Търсене за MESSMER

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартер-генератор230045напрежение, волт[=>]12 папсортен ток, А[=>]11 за артикул ном., [=>]230045 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
2стартер-генератор230046папсортен ток, А[=>]11 за артикул ном., [=>]230046 напрежение, волт[=>]12 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка
3стартер-генератор230047напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]230047 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка папсортен ток, А[=>]11
4стартер-генератор230048за артикул ном., [=>]230048 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка папсортен ток, А[=>]11 напрежение, волт[=>]12
5стартер220016за артикул ном., [=>]220016 напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,4
6стартер220272стартова мощност, киловат[=>]4 за артикул ном., [=>]220272 напрежение, волт[=>]24
7стартер220532напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]220532 стартова мощност, киловат[=>]2,2
8стартер220017стартова мощност, киловат[=>]0,8 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]220017
9стартер220273напрежение, волт[=>]24 за артикул ном., [=>]220273 стартова мощност, киловат[=>]4
10стартер220533напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]220533 мощност, киловат[=>]2,5
11стартер220018за артикул ном., [=>]220018 стартова мощност, киловат[=>]0,9 напрежение, волт[=>]12
12стартер220274напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]4 за артикул ном., [=>]220274
13стартер220534за артикул ном., [=>]220534
14стартер220019стартова мощност, киловат[=>]2,2 за артикул ном., [=>]220019 напрежение, волт[=>]12
15стартер220275напрежение, волт[=>]24 за артикул ном., [=>]220275 стартова мощност, киловат[=>]6,2
16стартер220535напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 за артикул ном., [=>]220535
17стартер220020напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]220020 стартова мощност, киловат[=>]2,8
18стартер220276за артикул ном., [=>]220276 стартова мощност, киловат[=>]5,4 напрежение, волт[=>]24
19стартер220536напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]220536 стартова мощност, киловат[=>]1,3
20стартер220021за артикул ном., [=>]220021 напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,7
21стартер220277стартова мощност, киловат[=>]3,1 за артикул ном., [=>]220277 напрежение, волт[=>]12
22стартер220537стартова мощност, киловат[=>]0,9 напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]220537
23стартер220022стартова мощност, киловат[=>]5,4 напрежение, волт[=>]24 за артикул ном., [=>]220022
24стартер220278за артикул ном., [=>]220278 стартова мощност, киловат[=>]4 напрежение, волт[=>]24
25стартер220539за артикул ном., [=>]220539
26стартер220023за артикул ном., [=>]220023 стартова мощност, киловат[=>]0,85 напрежение, волт[=>]12
27стартер220279напрежение, волт[=>]24 стартова мощност, киловат[=>]9 за артикул ном., [=>]220279
28стартер220540за артикул ном., [=>]220540 стартова мощност, киловат[=>]2,2 напрежение, волт[=>]12
29стартер220024стартова мощност, киловат[=>]0,7 за артикул ном., [=>]220024 напрежение, волт[=>]12
30стартер220280напрежение, волт[=>]12 за артикул ном., [=>]220280 стартова мощност, киловат[=>]3