Търсене за METELLI

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1шарнирно съединение, задвижващ вал15-0025[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]56 външен диаметър, мм[=>]90 [=>]без шийка във вътрешната част
2шарнирно съединение, задвижващ вал15-0540масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]47,9 външен диаметър, мм[=>]83 [=>]с канал във вътрешната част
3шарнирно съединение, задвижващ вал15-0375брой зъби, ABS-пръстен, [=>]45 външен диаметър, мм[=>]87,9 диам. на гарн., мм[=>]53 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 външни зъби стр. на колелото, [=>]33 [=>]с канал във вътрешната част
4шарнирно съединение, задвижващ вал15-0132[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]35 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]45 диам. на гарн., мм[=>]70 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]54 външен диаметър, мм[=>]115 [=>]с канал във вътрешната част
5шарнирно съединение, задвижващ вал15-0026[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]50 външен диаметър, мм[=>]82 [=>]с канал във вътрешната част
6шарнирно съединение, задвижващ вал15-0541масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 диам. на гарн., мм[=>]52,4 външен диаметър, мм[=>]76 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 [=>]с канал във вътрешната част
7шарнирно съединение, задвижващ вал15-0376брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 външен диаметър, мм[=>]90 диам. на гарн., мм[=>]50 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 външни зъби стр. на колелото, [=>]22 [=>]без шийка във вътрешната част
8шарнирно съединение, задвижващ вал15-0133[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]57 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 външен диаметър, мм[=>]90 [=>]без шийка във вътрешната част
9шарнирно съединение, задвижващ вал15-0027[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]79 [=>]с канал във вътрешната част
10шарнирно съединение, задвижващ вал15-0542масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]23 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]57,3 външен диаметър, мм[=>]85 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44 [=>]с канал във вътрешната част
11шарнирно съединение, задвижващ вал15-0377брой зъби, ABS-пръстен, [=>]45 външен диаметър, мм[=>]87,9 диам. на гарн., мм[=>]59,6 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 външни зъби стр. на колелото, [=>]38 [=>]с канал във вътрешната част
12шарнирно съединение, задвижващ вал15-0028[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]79 [=>]с канал във вътрешната част
13шарнирно съединение, задвижващ вал15-0543масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]27 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]60,1 външен диаметър, мм[=>]101,5 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]52 [=>]с канал във вътрешната част
14шарнирно съединение, задвижващ вал15-0378брой зъби, ABS-пръстен, [=>]26 външен диаметър, мм[=>]84,9 диам. на гарн., мм[=>]52,2 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 външни зъби стр. на колелото, [=>]21 [=>]с канал във вътрешната част
15шарнирно съединение, задвижващ вал15-0029[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]28 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]81 [=>]без шийка във вътрешната част
16шарнирно съединение, задвижващ вал15-0544масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]58 външен диаметър, мм[=>]90,2 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 [=>]с канал във вътрешната част
17шарнирно съединение, задвижващ вал15-0380външен диаметър, мм[=>]79 диам. на гарн., мм[=>]48 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 външни зъби стр. на колелото, [=>]26 [=>]с канал във вътрешната част
18шарнирно съединение, задвижващ вал15-0030[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]56 външен диаметър, мм[=>]82 [=>]с канал във вътрешната част
19шарнирно съединение, задвижващ вал15-0545масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]52,5 външен диаметър, мм[=>]79,2 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 [=>]с канал във вътрешната част
20шарнирно съединение, задвижващ вал15-0381брой зъби, ABS-пръстен, [=>]45 външен диаметър, мм[=>]98 диам. на гарн., мм[=>]53 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 външни зъби стр. на колелото, [=>]33 [=>]с канал във вътрешната част
21шарнирно съединение, задвижващ вал15-0031[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]57 външен диаметър, мм[=>]90 [=>]без шийка във вътрешната част
22шарнирно съединение, задвижващ вал15-0546масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]27 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]39 диам. на гарн., мм[=>]58 външен диаметър, мм[=>]100,3 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 [=>]с канал във вътрешната част
23шарнирно съединение, задвижващ вал15-0382брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 външен диаметър, мм[=>]98,9 диам. на гарн., мм[=>]50 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 външни зъби стр. на колелото, [=>]21 [=>]с канал във вътрешната част
24шарнирно съединение, задвижващ вал15-0032[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]85 [=>]с канал във вътрешната част
25шарнирно съединение, задвижващ вал15-0547масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]20 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]44 външен диаметър, мм[=>]69,9 [=>]с канал във вътрешната част
26шарнирно съединение, задвижващ вал15-0383външен диаметър, мм[=>]92 диам. на гарн., мм[=>]55 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]32 външни зъби стр. на колелото, [=>]26 [=>]с канал във вътрешната част
27шарнирно съединение, задвижващ вал15-0033[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]50 външен диаметър, мм[=>]84 [=>]с канал във вътрешната част
28шарнирно съединение, задвижващ вал15-0548масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]21 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]74,7 [=>]с канал във вътрешната част
29шарнирно съединение, задвижващ вал15-0384външен диаметър, мм[=>]80 диам. на гарн., мм[=>]56 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 външни зъби стр. на колелото, [=>]26 [=>]с канал във вътрешната част
30шарнирно съединение, задвижващ вал15-0034[=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]20 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]45 външен диаметър, мм[=>]81 [=>]с канал във вътрешната част