Търсене за MERITOR

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачен дискMBR6068O, мм[=>]324 височина, мм[=>]121 тегло, кг[=>]12 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30
2спирачен дискMBR9000O, мм[=>]375 височина, мм[=>]116 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]45
3спирачен дискMBR9001O, мм[=>]375 височина, мм[=>]150 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]45
4спирачен дискMBR9002O, мм[=>]336,8 височина, мм[=>]100,5 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]30
5спирачен дискMBR9003O, мм[=>]336 височина, мм[=>]139 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]30
6спирачен дискMBR9005O, мм[=>]434 височина, мм[=>]150 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]45
7спирачен дискMBR9006O, мм[=>]434 височина, мм[=>]145 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]45
8спирачен дискMBR9008O, мм[=>]434 височина, мм[=>]97 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]45
9спирачен дискMBR9010O, мм[=>]438 височина, мм[=>]130,5 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]45
10спирачен дискMBR9013O, мм[=>]434 височина, мм[=>]130 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]45
11спирачен дискMBR9017O, мм[=>]377 височина, мм[=>]150 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]44
12спирачен дискMBR1577O, мм[=>]280 височина, мм[=>]79 тегло, кг[=>]7 вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]16
13спирачен дискMBR1588O, мм[=>]304 височина, мм[=>]91 тегло, кг[=>]10,4 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30
14спирачен дискMBR1589O, мм[=>]324 височина, мм[=>]91 тегло, кг[=>]11,4 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30
15спирачен дискMBR1761O, мм[=>]315 височина, мм[=>]120 тегло, кг[=>]14,7 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]26
16спирачен дискMBR1762O, мм[=>]322 височина, мм[=>]126 тегло, кг[=>]15,8 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30
17спирачен дискMBR1831O, мм[=>]322 височина, мм[=>]110 тегло, кг[=>]13,6 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30
18спирачен дискMBR1832O, мм[=>]315 височина, мм[=>]122 тегло, кг[=>]13 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]26
19спирачен дискMBR2648O, мм[=>]304 височина, мм[=>]128 тегло, кг[=>]14 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30
20спирачен дискMBR2649O, мм[=>]322 височина, мм[=>]134 тегло, кг[=>]17,4 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30
21спирачен дискMBR2693O, мм[=>]354 височина, мм[=>]82 тегло, кг[=>]14 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]30
22спирачен дискMBR2694O, мм[=>]440 височина, мм[=>]100 тегло, кг[=>]28,4 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]45
23спирачен дискMBR2695O, мм[=>]457 височина, мм[=>]119 тегло, кг[=>]33,5 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]48
24спирачен дискMBR5016HDO, мм[=>]430 височина, мм[=>]132 тегло, кг[=>]33,8 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]45
25спирачен дискMBR2711O, мм[=>]430 височина, мм[=>]102 тегло, кг[=>]34,5 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]50
26спирачен дискMBR5079O, мм[=>]378 височина, мм[=>]150 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]45
27спирачен дискMBR5001O, мм[=>]370 височина, мм[=>]182 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]45
28спирачен дискMBR5091O, мм[=>]335 височина, мм[=>]130 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]34
29спирачен дискMBR5002O, мм[=>]370 височина, мм[=>]150 тегло, кг[=>]41 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]45
30спирачен дискMBR5096O, мм[=>]377 височина, мм[=>]139 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]45