
16стартер48212829напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2
17стартер48213705рециклирана част, [=>]
18стартер48212329стартова мощност, киловат[=>]1,4 напрежение, волт[=>]12
19стартер48212236напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4
20стартер48212830стартова мощност, киловат[=>]1,2 напрежение, волт[=>]12
21стартер48213710стартова мощност, киловат[=>]1,9 напрежение, волт[=>]12
22стартер48212240фланец-O, мм[=>]89 стартова мощност, киловат[=>]4 напрежение, волт[=>]24 брой на дупките за закрепване, [=>]3
23стартер48212841стартова мощност, киловат[=>]1,1 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]70 напрежение, волт[=>]12
24стартер48213717напрежение, волт[=>]24
25стартер48212244стартова мощност, киловат[=>]2,7 напрежение, волт[=>]12
26стартер48212842стартова мощност, киловат[=>]4 напрежение, волт[=>]24
27стартер48213740напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3
28стартер48212245стартова мощност, киловат[=>]0,8 напрежение, волт[=>]12
29стартер48212843напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]3,2
30стартер48213784стартова мощност, киловат[=>]2,2 напрежение, волт[=>]12